Tom 11, Nr 4 (2020)
Praca badawcza (oryginalna)
Opublikowany online: 2021-02-03
Wyświetlenia strony 610
Wyświetlenia/pobrania artykułu 39
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Jakość życia a stosowanie diety u osób z refluksem żołądkowo-przełykowym

Paulina Dziardziel, Dorota Formanowicz
Forum Zaburzeń Metabolicznych 2020;11(4):165-172.

Streszczenie

Wstęp. Refluks żołądkowo-przełykowy jest coraz częściej spotykaną chorobą górnego odcinka przewodu pokarmowego. Uznaje się go za schorzenie przewlekłe, pogarszające jakość życia, wskazuąc, że podstawową formę leczenia stanowi dietoterapia. Celem pracy była analiza stopnia przestrzegania zaleceń diety lekkostrawnej z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego w gr upie pacjentów chor ujących na refluks żołądkowo-pr zełykowy oraz poznanie wpływu choroby refluksowej na jakość życia chorych. Materiał and metody. Przeprowadzono badania ankietowe wśród 55 chorych na refluks żołądkowo-przełykowy za pomocą autorskiego kwestionariusza. Wyniki. Wykazano, że zachorowanie na refluks żołądkowo-przełykowy wpłynęło na zmianę diety u niemal wszystkich badanych. U większości ankietowanych pokarmy uważane za niewskazane w chorobie refluksowej powodowały nasilenie objawów. Wnioski. Występowanie refluksu żołądkowo-przełykowego wiązało się z obniżeniem jakości życia. Duża część badanych nie zetknęła się wcześniej z dietą lekkostrawną z ograniczeniem produktów powodujących wydzielanie soku żołądkowego.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Dudkowiak R, Poniewierka E. Rola diety i stylu życia w leczeniu choroby refluksowej przełyku. Fam Med Primary Care Rev. 2012; 14(4): 586–591.
 2. Śmiechowska M, Cugowska M. Rola żywności i żywienia w chorobie refluksowej. Bromatol Chem Toksyk. 2011; 45(3): 298–304.
 3. Ebrahimi-Mameghani M, Sabour S, Khoshbaten M, et al. Total diet, individual meals, and their association with gastroesophageal reflux disease. Health Promot Perspect. 2017; 7(3): 155–162.
 4. WIKLUND I. Quality of life in patients with gastroesophageal reflux disease. Am J Gastroenterol. 2001; 96(8): S46–S53.
 5. Guan XL, Wang H. Quality of life scales for patients with gastroesophageal reflux disease: A literature review. International Journal of Nursing Sciences. 2015; 2(1): 110–114.
 6. Jarosz M, Taraszewska A. Risk factors for gastroesophageal reflux disease: the role of diet. Prz Gastroenterol. 2014; 9(5): 297–301.
 7. Gutknecht P, Trzeciak BG, Pietrzykowska M, et al. Wiedza pacjentów na temat choroby refluksowej przełyku. Forum Med Rodz. 2015; 9(3): 291–293.
 8. MacFarlane B. Management of gastroesophageal reflux disease in adults: a pharmacist’s perspective. Integrated Pharmacy Research and Practice. 2018(7): 41–52.
 9. Morozov S, Isakov V, Konovalova M. Fiber-enriched diet helps to control symptoms and improves esophageal motility in patients with non-erosive gastroesophageal reflux disease. World J Gastroenterol. 2018; 24(21): 2291–2299.
 10. Dagli U, Kalkan I. The role of lifestyle changes in gastroesophageal reflux diseases treatment. Turk J Gastroenterol. 2020; 28(Supp1): S33–S37.
 11. Kim J, Oh SW, Myung SK, et al. Korean Meta-analysis (KORMA) Study Group. Association between coffee intake and gastroesophageal reflux disease: a meta-analysis. Dis Esophagus. 2014; 27(4): 311–317.
 12. Korzonek M, Dziergas A, Kuczyńska M. Choroba refluksowa przełyku (GERD) problem wciąż aktualny. Forum Med Rodz. 2014; 8(5): 201.
 13. Kubo Ai, Block G, Quesenberry CP, et al. Dietary guideline adherence for gastroesophageal reflux disease. BMC Gastroenterol. 2014; 14: 144.
 14. Newberry C, Lynch K. The role of diet in the development and management of gastroesophageal reflux disease: why we feel the burn. J Thorac Dis. 2019; 11(Suppl 12): S1594–S1601.
 15. Shimamoto T, Yamamichi N, Kodashima S, et al. No association of coffee consumption with gastric ulcer, duodenal ulcer, reflux esophagitis, and non-erosive reflux disease: a cross-sectional study of 8,013 healthy subjects in Japan. PLoS One. 2013; 8(6): e65996.
 16. Wei TY, Hsueh PH, Wen SH, et al. The role of tea and coffee in the development of gastroesophageal reflux disease. Ci Ji Yi Xue Za Zhi. 2019; 31(3): 169–176.
 17. Belei O, Olariu L, Dobrescu A, et al. Is it useful to administer probiotics together with proton pump inhibitors in children with gastroesophageal reflux? J Neurogastroenterol Motil. 2018; 24(1): 51–57.
 18. Cheng J, Ouwehand AC. Gastroesophageal reflux disease and probiotics: a systematic review. Nutrients. 2020; 12(1).
 19. Sun QH, Wang HY, Sun SD, et al. Beneficial effect of probiotics supplements in reflux esophagitis treated with esomeprazole: A randomized controlled trial. World J Gastroenterol. 2019; 25(17): 2110–2121.
 20. Ludvigsson JF, Aro P, Walker MM, et al. Celiac disease, eosinophilic esophagitis and gastroesophageal reflux disease, an adult population-based study. Scand J Gastroenterol. 2013; 48(7): 808–814.
 21. Nachman F, Vázquez H, González A, et al. Gastroesophageal reflux symptoms in patients with celiac disease and the effects of a gluten-free diet. Clin Gastroenterol Hepatol. 2011; 9(3): 214–219.
 22. Newberry C. The Gluten-Free Diet: Use in Digestive Disease Management. Curr Treat Options Gastroenterol. 2019; 17(4): 554–563.
 23. Usai P, Manca R, Cuomo R, et al. Effect of gluten-free diet on preventing recurrence of gastroesophageal reflux disease-related symptoms in adult celiac patients with nonerosive reflux disease. J Gastroenterol Hepatol. 2008; 23(9): 1368–1372.
 24. Korzonek M, Dziergas A. Jakość życia pacjentów z chorobą refluksową przełyku. Pol Prz Nauk Zdr . 2014; 38(1): 13–19.
 25. Wnuk M, Marcinkowski JT. Jakość życia w chorobach przewlekłych. Hygeia Public Health . 2013; 48(3): 274–278.
 26. Orzechowska A, Talarowska M, Zboralski K, et al. Subiektywna ocena objawów i efektów leczenia a natężenie stresu i poziomu lęku wśród pacjentów z wybranymi chorobami skóry i układu pokarmowego. Psychiatr Pol 2013; 47. ; 2: 225–237.