Vol 3, No 11 (2008)

Date published: 2008-11-18

Table of Contents

open access

Review Papers

Postępowanie w stanach hiperglikemii u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi

Agata Bronisz, Marek Bronisz, Marek Koziński, Roman Junik, Jacek Kubica

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(11):505-509.

Aliskiren — nowy inhibitor układu renina–angiotensyna–aldosteron

Grzegorz Grześk, Aldona Kubica, Elżbieta Grześk, Rajmund Wilczek, Adam Sukiennik

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(11):510-516.

Elektroterapia w prewencji nagłej śmierci sercowej

Przemysław Mitkowski

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(11):517-522.

Nadciśnienie płucne a choroby lewej połowy serca: nowe koncepcje i metody leczenia

D.S. O’Callaghan, K. McNeil

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(11):523-526.

Czynność i hemodynamika prawej połowy serca w nadciśnieniu płucnym

A.R. Hemnes, H.C. Champion

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(11):527-537.
Prace badawcze - przedruk

Ocena ryzyka a rzeczywiste wyniki implantacji stentu do pnia lewej tętnicy wieńcowej u 204 chorych w okresie okołozabiegowym

Adam Sukiennik, Joanna Ostrowska-Nowak, Joanna Wiśniewska-Szmyt, Marek Radomski, Marcin Rychter, Mirosław Jabłoński, Tomasz Białoszyński, Marek Koziński, Tomasz Fabiszak, Ryszard Dobosiewicz, Ewa Zabielska, Tamara Sukiennik, Aldona Kubica, Anna Król, Krzysztof Demidowicz, Maciej Chojnicki, Zofia Grąbczewska, Iwona Świątkiewicz, Maria Bogdan, Grzegorz Grześk, Jacek Kubica

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(11):538-547.
Sprawozdanie

I Koszalińskie Warsztaty Ablacyjne Koszalin/Mielno, 15-17 października 2008 roku

Elżbieta Zinka, Krzysztof Krzyżanowski, Artur Baszko

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(11):548-549.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl