Tom 12, Nr 4 (2021)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2022-03-28
Wyświetlenia strony 1826
Wyświetlenia/pobrania artykułu 30
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Dieta wspomagająca zdrowie sercowo-naczyniowe — zalecenia żywieniowe według American Heart Association 2021

Agnieszka Bodurka1, Joanna Michałowska
Forum Zaburzeń Metabolicznych 2021;12(4):156-162.

Streszczenie

Choroby układu krążenia są najczęściej występującą grupą chorób niezakaźnych na świecie i mogą dotyczyć osób w każdym wieku. Stanowią one główną przyczynę zgonów w wielu krajach rozwiniętych, w tym także w Polsce. Ponadto ich występowanie jest znacznie częstsze w naszym kraju w porównaniu z innymi państwami europejskimi. Obecnie na świecie prowadzone są liczne działania prewencyjne, które mają skutkować redukcją zachorowań i minimalizacją ryzyka inwalidztwa związanego z chorobami sercowo-naczyniowymi. Styl życia jest ściśle skorelowany z ich występowaniem, a jednym z czynników, które należy zmodyfikować w celu poprawy zdrowia sercowo-naczyniowego, jest sposób odżywiania. W poniższej pracy zostały przedstawione i omówione najnowsze zalecenia dietetyczne oraz najlepsze wzorce żywieniowe dotyczące prewencji chorób serca według American Heart Association z roku 2021.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?