open access

Vol 5, No 5 (2010)
Case report
Published online: 2010-12-31
Get Citation

Kardiomiopatia tako-tsubo - problem kliniczny

Małgorzata Rozwodowska, Aleksander Łukasiewicz, Adam Sukiennik, Iwona Świątkiewicz, Marcin Rychter, Jacek Kubica
Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(5):298-304.

open access

Vol 5, No 5 (2010)
Case Reports
Published online: 2010-12-31

Abstract

Kardiomiopatia tako-tsubo (KT) charakteryzuje się przejściową dysfunkcją skurczową koniuszka i środkowych segmentów ściany lewej komory, zmianami elektrokardiograficznymi jak w ostrych zespołach wieńcowych i brakiem zmian w tętnicach wieńcowych w badaniu koronarograficznym. Kardiomiopatia tako-tsubo stanowi 1-2% wstępnie rozpoznanych ostrych zespołów wieńcowych. Może być wywołana przez czynnik psychiczny lub fizyczny. W pracy przedstawiono przypadek KT u 58-letniej pacjentki w przebiegu zapalenia wyrostka robaczkowego.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 5: 298-304

Abstract

Kardiomiopatia tako-tsubo (KT) charakteryzuje się przejściową dysfunkcją skurczową koniuszka i środkowych segmentów ściany lewej komory, zmianami elektrokardiograficznymi jak w ostrych zespołach wieńcowych i brakiem zmian w tętnicach wieńcowych w badaniu koronarograficznym. Kardiomiopatia tako-tsubo stanowi 1-2% wstępnie rozpoznanych ostrych zespołów wieńcowych. Może być wywołana przez czynnik psychiczny lub fizyczny. W pracy przedstawiono przypadek KT u 58-letniej pacjentki w przebiegu zapalenia wyrostka robaczkowego.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 5: 298-304
Get Citation

Keywords

kardiomiopatia tako-tsubo; dysfunkcja skurczowa lewej komory

About this article
Title

Kardiomiopatia tako-tsubo - problem kliniczny

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 5, No 5 (2010)

Article type

Case report

Pages

298-304

Published online

2010-12-31

Page views

544

Article views/downloads

9268

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(5):298-304.

Keywords

kardiomiopatia tako-tsubo
dysfunkcja skurczowa lewej komory

Authors

Małgorzata Rozwodowska
Aleksander Łukasiewicz
Adam Sukiennik
Iwona Świątkiewicz
Marcin Rychter
Jacek Kubica

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl