Tom 11, Nr 4 (2020)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2021-02-03
Wyświetlenia strony 500
Wyświetlenia/pobrania artykułu 51
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Wyzwania diagnostyczno-terapeutyczne u osób metabolicznie otyłych z prawidłową masą ciała (MONW)

Wiktoria Tomaszewska, Marta Pelczyńska
Forum Zaburzeń Metabolicznych 2020;11(4):145-151.

Streszczenie

Pojęcie metabolicznej otyłości z prawidłową masą ciała (MONW) zostało po raz pierwszy wprowadzone w 1981 roku przez Rudermana. Cechami charakterystycznymi MONW jest zwiększona zawartość wisceralnej tkanki tłuszczowej, co wiąże się ze zmniejszoną insulinowrażliwością tkanek, hiperinsulinemią, wyższym ciśnieniem tętniczym i aterogennym profilem lipidowym. Do tej por y nie sformułowano jednoznacznych kr yteriów diagnostycznych ani definicji tego fenotypu otyłości. Z tego powodu rozpoznanie oraz ocena częstości występowania MONW są utrudnione, podobnie jak prowadzenie badań przesiewowych u pacjentów z grupy ryzyka. Do najczęściej stosowanych narzędzi diagnostycznych MONW należą wskaźnik insulinooporności HOMA-IR oraz ocena zawartości i rozmieszczenia tkanki tłuszczowej w organizmie. Wyzwaniem pozostaje właściwie dobrana terapia osób z MONW. Tym samym konieczne staje się przeprowadzenie większej liczby badań, w celu ustalenia jednolitych zasad rozpoznawania MONW, jej wczesnej prewencji i skutecznego leczenia. W opracowaniu dokonano przeglądu i analizy literatury tematu w zakresie wyzwań diagnostyczno- -terapeutycznych związanych z występowaniem metabolicznej otyłości u osób z prawidłową masą ciała.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Pastusiak K, Pupek-Musialik D. Otyłość metaboliczna z prawidłową masa ciała- kontrowersje w diagnostyce. Forum Zab Metabol. 2018; 9: 9–15.
 2. Bednarek-Tupikowska G, czak-Giemza M, Kubicka E, et al. Metaboliczna otyłość u osób z prawidłową masą ciała. Endokrynol Otył Zab Przem Mat. 2007; 3: 55–61.
 3. Cembrowska P, Stefańska A, Odrowąż-Sypniewska G. Obesity phenotypes: normal-weight individuals with metabolic disorders versus metabolically healthy obese. Med Res J. 2017; 1(3): 95–99.
 4. Conus F, Rabasa-Lhoret R, Péronnet F. Characteristics of metabolically obese normal-weight (MONW) subjects. Appl Physiol Nutr Metab. 2007; 32(1): 4–12.
 5. Mathew H, Farr OM, Mantzoros CS. Metabolic health and weight: Understanding metabolically unhealthy normal weight or metabolically healthy obese patients. Metabolism. 2016; 65(1): 73–80.
 6. Bednarek-Tupikowska G, Stachowska B, Miazgowski T. Evaluation of the prevalence of metabolic obesity and normal weight among the Polish population. Endokrynol Pol. 2012; 63: 447–455.
 7. Goodpaster BH, Krishnaswami S, Resnick H, et al. Association between regional adipose tissue distribution and both type 2 diabetes and impaired glucose tolerance in elderly men and women. Diabetes Care. 2003; 26(2): 372–379.
 8. Zdrojewicz Z, Popowicz E, Szyca M, et al. TOFI phenotype - its effect on the occurrence of diabetes. Pediatr Endocrinol Diabetes Metab. 2017; 23(2): 96–100.
 9. Lee SH, Han K, Yang HK, et al. A novel criterion for identifying metabolically obese but normal weight individuals using the product of triglycerides and glucose. Nutr Diabetes. 2015; 5: e149.
 10. Ruderman N, Chisholm D, Pi-Sunyer X, et al. The metabolically obese, normal-weight individual revisited. Diabetes. 1998; 47(5): 699–713.
 11. Ruderman NB, Schneider SH, Berchtold P. The "metabolically-obese," normal-weight individual. Am J Clin Nutr. 1981; 34(8): 1617–1621.
 12. Nowak M, Grzywa M. Metaboliczna otyłość z prawidłową masą ciała i otyłość z prawidłowymi wskaźnikami metabolicznymi a ryzyko metaboliczno-naczyniowe. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. 2015; 13(3): 270–278.
 13. Kwon BJ, Kim DW, Her SH, et al. Metabolically obese status with normal weight is associated with both the prevalence and severity of angiographic coronary artery disease. Metabolism. 2013; 62(7): 952–960.
 14. Madeira FB, Silva AA, Veloso HF, et al. Normal weight obesity is associated with metabolic syndrome and insulin resistance in young adults from a middle-income country. PLoS One. 2013; 8(3): e60673.
 15. Conus F, Allison DB, Rabasa-Lhoret R, et al. Metabolic and behavioral characteristics of metabolically obese but normal-weight women. J Clin Endocrinol Metab. 2004; 89(10): 5013–5020.
 16. Molero-Conejo E, Morales LM, Fernández V, et al. Lean adolescents with increased risk for metabolic syndrome. Arch Latinoam Nutr. 2003; 53(1): 39–46.
 17. Ostrowska L. Skuteczne leczenie pacjentów problematycznie otyłych - leczenie fenotypu FOTI i TOFI. Forum Zab Metabol. 2011; 2: 85–94.
 18. Katsuki A, Sumida Y, Urakawa H, et al. Increased visceral fat and serum levels of triglyceride are associated with insulin resistance in Japanese metabolically obese, normal weight subjects with normal glucose tolerance. Diabetes Care. 2003; 26(8): 2341–2344.
 19. Chooi YuC, Ding C, Chan Z, et al. Moderate Weight Loss Improves Body Composition and Metabolic Function in Metabolically Unhealthy Lean Subjects. Obesity (Silver Spring). 2018; 26(6): 1000–1007.
 20. Wang X, Chang X, Zhu Y, et al. Metabolically Obese Individuals of Normal Weight Have a High Risk of 25-Hydroxyvitamin D Deficiency. Am J Med Sci. 2016; 352(4): 360–367.
 21. Sundfør TM, Svendsen M, Heggen E, et al. BMI modifies the effect of dietary fat on atherogenic lipids: a randomized clinical trial. Am J Clin Nutr. 2019; 110(4): 832–841.
 22. Kim KY, Park JS. Impact of fish consumption by subjects with prediabetes on the metabolic risk factors: using data in the 2015 (6th) Korea National Health and Nutrition Examination Surveys. Nutr Res Pract. 2018; 12(3): 233–242.