Tom 15, Nr 1 (2024)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2024-06-05
Wyświetlenia strony 29
Wyświetlenia/pobrania artykułu 4
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Zaburzenia metaboliczne a kardioonkologia w praktyce klinicznej

Justyna Jachimowska1, Marta Stelmach-Mardas2
Forum Zaburzeń Metabolicznych 2024;15(1):45-49.

Streszczenie

Starzenie się społeczeństwa jest najistotniejszym czynnikiem ryzyka rozwoju nowotworów. Wśród pozostałych istotnych czynników należy wymienić: styl życia  i występujące powszechnie choroby dietozależne takie jak: nadciśnienie tętnicze, otyłość, miażdżyca. Postęp w medycynie wprowadza nowe technologie i metody leczenia chorób nowotworowych,  a jednocześnie stawia nowe wyzwania dla lekarzy praktyków w  kontekście prawidłowego postępowania z chorym w wieku starszym i obciążonym. Dla usystematyzowania i ułatwienia kompleksowego postępowania z tą grupą chorych opracowano nowe zalecenia z dziedziny kardioonkologii, które podkreślają znaczenie interdyscyplinarnej współpracy między lekarzami różnych specjalizacji (kardiologii, hematologii i onkologii) oraz dziedzin pokrewnych jak dietetyka. Kardioonkologia ma umożliwić bezpieczne stosowanie najlepszego dostępnego leczenia onkologicznego.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

  1. Wytyczne ESC 2022 dotyczące kardioonkologii Suplement. ZESZYTY EDUKACYJNE. KARDIOLOGIA POLSKA. 2022; 80(5): 157–94.
  2. Bian Z, Zhang R, Yuan S, et al. Healthy lifestyle and cancer survival: A multinational cohort study. Int J Cancer. 2024; 154(10): 1709–1718.
  3. Wytyczne ESC 2021 dotyczące prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego w praktyce klinicznej. ZESZYTY EDUKACYJNE. KARDIOLOGIA POLSKA. 2021; 79(5): 1–122.
  4. Cehic DA, Sverdlov AL, Koczwara B, et al. The Importance of Primary Care in Cardio-Oncology. Curr Treat Options Oncol. 2021; 22(12): 107.
  5. Imran S, Rao MS, Shah MH, et al. Evolving perspectives in reverse cardio-oncology: A review of current status, pathophysiological insights, and future directives. Curr Probl Cardiol. 2024; 49(3): 102389.
  6. Sharman R, Harris Z, Ernst B, et al. Lifestyle Factors and Cancer: A Narrative Review. Mayo Clin Proc Innov Qual Outcomes. 2024; 8(2): 166–183.
  7. Mangone LA, Kwon OhS, Johnson BT, et al. The Role of Exercise in Statin-Associated Muscle Symptoms Outcomes: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Mayo Clin Proc Innov Qual Outcomes. 2024; 8(2): 131–142.
  8. Hawwash NK, Sperrin M, Martin GP, et al. Overweight-years and cancer risk: A prospective study of the association and comparison of predictive performance with body mass index (Atherosclerosis Risk in Communities Study). Int J Cancer. 2024; 154(9): 1556–1568.
  9. Gregg JR, Magill R, Fang AM, et al. The association of body mass index with tumor aggression among men undergoing radical prostatectomy. Urol Oncol. 2024; 42(4): 116.e1–116.e7.