Na skróty Recenzenci 2020

dostęp otwarty

Tom 7, Nr 4 (2016)
WYBRANE PROBLEMY KLINICZNE
Pobierz cytowanie

Modyfikacja stylu życia jako element prewencji raka piersi otyłej pacjentki

Joanna Wielogórka, Matylda Kręgielska-Narożna, Paweł Bogdański
Forum Zaburzeń Metabolicznych 2016;7(4):162-169.

dostęp otwarty

Tom 7, Nr 4 (2016)
WYBRANE PROBLEMY KLINICZNE

Streszczenie

Liczba zachorowań na nowotwor y złośliwe w P olsce w ciągu ostatnich 30 lat wzrosła ponad dwu krotnie. Wyniki badań wskazują, że otyło ść zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania i zgonu z powodu nowotworu. Wymienia się wiele mechanizmów patogenetycznych tłumaczących to powiązanie. Nadmier nie nagromadzona tkanka tłuszczowa (zwłaszcza trzewna) jest miejscem toczącego się przewlekłego stanu zapalnego, który powoduje wahania stężeń insuliny , glukozy, wolnych kwasów tłuszczowych, adiponek - tyny, leptyny, insulinopodobnych czynników wzrostu, czynnika mar twicy nowotworów, interleukin (1, 6, 12, 23), czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego i innych. Czynniki te mogą stymulować wzrost i podziały komórek nowotworowych. W pracy przedstawiono przypadek kobiety z rozpoznanym przed dwoma laty wczesnym nowotworem piersi, która po zakończeniu leczenia onkologicznego trafiła do poradni za burzeń metabolicznych i nadciśnienia tętniczego z powodu otyłości.

Streszczenie

Liczba zachorowań na nowotwor y złośliwe w P olsce w ciągu ostatnich 30 lat wzrosła ponad dwu krotnie. Wyniki badań wskazują, że otyło ść zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania i zgonu z powodu nowotworu. Wymienia się wiele mechanizmów patogenetycznych tłumaczących to powiązanie. Nadmier nie nagromadzona tkanka tłuszczowa (zwłaszcza trzewna) jest miejscem toczącego się przewlekłego stanu zapalnego, który powoduje wahania stężeń insuliny , glukozy, wolnych kwasów tłuszczowych, adiponek - tyny, leptyny, insulinopodobnych czynników wzrostu, czynnika mar twicy nowotworów, interleukin (1, 6, 12, 23), czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego i innych. Czynniki te mogą stymulować wzrost i podziały komórek nowotworowych. W pracy przedstawiono przypadek kobiety z rozpoznanym przed dwoma laty wczesnym nowotworem piersi, która po zakończeniu leczenia onkologicznego trafiła do poradni za burzeń metabolicznych i nadciśnienia tętniczego z powodu otyłości.

Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

otyłość, nowotwory, rak piersi

Informacje o artykule
Tytuł

Modyfikacja stylu życia jako element prewencji raka piersi otyłej pacjentki

Czasopismo

Forum Zaburzeń Metabolicznych

Numer

Tom 7, Nr 4 (2016)

Strony

162-169

Rekord bibliograficzny

Forum Zaburzeń Metabolicznych 2016;7(4):162-169.

Słowa kluczowe

otyłość
nowotwory
rak piersi

Autorzy

Joanna Wielogórka
Matylda Kręgielska-Narożna
Paweł Bogdański

Referencje (47)
 1. idkowska J., Wojciechowska U. Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii — Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie. http://onkologia.org.pl/k/epidemiologia/ (09.06.2016).
 2. World Health Organization, Cancer prevention. http://www.who.int/cancer/prevention/en/ (09.06.2016).
 3. Jaworski P, Binda A, Tarnowski W. Wpływ otyłości na rozwój choroby nowotworowej. Post. Nauk. Med. 2015; 9: 673–676.
 4. World Health Organization, Obesity and overweight. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/ (09.06.2016).
 5. Aronne LJ. Classification of obesity and assessment of obesity-related health risks. Obes Res. 2002; 10 Suppl 2: 105S–115S.
 6. Renehan AG, Tyson M, Egger M, et al. Body-mass index and incidence of cancer: a systematic review and meta-analysis of prospective observational studies. Lancet. 2008; 371(9612): 569–578.
 7. World Health Organisation, World Cancer Report 2008 Lyon Cedex, The International Agency for Research on Cancer Lyon, 2008.
 8. Dobbins M, Decorby K, Choi BCK. The Association between Obesity and Cancer Risk: A Meta-Analysis of Observational Studies from 1985 to 2011. ISRN Prev Med. 2013; 2016: 680536.
 9. Cleary MP, Grossmann ME. Minireview: Obesity and breast cancer: the estrogen connection. Endocrinology. 2009; 150(6): 2537–2542.
 10. Bradshaw PT, Ibrahim JG, Stevens J, et al. Postdiagnosis change in bodyweight and survival after breast cancer diagnosis. Epidemiology. 2012; 23(2): 320–327.
 11. Wolin KY, Carson K, Colditz GA. Obesity and cancer. Oncologist. 2010; 15(6): 556–565.
 12. Madej J. Etiologia i patogeneza nowotworów. A-medica press, Bielsko-Biała 1996.
 13. Ono M. Molecular links between tumor angiogenesis and inflammation: inflammatory stimuli of macrophages and cancer cells as targets for therapeutic strategy. Cancer Sci. 2008; 99(8): 1501–1506.
 14. Grivennikov SI, Greten FR, Karin M. Immunity, inflammation, and cancer. Cell. 2010; 140(6): 883–899.
 15. Pezzino V, Costantino A, Russo P, et al. Insulin receptor content in tissues of normal and diabetic rats measured by radioimmunoassay. J Endocrinol Invest. 1996; 19(9): 593–597.
 16. Hernández-Sánchez C, Mansilla A, de Pablo F, et al. Evolution of the insulin receptor family and receptor isoform expression in vertebrates. Mol Biol Evol. 2008; 25(6): 1043–1053.
 17. De Meyts P. Insulin and its receptor: structure, function and evolution. Bioessays. 2004; 26(12): 1351–1362.
 18. Belfiore A, Frasca F, Pandini G, et al. Insulin receptor isoforms and insulin receptor/insulin-like growth factor receptor hybrids in physiology and disease. Endocr Rev. 2009; 30(6): 586–623.
 19. Roberts DL, Dive C, Renehan AG. Biological mechanisms linking obesity and cancer risk: new perspectives. Annu Rev Med. 2010; 61: 301–316.
 20. Calle EE, Rodriguez C, Walker-Thurmond K, et al. Overweight, obesity, and mortality from cancer in a prospectively studied cohort of U.S. adults. N Engl J Med. 2003; 348(17): 1625–1638.
 21. Cohen DH, LeRoith D. Obesity, type 2 diabetes, and cancer: the insulin and IGF connection. Endocr Relat Cancer. 2012; 19(5): F27–F45.
 22. Gu Y, Wang C, Zheng Y, et al. Cancer incidence and mortality in patients with type 2 diabetes treated with human insulin: a cohort study in Shanghai. PLoS One. 2013; 8(1): e53411.
 23. Dankner R, Shanik MH, Keinan-Boker L, et al. Effect of elevated basal insulin on cancer incidence and mortality in cancer incident patients: the Israel GOH 29-year follow-up study. Diabetes Care. 2012; 35(7): 1538–1543.
 24. Rose DP, Vona-Davis L. The cellular and molecular mechanisms by which insulin influences breast cancer risk and progression. Endocr Relat Cancer. 2012; 19(6): R225–R241.
 25. Beauchamp MC, Yasmeen A, Knafo A, et al. Targeting insulin and insulin-like growth factor pathways in epithelial ovarian cancer. J Oncol. 2010; 2010: 257058.
 26. Mu N, Zhu Y, Wang Y, et al. Insulin resistance: a significant risk factor of endometrial cancer. Gynecol Oncol. 2012; 125(3): 751–757.
 27. Renehan AG, Frystyk J, Flyvbjerg A. Obesity and cancer risk: the role of the insulin-IGF axis. Trends Endocrinol Metab. 2006; 17(8): 328–336.
 28. Héron-Milhavet L, LeRoith D. Insulin-like growth factor I induces MDM2-dependent degradation of p53 via the p38 MAPK pathway in response to DNA damage. J Biol Chem. 2002; 277(18): 15600–15606.
 29. Canonici A, Steelant W, Rigot V, et al. Insulin-like growth factor-I receptor, E-cadherin and alpha v integrin form a dynamic complex under the control of alpha-catenin. Int J Cancer. 2008; 122(3): 572–582.
 30. Haffner SM. Sex hormones, obesity, fat distribution, type 2 diabetes and insulin resistance: epidemiological and clinical correlation. Int J Obes Relat Metab Disord. 2000; 24 Suppl 2: S56–S58.
 31. Tchernof A, Després JP. Sex steroid hormones, sex hormone-binding globulin, and obesity in men and women. Horm Metab Res. 2000; 32(11-12): 526–536.
 32. Weaver JU, Holly JM, Kopelman PG, et al. Decreased sex hormone binding globulin (SHBG) and insulin-like growth factor binding protein (IGFBP-1) in extreme obesity. Clin Endocrinol (Oxf). 1990; 33(3): 415–422.
 33. Ferguson RD, Gallagher EJ, Scheinman EJ, et al. The epidemiology and molecular mechanisms linking obesity, diabetes, and cancer. Vitam Horm. 2013; 93: 51–98.
 34. Modan B, Ron E, Lerner-Geva L, et al. Cancer incidence in a cohort of infertile women. Am J Epidemiol. 1987; 125(5): 780–790.
 35. Coulam CB, Annegers JF, Kranz JS. Chronic anovulation syndrome and associated neoplasia. Obstet Gynecol. 1983; 61(4): 403–407.
 36. Daniilidis A, Dinas K. Long term health consequences of polycystic ovarian syndrome: a review analysis. Hippokratia. 2009; 13(2): 90–92.
 37. Baglietto L, English DR, Hopper JL, et al. Circulating steroid hormone concentrations in postmenopausal women in relation to body size and composition. Breast Cancer Res Treat. 2009; 115(1): 171–179.
 38. Chien CH, Wang FF, Hamilton TC. Transcriptional activation of c-myc proto-oncogene by estrogen in human ovarian cancer cells. Mol Cell Endocrinol. 1994; 99(1): 11–19.
 39. Armaiz-Pena GN, Mangala LS, Spannuth WA, et al. Estrous cycle modulates ovarian carcinoma growth. Clin Cancer Res. 2009; 15(9): 2971–2978.
 40. Liedtke S, Schmidt ME, Vrieling A, et al. Postmenopausal sex hormones in relation to body fat distribution. Obesity (Silver Spring). 2012; 20(5): 1088–1095.
 41. Dieudonne MN, Bussiere M, Dos Santos E, et al. Adiponectin mediates antiproliferative and apoptotic responses in human MCF7 breast cancer cells. Biochem Biophys Res Commun. 2006; 345(1): 271–279.
 42. Macis D, Guerrieri-Gonzaga A, Gandini S. Circulating adiponectin and breast cancer risk: a systematic review and meta-analysis. Int J Epidemiol. 2014; 43(4): 1226–1236.
 43. Saxena NK, Sharma D, Ding X, et al. Concomitant activation of the JAK/STAT, PI3K/AKT, and ERK signaling is involved in leptin-mediated promotion of invasion and migration of hepatocellular carcinoma cells. Cancer Res. 2007; 67(6): 2497–2507.
 44. Deep D, Ghosh S, Pandit K, et al. Leptin and cancer: Pathogenesis and modulation. Indian J Endocrinol Metab. 2012; 16(Suppl 3): S596–S600.
 45. Bray F, Jemal A, Grey N, et al. Global cancer transitions according to the Human Development Index (2008-2030): a population-based study. Lancet Oncol. 2012; 13(8): 790–801.
 46. Birks S, Peeters A, Backholer K, et al. A systematic review of the impact of weight loss on cancer incidence and mortality. Obes Rev. 2012; 13(10): 868–891.
 47. Wiseman M. The second World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research expert report. Food, nutrition, physical activity, and the prevention of cancer: a global perspective. Proc Nutr Soc. 2008; 67(3): 253–256.

Regulamin

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Forum Zaburzeń Metabolicznych dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest Via Medica sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl