open access

Vol 3, No 11 (2008)
Review paper
Published online: 2008-11-18
Get Citation

Czynność i hemodynamika prawej połowy serca w nadciśnieniu płucnym

A.R. Hemnes, H.C. Champion
Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(11):527-537.

open access

Vol 3, No 11 (2008)
Review Papers
Published online: 2008-11-18

Abstract

Głównym wyzwaniem w leczeniu pacjentów z zaawansowanym tętniczym nadciśnieniem płucnym (PAH) jest dysfunkcja prawej komory (RV), która wiąże się z występowaniem prawokomorowej niewydolności serca. Przeżywalność w tej chorobie ściśle wiąże się z czynnością prawej połowy serca, której ocena budzi rosnące zainteresowanie. Choć echokardiografia i rezonans magnetyczny serca (CMR) zwiększyły możliwości obrazowania RV, głównym sposobem oceny czynności prawej połowy serca pozostaje jego inwazyjne cewnikowanie. Wykazano, że kilka obecnie dostępnych sposobów leczenia PAH wpływa na RV, a nie tylko na naczynia płucne, natomiast w przyszłości metody terapeutyczne mające na celu optymalizację czynności RV mogą pozwolić na poprawę rokowania w tej trudnej do leczenia chorobie. Nowe kierunki oceny RV i krążenia małego, w tym pomiar impedancji naczyń płucnych, oraz powszechniejsza dostępność CMR mogą się przyczynić do rozwoju wiedzy na temat prawej połowy serca - dotychczas słabo zbadanej, ale niezwykle ważnej.

Abstract

Głównym wyzwaniem w leczeniu pacjentów z zaawansowanym tętniczym nadciśnieniem płucnym (PAH) jest dysfunkcja prawej komory (RV), która wiąże się z występowaniem prawokomorowej niewydolności serca. Przeżywalność w tej chorobie ściśle wiąże się z czynnością prawej połowy serca, której ocena budzi rosnące zainteresowanie. Choć echokardiografia i rezonans magnetyczny serca (CMR) zwiększyły możliwości obrazowania RV, głównym sposobem oceny czynności prawej połowy serca pozostaje jego inwazyjne cewnikowanie. Wykazano, że kilka obecnie dostępnych sposobów leczenia PAH wpływa na RV, a nie tylko na naczynia płucne, natomiast w przyszłości metody terapeutyczne mające na celu optymalizację czynności RV mogą pozwolić na poprawę rokowania w tej trudnej do leczenia chorobie. Nowe kierunki oceny RV i krążenia małego, w tym pomiar impedancji naczyń płucnych, oraz powszechniejsza dostępność CMR mogą się przyczynić do rozwoju wiedzy na temat prawej połowy serca - dotychczas słabo zbadanej, ale niezwykle ważnej.
Get Citation

Keywords

tętnicze nadciśnienie płucne; dysfunkcja prawej komory; rezonans magnetyczny serca; echokardiografia

About this article
Title

Czynność i hemodynamika prawej połowy serca w nadciśnieniu płucnym

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 3, No 11 (2008)

Article type

Review paper

Pages

527-537

Published online

2008-11-18

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(11):527-537.

Keywords

tętnicze nadciśnienie płucne
dysfunkcja prawej komory
rezonans magnetyczny serca
echokardiografia

Authors

A.R. Hemnes
H.C. Champion

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl