Tom 12, Nr 2 (2021)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2021-08-24
Wyświetlenia strony 4051
Wyświetlenia/pobrania artykułu 38
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Wpływ diety wegańskiej na mikrobiotę jelitową

Zuzanna Rosińska, Monika Konopa, Marta Pelczyńska
Forum Zaburzeń Metabolicznych 2021;12(2):53-60.

Streszczenie

Mikrobiota jelitowa jest coraz częściej brana pod uwagę jako jeden z istotniejszych czynników wpływających na zdrowie organizmu. Składa się ona z ponad 1000 gatunków bakterii, których całkowita waga stanowi około 2 kg masy ciała człowieka. Mikrobiotę najliczniej zasiedlają bakterie z rodzaju Bacteroidetes i Firmicutes.  Obecnie analizuje się czynniki, które determinują stan flory bakteryjnej jelit, w tym rodzaj stosowanej diety. Wydaje się, że różne warianty żywieniowe, obejmujące swoiste reżimy dietetyczne mogą wpływać zarówno na ilość, jak i rodzaj bytujących bakterii jelitowych. Jednym z analizowanych wzorców żywieniowych jest dieta wegańska, opierająca się na spożywaniu produktów wyłącznie pochodzenia roślinnego. Wskazuje się, że dieta bezmięsna ma pozytywny wpływ na skład mikrobioty jelitowej. Osoby pozostające na diecie wegańskiej mają inny profil mikroflory bakteryjnej aniżeli osoby spożywające produkty pochodzenia zwierzęcego. Dzięki diecie wegańskiej zwiększa się ilość pożytecznych bakterii zasiedlających jelita, między innymi Prevotella, natomiast redukcji ulega liczba mikroorganizmów działających niekorzystnie na organizm człowieka. Co więcej, w grupie tej obserwuje się mniejszą liczbę markerów stanu zapalnego oraz patobiontów. Warto nadmienić, że w wielu analizach potwierdzona została skuteczność stosowania diety wegańskiej we wspomaganiu terapii niektórych jednostek chorobowych, w tym otyłości, cukrzycy typu 2 czy nadciśnienie tętniczego, a zatem składowych zespołu metabolicznego.

W niniejszej pracy przedstawiono aktualną wiedzę na temat wpływu diety wegańskiej na stan mikrobioty jelitowej.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Bakaloudi DR, Halloran A, Rippin HL, et al. Intake and adequacy of the vegan diet. A systematic review of the evidence. Clin Nutr. 2021; 40(5): 3503–3521.
 2. Le LT, Sabaté J. Beyond meatless, the health effects of vegan diets: findings from the Adventist cohorts. Nutrients. 2014; 6(6): 2131–2147.
 3. do Rosario VA, Fernandes R, Trindade EB. Vegetarian diets and gut microbiota: important shifts in markers of metabolism and cardiovascular disease. Nutr Rev. 2016; 74(7): 444–454.
 4. Goff LM, Bell JD, So PW, et al. Veganism and its relationship with insulin resistance and intramyocellular lipid. Eur J Clin Nutr. 2005; 59(2): 291–298.
 5. Pilis W, Stec K, Zych M, et al. Health benefits and risk associated with adopting a vegetarian diet. Rocz Panstw Zakl Hig. 2014; 65(1): 9–14.
 6. Gili RV, Leeson S, Montes-Chañi EM, et al. Healthy Vegan Lifestyle Habits among Argentinian Vegetarians and Non-Vegetarians. Nutrients. 2019; 11(1).
 7. Makki K, Deehan EC, Walter J, et al. The Impact of Dietary Fiber on Gut Microbiota in Host Health and Disease. Cell Host Microbe. 2018; 23(6): 705–715.
 8. Glick-Bauer M, Yeh MC. The health advantage of a vegan diet: exploring the gut microbiota connection. Nutrients. 2014; 6(11): 4822–4838.
 9. Sakkas H, Bozidis P, Touzios C, et al. Nutritional Status and the Influence of the Vegan Diet on the Gut Microbiota and Human Health. Medicina (Kaunas). 2020; 56(2).
 10. Leeming ER, Johnson AJ, Spector TD, et al. Effect of Diet on the Gut Microbiota: Rethinking Intervention Duration. Nutrients. 2019; 11(12).
 11. Rakowska M, Lichosik M, Kacik J, et al. Wpływ mikrobioty na zdrowie człowieka. Pediatr Med Rodz. 2016; 12(4): 404–412.
 12. Wong MW, Yi CH, Liu TT, et al. Impact of vegan diets on gut microbiota: An update on the clinical implications. Ci Ji Yi Xue Za Zhi. 2018; 30(4): 200–203.
 13. Holscher HD, Taylor AM, Thompson SV, et al. Dietary fiber and prebiotics and the gastrointestinal microbiota. Gut Microbes. 2017; 8(2): 172–184.
 14. Czajkowska A, Szponar B. Short chain fatty acids (SCFA), the products of gut bacteria metabolism and their role in the host. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej. 2018; 72: 131–142.
 15. Tomova A, Bukovsky I, Rembert E, et al. The Effects of Vegetarian and Vegan Diets on Gut Microbiota. Front Nutr. 2019; 6: 47.
 16. Kahleova H, Petersen KF, Shulman GI, et al. Effect of a Low-Fat Vegan Diet on Body Weight, Insulin Sensitivity, Postprandial Metabolism, and Intramyocellular and Hepatocellular Lipid Levels in Overweight Adults: A Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open. 2020; 3(11): e2025454.
 17. Turner-McGrievy GM, Barnard ND, Scialli AR. A two-year randomized weight loss trial comparing a vegan diet to a more moderate low-fat diet. Obesity (Silver Spring). 2007; 15(9): 2276–2281.
 18. Ley RE, Turnbaugh PJ, Klein S, et al. Microbial ecology: human gut microbes associated with obesity. Nature. 2006; 444(7122): 1022–1023.
 19. Kim MS, Hwang SS, Park EJ, et al. Strict vegetarian diet improves the risk factors associated with metabolic diseases by modulating gut microbiota and reducing intestinal inflammation. Environ Microbiol Rep. 2013; 5(5): 765–775.
 20. Ruengsomwong S, Korenori Y, Sakamoto N, et al. Senior Thai fecal microbiota comparison between vegetarians and non-vegetarians using PCR-DGGE and real-time PCR. J Microbiol Biotechnol. 2014; 24(8): 1026–1033.
 21. De Filippo C, Cavalieri D, Di Paola M, et al. Impact of diet in shaping gut microbiota revealed by a comparative study in children from Europe and rural Africa. Proc Natl Acad Sci U S A. 2010; 107(33): 14691–14696.
 22. Ostrowska L. Wpływ mikrobioty jelitowej na zaburzenia metaboliczne i otyłość - punkt widzenia internisty i dietetyka. Gastroenterol Klin. 2016; 8(2): 62–73.
 23. David LA, Maurice CF, Carmody RN, et al. Diet rapidly and reproducibly alters the human gut microbiome. Nature. 2014; 505(7484): 559–563.
 24. Singh RK, Chang HW, Yan Di, et al. Influence of diet on the gut microbiome and implications for human health. J Transl Med. 2017; 15(1): 73.
 25. Gałęcka M, Basińska AM, Bartnicka A. Znaczenie mikrobioty jelitowej w kształtowaniu zdrowia człowieka - implikacje w praktyce lekarza rodzinnego. Forum Med Rodz. 2018; 12(2): 50–59.
 26. Depommier C, Everard A, Druart C, et al. Supplementation with Akkermansia muciniphila in overweight and obese human volunteers: a proof-of-concept exploratory study. Nat Med. 2019; 25(7): 1096–1103.