Tom 11, Nr 1 (2020)
WYBRANE PROBLEMY KLINICZNE
Opublikowany online: 2020-04-24
Wyświetlenia strony 851
Wyświetlenia/pobrania artykułu 51
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Zaburzenia stanu odżywienia w cukrzycy

Aleksandra Śliwińska, Eliza Wasilewska, Małgorzata Wróbel, Sylwia Małgorzewicz
Forum Zaburzeń Metabolicznych 2020;11(1):33-40.

Streszczenie

Na całym świecie obserwuje się systematyczny wzrost liczby osób chorujących na cukrzycę typu 2. Najczęściej jej przyczyną jest nadmiar masy ciała, a podstawowym postepowaniem terapeutycznym obok farmakoterapii — zastosowanie diety redukcyjnej.  Jednak w przypadku  osób z powikłaniami cukrzycy w postaci mikro- i/lub makronagiopatii obserwuje się  narastające  cechy  niedożywienia, często mimo wysokiego wskaźnika masy ciała.  Wczesne rozpoznanie zaburzeń stanu odżywienia, szczególnie niedożywienia białkowo-kalorycznego i odpowiednia modyfikacja diety to istotne elementy  leczenia chorych na cukrzycę.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?