Tom 13, Nr 1 (2022)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2022-06-30
Wyświetlenia strony 988
Wyświetlenia/pobrania artykułu 27
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Uaktualnione modele przewidywania ryzyka sercowo-naczyniowego: SCORE2 i SCORE-OP

Michalina Kierzek1, Joanna Michałowska2
Forum Zaburzeń Metabolicznych 2022;13(1):26-33.

Streszczenie

Choroby układu sercowo-naczyniowego należą do grupy chorób niezakaźnych i pozostają główną przyczyną zgonów w krajach rozwiniętych. W 2021 roku Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne zaprezentowało uaktualniony algorytm szacowania ryzyka sercowo-naczyniowego SCORE2, który zastąpił oryginalny wskaźnik SCORE, opisany w 2003 roku. Model SCORE2 oszacowuje 10-letnie ryzyko zgonu z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego oraz incydentów sercowo-naczyniowych niezakończonych zgonem u osób zdrowych poniżej 70. roku życia. Nowy wskaźnik został opracowany dzięki współpracy około 200 badaczy, a dane pochodzą z 45 kohort z 13 krajów, od ponad 670 000 uczestników. Skala SCORE2 obejmuje znane już czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, takie jak: wiek, płeć, stężenie lipidów, ciśnienie tętnicze i palenie tytoniu. Uaktualniony algorytm dzieli kraje europejskie na cztery regiony ryzyka sercowo-naczyniowego: region ryzyka niskiego, umiarkowanego, wysokiego i bardzo wysokiego. Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne opracowało także odrębny model ryzyka SCORE2-OP. Narzędzie to jest przeznaczone dla osób powyżej 70. roku życia i ocenia 5- i 10-letnie ryzyko wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego zakończonego i niezakończonego zgonem.

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?