Tom 13, Nr 3 (2022)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2022-12-13
Wyświetlenia strony 554
Wyświetlenia/pobrania artykułu 39
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Wpływ wybranych modeli żywieniowych na płodność kobiet i mężczyzn

Zofia Korcz1, Sara Skibińska1, Katarzyna Pastusiak2
Forum Zaburzeń Metabolicznych 2022;13(3):85-93.

Streszczenie

Wyniki badań wskazują, że na płodność zarówno kobiet, jak i mężczyzn oddziałuje wiele czynników środowiskowych, takich jak stres, palenie tytoniu, aktywność fizyczna oraz sposób odżywiania. Obecnie w krajach rozwiniętych niepłodność staje się coraz większym problemem i dotyka 10–16% osób w wieku rozrodczym. W niniejszej pracy dokonano przeglądu krajowego i światowego piśmiennictwa dotyczącego wpływu stosowanej diety na płodność. Omówiono wpływ diety zachodniej, śródziemnomorskiej, o niskim indeksie glikemicznym, niskowęglowodanowej, ketogenicznej oraz wegetariańskiej. Pozytywne oddziaływanie na poprawę parametrów płodności wykazano dla diety śródziemnomorskiej i diety o niskim indeksie glikemicznym. Dieta śródziemnomorska przyczynia się do zwiększenia liczby i ruchliwości plemników oraz zwiększenia odsetka ciąż i żywych urodzeń. Dieta o niskim indeksie glikemicznym zwiększa zaś płodność owulacyjną, liczbę żywych urodzeń i łagodzi objawy u kobiet z zespołem policystycznych jajników. Dieta zachodnia ma negatywny wpływ na płodność: zmniejsza liczbę udanych ciąż, zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń owulacji oraz zakłóca rozwój plemników. W odniesieniu do pozostałych modeli żywieniowych wyniki są niejednoznaczne. Należy zaznaczyć, że zagadnienie roli diety w płodności wymaga dalszych, szeroko zakrojonych badań naukowych.

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?