Tom 6, Nr 1 (2015)
WYBRANE PROBLEMY KLINICZNE
Opublikowany online: 2015-05-20

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 3737
Wyświetlenia/pobrania artykułu 12019
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Niepożądane reakcje pokarmowe na dodatki do żywności

Eliza Wasilewska, Sylwia Małgorzewicz
Forum Zaburzeń Metabolicznych 2015;6(1):8-13.

Streszczenie

Spożywając codziennie pokarm, dostarczamy organizmowi niezbędne składniki budulcowe, energetyczne, zapasowe, ale również znaczne ilości potencjalnych alergenów, amin biologicznie czynnych, dodatków do przetwarzania żywności i innych środków chemicznych (hormonów, antybiotyków, nawozów sztucznych). Wszystkie wymienione substancje wywołują określone interakcje, a wpływając na metabolizm, powodują określone skutki w funkcjonowaniu organizmu. W pracy przedstawiono problem nadwrażliwości na spożyty pokarm — w tym definicję, objawy kliniczne i diagnostykę niepożądanych reakcji pokarmowych. Ze względu na postępujący wzrost konsumpcji żywności przetworzonej, szczególną uwagę zwrócono na nadwrażliwość pokarmową spowodowaną przez dodatki do żywności.