open access

Vol 11, No 2 (2016)
Case report
Published online: 2016-05-12
Get Citation

Nawrotny częstoskurcz w łączu przedsionkowo-komorowym — odwracalna przyczyna nieadekwatnych wyładowań wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora

Beata Mańkowska-Załuska, Irmina Urbanek, Izabela Poddębska, Anna Nowek, Krzysztof Kaczmarek, Jerzy Krzysztof Wranicz
DOI: 10.5603/FC.2016.0022
·
Folia Cardiologica 2016;11(2):152-156.

open access

Vol 11, No 2 (2016)
Case Reports
Published online: 2016-05-12

Abstract

Pacjentowi (68-letni mężczyzna) z rozpoznaną kardiomiopatią rozstrzeniową wszczepiono kardiowerter-defibrylator (ICD) w prewencji pierwotnej nagłego zgonu sercowego. W systemie home-monitoring zaobserwowano wiele arytmii, które zostały sklasyfikowane przez ICD jako epizody częstoskurczu komorowego. Arytmie były pomyślnie przerwane terapią antytachyarytmiczną, raz została zastosowana terapia wysokoenergetyczna (14 J). W zapisie z 24-godzinnego  monitorowania elektrokardiograficznego metodą Holtera zarejestrowano napad arytmii z regularnymi, wąskimi zespołami QRS. Po analizie zapisów wewnątrzsercowych z pamięci ICD wysunięto podejrzenie, że był to nawrotny częstoskurcz w łączu przedsionkowo-komorowym. W czasie inwazyjnego badania elektrofizjologicznego potwierdzono diagnozę i wykonano ablację drogi wolnej łącza przedsionkowo-komorowego. Kontrola ICD przy użyciu telemonitoringu potwierdziła  skuteczność zabiegu ablacji.

Abstract

Pacjentowi (68-letni mężczyzna) z rozpoznaną kardiomiopatią rozstrzeniową wszczepiono kardiowerter-defibrylator (ICD) w prewencji pierwotnej nagłego zgonu sercowego. W systemie home-monitoring zaobserwowano wiele arytmii, które zostały sklasyfikowane przez ICD jako epizody częstoskurczu komorowego. Arytmie były pomyślnie przerwane terapią antytachyarytmiczną, raz została zastosowana terapia wysokoenergetyczna (14 J). W zapisie z 24-godzinnego  monitorowania elektrokardiograficznego metodą Holtera zarejestrowano napad arytmii z regularnymi, wąskimi zespołami QRS. Po analizie zapisów wewnątrzsercowych z pamięci ICD wysunięto podejrzenie, że był to nawrotny częstoskurcz w łączu przedsionkowo-komorowym. W czasie inwazyjnego badania elektrofizjologicznego potwierdzono diagnozę i wykonano ablację drogi wolnej łącza przedsionkowo-komorowego. Kontrola ICD przy użyciu telemonitoringu potwierdziła  skuteczność zabiegu ablacji.

Get Citation

Keywords

kardiowerter-defibrylator serca (ICD), nieadekwatne terapie ICD, częstoskurcz nadkomorowy, nawrotny częstoskurcz w łączu przedsionkowo-komorowym, ablacja

About this article
Title

Nawrotny częstoskurcz w łączu przedsionkowo-komorowym — odwracalna przyczyna nieadekwatnych wyładowań wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 11, No 2 (2016)

Article type

Case report

Pages

152-156

Published online

2016-05-12

DOI

10.5603/FC.2016.0022

Bibliographic record

Folia Cardiologica 2016;11(2):152-156.

Keywords

kardiowerter-defibrylator serca (ICD)
nieadekwatne terapie ICD
częstoskurcz nadkomorowy
nawrotny częstoskurcz w łączu przedsionkowo-komorowym
ablacja

Authors

Beata Mańkowska-Załuska
Irmina Urbanek
Izabela Poddębska
Anna Nowek
Krzysztof Kaczmarek
Jerzy Krzysztof Wranicz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl