Tom 11, Nr 3 (2020)
WYBRANE PROBLEMY KLINICZNE
Opublikowany online: 2020-12-01
Wyświetlenia strony 2419
Wyświetlenia/pobrania artykułu 43
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Otyłość jako czynnik ryzyka zwiększający szansę cięższego przebiegu COVID-19

Aleksander Bogdański, Aleksandra Słaba, Matylda Kręgielska-Narożna
Forum Zaburzeń Metabolicznych 2020;11(3):105-111.

Streszczenie

Głównymi czynnikami ryzyka zakażenia oraz ciężkiego przebiegu choroby wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 są wiek, płeć i choroby współistniejące. Jedną z takich chorób jest otyłość, która znacząco podnosi ryzyko zarówno zakażenia, śmierci (o 48%), hospitalizacji (o 113%), jak i przyjęcia na oddział intensywnej terapii (o 74%). Mechanizmy, które tłumaczyłyby to zjawisko, nie zostały jeszcze dokładnie opisane, ale ― bazując na związku otyłości z grypą czy SARS-CoV ― można kilka zaproponować. Najczęściej wymienia się nieprawidłową odpowiedź immunologiczną, związaną między innymi z podwyższonym stężeniem prozapalnych cytokin u otyłych osób. Wpływ na cięższy przebieg COVID-19 może mieć różnica w stężeniu hormonów u osób otyłych, podwyższone stężenie cholesterolu, dieta, a w szczególności nieprawidłowy stosunek w podaży kwasów omega-6 i omega-3, a także obecność konwertazy angiotensyny 2 (ACE-2, angiotensin-converting enzyme 2) w tkance tłuszczowej. Ważnym aspektem związanym z otyłością oraz COVID-19 jest wzrost zachorowań na otyłość w populacji oraz pogorszenie stanu zdrowia pacjentów z otyłością w czasie pandemii. W tym czasie obserwuje się bowiem częstsze zaniedbania dietetyczne oraz mniejszą aktywność fizyczną. Należy zadbać o edukację społeczeństwa zarówno w zakresie samej otyłości, jak i jej związku z nowym koronawirusem.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Hozhabri H, Piceci Sparascio F, Sohrabi H, et al. The Global Emergency of Novel Coronavirus (SARS-CoV-2): An Update of the Current Status and Forecasting. Int J Environ Res Public Health. 2020; 17(16).
 2. Huang C, Wang Y, Li X. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet. 2020; 395(10223): 497–506.
 3. WHO Coronavirus Disease (COVID-19). https://covid19.who.int (2.09.2020).
 4. Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72 314 Cases From the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA. 2020; 323(13): 1239–1242.
 5. Navickas R, Petric VK, Feigl AB, et al. Multimorbidity: What do we know? What should we do? J Comorb. 2016; 6(1): 4–11.
 6. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html. (3.09.2020).
 7. Popkin BM, Du S, Green WD, et al. Individuals with obesity and COVID-19: A global perspective on the epidemiology and biological relationships. Obes Rev. 2020; 21(11): e13128.
 8. Gargaglioni LH, Marques DA. Let's talk about sex in the context of COVID-19. J Appl Physiol (1985). 2020; 128(6): 1533–1538.
 9. NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Trends in adult body-mass index in 200 countries from 1975 to 2014: a pooled analysis of 1698 population-based measurement studies with 19·2 million participants. Lancet. 2016; 387(10026): 1377–1396.
 10. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight . (12.09.2020).
 11. OECD (2019), The Heavy Burden of Obesity: The Economics of Prevention, OECD Health Policy Studies, OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/67450d67-en (5.09.2020).
 12. Zhu L, She ZG, Cheng Xu, et al. Association of Blood Glucose Control and Outcomes in Patients with COVID-19 and Pre-existing Type 2 Diabetes. Cell Metab. 2020; 31(6): 1068–1077.e3.
 13. McLaughlin T, Ackerman SE, Shen L, et al. Role of innate and adaptive immunity in obesity-associated metabolic disease. J Clin Invest. 2017; 127(1): 5–13.
 14. Jagannathan-Bogdan M, McDonnell ME, Shin H, et al. Elevated proinflammatory cytokine production by a skewed T cell compartment requires monocytes and promotes inflammation in type 2 diabetes. J Immunol. 2011; 186(2): 1162–1172.
 15. McLaughlin T, Liu LF, Lamendola C, et al. T-cell profile in adipose tissue is associated with insulin resistance and systemic inflammation in humans. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2014; 34(12): 2637–2643.
 16. Ruan Q, Yang K, Wang W, et al. Clinical predictors of mortality due to COVID-19 based on an analysis of data of 150 patients from Wuhan, China. Intensive Care Med. 2020; 46(5): 846–848.
 17. Channappanavar R, Perlman S. Pathogenic human coronavirus infections: causes and consequences of cytokine storm and immunopathology. Semin Immunopathol. 2017; 39(5): 529–539.
 18. Fehr AR, Channappanavar R, Perlman S. Middle East Respiratory Syndrome: Emergence of a Pathogenic Human Coronavirus. Annu Rev Med. 2017; 68: 387–399.
 19. Paquette SG, Banner D, Zhao Z, et al. Interleukin-6 is a potential biomarker for severe pandemic H1N1 influenza A infection. PLoS One. 2012; 7(6): e38214.
 20. van der Weerd K, Dik WA, Schrijver B, et al. Morbidly obese human subjects have increased peripheral blood CD4+ T cells with skewing toward a Treg- and Th2-dominated phenotype. Diabetes. 2012; 61(2): 401–408.
 21. Tsai S, Clemente-Casares X, Zhou AC, et al. Insulin Receptor-Mediated Stimulation Boosts T Cell Immunity during Inflammation and Infection. Cell Metab. 2018; 28(6): 922–934.e4.
 22. Saucillo DC, Gerriets VA, Sheng J, et al. Leptin metabolically licenses T cells for activation to link nutrition and immunity. J Immunol. 2014; 192(1): 136–144.
 23. DiNicolantonio JJ, O'Keefe JH. Importance of maintaining a low omega-6/omega-3 ratio for reducing inflammation. Open Heart. 2018; 5(2): e000946.
 24. Glende J, Schwegmann-Wessels C, Al-Falah M, et al. Importance of cholesterol-rich membrane microdomains in the interaction of the S protein of SARS-coronavirus with the cellular receptor angiotensin-converting enzyme 2. Virology. 2008; 381(2): 215–221.
 25. Stefan N, Birkenfeld AL, Schulze MB, et al. Obesity and impaired metabolic health in patients with COVID-19. Nat Rev Endocrinol. 2020; 16(7): 341–342.
 26. Sattar N, McInnes IB, McMurray JJV. Obesity Is a Risk Factor for Severe COVID-19 Infection: Multiple Potential Mechanisms. Circulation. 2020; 142(1): 4–6.
 27. Clemmensen C, Petersen MB, Sørensen TIA. Will the COVID-19 pandemic worsen the obesity epidemic? Nat Rev Endocrinol. 2020; 16(9): 469–470.
 28. Ruíz-Roso MB, de Carvalho Padilha P, Matilla-Escalante DC, et al. Changes of Physical Activity and Ultra-Processed Food Consumption in Adolescents from Different Countries during Covid-19 Pandemic: An Observational Study. Nutrients. 2020; 12(8).
 29. Ashby NJS. Impact of the COVID-19 Pandemic on Unhealthy Eating in Populations with Obesity. Obesity (Silver Spring). 2020; 28(10): 1802–1805.
 30. Kanter R, Boza S. Strengthening Local Food Systems in Times of Concomitant Global Crises: Reflections From Chile. Am J Public Health. 2020; 110(7): 971–973.
 31. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity (28.09.2020).
 32. Martin SA, Pence BD, Woods JA. Exercise and respiratory tract viral infections. Exerc Sport Sci Rev. 2009; 37(4): 157–164.