Tom 11, Nr 2 (2020)
WYBRANE PROBLEMY KLINICZNE
Opublikowany online: 2020-08-17
Wyświetlenia strony 1042
Wyświetlenia/pobrania artykułu 58
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Wpływ stosowania diet alternatywnych na mikrobiotę jelitową

Weronika Szymczak, Katarzyna Pastusiak, Paweł Bogdański
Forum Zaburzeń Metabolicznych 2020;11(2):62-67.

Streszczenie

Termin „mikrobiota” jest używany w odniesieniu do zespołu mikroorganizmów zamieszkujących jelita, gdzie obserwuje się około 1013–1014 bakterii,  głównie z rodzaju Firmicutes i Bacteroides. Osiągają masę rzędu 1,5–2 kg. Aktualne doniesienia wskazują na istotną rolę mikrobioty między innymi w utrzymywaniu prawidłowej funkcji układu immunologicznego, produkcji neuroprzekaźników czy procesów trawiennych. Wrastająca liczba dowodów naukowych wskazuje na znaczącą rolę prawidłowego żywienia w utrzymaniu homeostazy mikrobioty jelitowej. W poniższym  przeglądzie przedstawiono wpływ wybranych diet alternatywnych tj. lowFODMAP, bezglutenowa, ketogeniczna, roślinna, śródziemnomorska i post przerywany. Zaproponowane rozwiązania żywieniowe wydają się obiecującym podejściem, jednak niezbędne są dalsze badania, aby określić szczegółowy wpływ stosowania określonych modeli żywieniowych na poszczególne szczepy bakterii, a tym samym ryzyko zdrowotne.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Karakuła-Juchnowicz H, Pankowicz H, Junchnowicz D, et al. Mikrobiota jelitowa – klucz do zrozumienia patofizjologii jadłowstrętu psychicznego? Psychiatr Pol. 2017; 51(5): 859S–870S.
 2. Gałecka M, Basińska AM, Bartnicka A. Znaczenie mikrobioty jelitowej w kształtowaniu zdrowia człowieka — implikacje w praktyce lekarza rodzinnego. Forum Med Rodz. 2018; 12(2): 50S–59S.
 3. Singh RK, Chang HW, Yan Di, et al. Influence of diet on the gut microbiome and implications for human health. J Transl Med. 2017; 15(1): 73.
 4. Vuong HE, Hsiao EY. Emerging Roles for the Gut Microbiome in Autism Spectrum Disorder. Biol Psychiatry. 2017; 81(5): 411–423.
 5. Sivamaruthi BS, Kesika P, Suganthy N, et al. A Review on Role of Microbiome in Obesity and Antiobesity Properties of Probiotic Supplements. Biomed Res Int. 2019; 2019: 3291367.
 6. Young VB. The role of the microbiome in human health and disease: an introduction for clinicians. BMJ. 2017; 356: j831.
 7. Kolodziejczyk AA, Zheng D, Shibolet O, et al. The role of the microbiome in NAFLD and NASH. EMBO Mol Med. 2019; 11(2).
 8. Molina-Infante J, Serra J, Fernandez-Bañares F, et al. The low-FODMAP diet for irritable bowel syndrome: Lights and shadows. Gastroenterol Hepatol. 2016; 39(2): 55–65.
 9. Dieterich W, Zopf Y. Gluten and FODMAPS-Sense of a Restriction/When Is Restriction Necessary? Nutrients. 2019; 11(8).
 10. Barrett JS. How to institute the low-FODMAP diet. J Gastroenterol Hepatol. 2017; 32 Suppl 1: 8–10.
 11. Catassi G, Lionetti E, Gatti S, et al. The Low FODMAP Diet: Many Question Marks for a Catchy Acronym. Nutrients. 2017; 9(3).
 12. Gentile CL, Weir TL. The gut microbiota at the intersection of diet and human health. Science. 2018; 362(6416): 776–780.
 13. Nanayakkara WS, Skidmore PMl, O'Brien L, et al. Efficacy of the low FODMAP diet for treating irritable bowel syndrome: the evidence to date. Clin Exp Gastroenterol. 2016; 9: 131–142.
 14. Bellini M, Tonarelli S, Nagy AG, et al. Low FODMAP diet: evidence, doubts, and hopes. Nutrients. 2020; 12(1).
 15. Su H, Li YT, Heitkemper MM, et al. Effects of Low-FODMAPS Diet on Irritable Bowel Syndrome Symptoms and Gut Microbiome. Gastroenterol Nurs. 2019; 42(2): 150–158.
 16. Uy N, Graf L, Lemley KV, et al. Effects of gluten-free, dairy-free diet on childhood nephrotic syndrome and gut microbiota. Pediatr Res. 2015; 77(1-2): 252–255.
 17. Bonder MJ, Tigchelaar EF, Cai X, et al. The influence of a short-term gluten-free diet on the human gut microbiome. Genome Med. 2016; 8(1): 45.
 18. Zopf Y, Reljic D, Dieterich W. Dietary effects on microbiota-new trends with gluten-free or paleo diet. Med Sci (Basel). 2018; 6(4).
 19. Dieterich W, Schuppan D, Schink M, et al. Influence of low FODMAP and gluten-free diets on disease activity and intestinal microbiota in patients with non-celiac gluten sensitivity. Clin Nutr. 2019; 38(2): 697–707.
 20. Dahlin M, Prast-Nielsen S. The gut microbiome and epilepsy. EBioMedicine. 2019; 44: 741–746.
 21. Reddel S, Putignani L, Del Chierico F. The Impact of Low-FODMAPs, Gluten-Free, and Ketogenic Diets on Gut Microbiota Modulation in Pathological Conditions. Nutrients. 2019; 11(2).
 22. Fan Y, Wang H, Liu X, et al. Crosstalk between the Ketogenic Diet and Epilepsy: From the Perspective of Gut Microbiota. Mediators Inflamm. 2019; 2019: 8373060.
 23. Paoli A, Mancin L, Bianco A, et al. Ketogenic diet and mcrobiota: friends or enemies? Genes (Basel). 2019; 10(7).
 24. Tomova A, Bukovsky I, Rembert E, et al. The effects of vegetarian and vegan diets on gut microbiota. Front Nutr. 2019; 6: 47.
 25. David LA, Maurice CF, Carmody RN, et al. Diet rapidly and reproducibly alters the human gut microbiome. Nature. 2014; 505(7484): 559–563.
 26. Zhang C, Björkman A, Cai K, et al. Impact of a 3-months vegetarian diet on the gut microbiota and immune repertoire. Front Immunol. 2018; 9: 908.
 27. do Rosario VA, Fernandes R, Trindade EB. Vegetarian diets and gut microbiota: important shifts in markers of metabolism and cardiovascular disease. Nutr Rev. 2016; 74(7): 444–454.
 28. Bailey MA, Holscher HD. Microbiome-mediated effects of the mediterranean diet on inflammation. Adv Nutr. 2018; 9(3): 193–206.
 29. Tosti V, Bertozzi B, Fontana L. Health benefits of the mediterranean diet: metabolic and molecular mechanisms. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2018; 73(3): 318–326.
 30. Childs CE. From the mediterranean diet to the microbiome. J Nutr. 2018; 148(6): 819–820.
 31. Tindall AM, Petersen KS, Kris-Etherton PM. Dietary patterns affect the gut microbiome-the link to risk of cardiometabolic diseases. J Nutr. 2018; 148(9): 1402–1407.
 32. Paoli A, Tinsley G, Bianco A, et al. The influence of meal frequency and timing on health in humans: the role of fasting. Nutrients. 2019; 11(4).
 33. Karakan T. Intermittent fasting and gut microbiota. Turk J Gastroenterol. 2019; 30(12): 1008.
 34. Patterson RE, Sears DD, Patterson RE, et al. Intermittent fasting and human metabolic health. J Acad Nutr Diet. 2015; 115(8): 1203–1212.
 35. Wei S, Han R, Zhao J, et al. Intermittent administration of a fasting-mimicking diet intervenes in diabetes progression, restores β cells and reconstructs gut microbiota in mice. Nutr Metab (Lond). 2018; 15: 80.