Tom 10, Nr 4 (2019)
WYBRANE PROBLEMY KLINICZNE
Opublikowany online: 2020-01-05
Wyświetlenia strony 1426
Wyświetlenia/pobrania artykułu 66
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Ocena użyteczności wskaźnika wisceralnej tkanki tłuszczowej — VAI w ocenie ryzyka kardiometabolicznego pośród kobiet z zespołem policystycznych jajników

Anna Brończyk-Puzoń, Aneta Koszowska, Justyna Nowak, Joanna Bieniek, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska
Forum Zaburzeń Metabolicznych 2019;10(4):202-209.

Streszczenie

Wstęp: U kobiet z zespołem policystycznych jajników (PCOS) występuje zwiększone ryzyko nietolerancji glukozy, rozwoju cukrzycy typu 2, dyslipidemii, miażdżycy, a także nadciśnienia tętniczego. Nowym narzędziem do oceny ryzyka kardiometabolicznego w tej grupy chorych może być wskaźnik wisceralnej tkanki tłuszczowej (VAI). Celem pracy było wyznaczenie punktu odcięcia dla VAI w ocenie ryzyka kardiometabolicznego u kobiet z zespołem policystycznych jajników (MU-PCOS, metabolically unhealthy PCOS) oraz odpowiedź na pytanie: czy może on być użytecznym wskaźnikiem do oceny ryzyka kardiometabolicznego                             u tej grupy pacjentek. Materiał i metody: Badaniem objęto 60 kobiet hospitalizowanych na Oddziale Endokrynologii Szpitala Miejskiego pw. Św. Łukasza w Piekarach Śląskich, u których zdiagnozowano PCOS na podstawie kryteriów Rotterdamskich z 2003 roku. Wyniki poddano opracowaniu statystycznemu z użyciem krzywej ROC (receiver operating characteristic). Wyniki: Występowanie dyslipidemii stwierdzono u 58,3% pacjentek, natomiast zaburzenia gospodarki węglowodanowej u 15,3%. Z kolei nadciśnienie tętnicze rozpoznano pośród 25,5% kobiet. W pracy uzyskano wartość punktu odcięcia dla VAI — 1,2, według którego zaobserwowano podwyższone ryzyko sercowo-naczyniowe wśród 35,4% badanych osób. Wnioski: Wskaźnik VAI jest prostym narzędziem do oceny ryzyka kardiometabolicznego u kobiet z zespołem policystycznych jajników. Jego częstsze zastosowanie wśród różnych grup pacjentów, określając dla każdej z nich własny optymalny punkt odcięcia w danych grupach wiekowych, umożliwi wcześniejsze wykrycie ryzyka metabolicznego i podjęcie interwencji medycznych jeszcze przed rozpoznaniem jawnego zespołu metabolicznego.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Suchta K, Kanecki K, Tyszko P, et al. Selected aspects of metabolic disorders in women with polycystic ovary syndrome (PCOS) with coexistence of thyroid dysfunctions. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. 2016; 22(2): 89–93.
 2. Wild RA. Long-term health consequences of PCOS. Hum Reprod Update. 2002; 8(3): 231–241.
 3. Sam S, Dunaif A. Polycystic ovary syndrome: syndrome XX? Trends Endocrinol Metab. 2003; 14(8): 365–370.
 4. de Groot PCM, Dekkers OM, Romijn JA, et al. PCOS, coronary heart disease, stroke and the influence of obesity: a systematic review and meta-analysis. Hum Reprod Update. 2011; 17(4): 495–500.
 5. Lim SS, Norman RJ, Davies MJ, et al. The effect of obesity on polycystic ovary syndrome: a systematic review and meta-analysis. Obes Rev. 2013; 14(2): 95–109.
 6. Faloia E, Canibus P, Gatti C, et al. Body composition, fat distribution and metabolic characteristics in lean and obese women with polycystic ovary syndrome. J Endocrinol Invest. 2004; 27(5): 424–429.
 7. Pasquali R, Gambineri A, Pagotto U. The impact of obesity on reproduction in women with polycystic ovary syndrome. BJOG. 2006; 113(10): 1148–1159.
 8. Amato MC, Giordano C. Visceral adiposity index: an indicator of adipose tissue dysfunction. Int J Endocrinol. 2014; 2014: 730827.
 9. Amato MC, Giordano C, Galia M, et al. AlkaMeSy Study Group. Visceral Adiposity Index: a reliable indicator of visceral fat function associated with cardiometabolic risk. Diabetes Care. 2010; 33(4): 920–922.
 10. Amato MC, Guarnotta V, Forti D, et al. Metabolically healthy polycystic ovary syndrome (MH-PCOS) and metabolically unhealthy polycystic ovary syndrome (MU-PCOS): a comparative analysis of four simple methods useful for metabolic assessment. Hum Reprod. 2013; 28(7): 1919–1928.
 11. Waist Circumference. Encyclopedia of Obesity, doi:10.4135/9781412963862.n474. 4135.
 12. Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III) final report. National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). Circulation. 2002; 106: 3143 - 3421, indexed in Pubmed: 12485966.
 13. Graham I, Atar D, Borch-Johnsen K, et al. European Society of Cardiology (ESC) Committee for Practice Guidelines (CPG). European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: executive summary: Fourth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (Constituted by representatives of nine societies and by invited experts). Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2007; 14 : s1–s40.
 14. Mancia G, De Backer G, Dominiczak A, et al. Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension, European Society of Cardiology. 2007 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension: The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). J Hypertens. 2007; 25(6): 1105–1187.
 15. Nandi A, Chen Z, Patel R, et al. Polycystic ovary syndrome. Endocrinol Metab Clin North Am. 2014; 43(1): 123–147.
 16. Wild RA, Rizzo M, Clifton S, et al. Lipid levels in polycystic ovary syndrome: systematic review and meta-analysis. Fertil Steril. 2011; 95(3): 1073–9.e1.
 17. Bentley-Lewis R, Seely E, Dunaif A. Ovarian hypertension: polycystic ovary syndrome. Endocrinol Metab Clin North Am. 2011; 40(2): 433–449 .
 18. Andersen M, Glintborg D. Diagnosis and follow-up of type 2 diabetes in women with PCOS: a role for OGTT? Eur J Endocrinol. 2018; 179(3): D1–D14.
 19. Gunning MN, Fauser BC. Are women with polycystic ovary syndrome at increased cardiovascular disease risk later in life? Climacteric. 2017; 20(3): 222–227.
 20. Amato MC, Giordano C. Visceral adiposity index: an indicator of adipose tissue dysfunction. Int J Endocrinol. 2014; 2014: 730827.
 21. Techatraisak K, Wongmeerit K, Dangrat C, et al. Measures of body adiposity and visceral adiposity index as predictors of metabolic syndrome among Thai women with PCOS. Gynecol Endocrinol. 2016; 32(4): 276–280.
 22. Tehrani FR, Minooee S, Simbar M. Visceral Adiposity Index (VAI), as the best predictor of insulin resistance and metabolic syndrome in the women with polycystic ovary syndrome. Iranian Journal of Diabetes and Metabolism. 2015; 14: 117–128.
 23. Joshi B, Lakhan T, Mukherji S, et al. Visceral adiposity index among young girls with PCOS and its association with phenotypes and metabolic risk. International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology. 2018; 7(2): 513–518.