open access

Vol 6, No 2 (2011)
Original paper
Published online: 2011-07-27
Get Citation

Doraźne i długoterminowe wyniki stosowania stentów uwalniających lek w terapii zwężenia pnia lewej tętnicy wieńcowej niezabezpieczonego pomostem

Vaios Tzifos, Aristotelis Gatsis, Argyrios Gerasimou, Dimitrios Chatzis, Georgios Theodorakis
Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(2):87-93.

open access

Vol 6, No 2 (2011)
Original Papers
Published online: 2011-07-27

Abstract

Wstęp: Większość dostępnych danych wskazuje na to, że stentowanie zwężenia pnia lewej tętnicy wieńcowej niezabezpieczonego pomostem (ULMCA) z wykorzystaniem stentów uwalniających lek (DES) jest bezpieczne i skuteczne. Za referencyjną metodę umożliwiającą optymalną rewaskularyzację uważa się obecnie leczenie chirurgiczne. Celem tego jednoośrodkowego badania była ocena doraźnych i długoterminowych wyników leczenia pacjentów ze zwężeniem ULMCA, u których wykonano przezskórną interwencję wieńcową (PCI) z implantacją DES.
Metody: Stent wieńcowy implantowano do ULMCA u 72 pacjentów. Osoby ze zwężeniem de novo wynoszącym co najmniej 50% lub powierzchnią przekroju światła pnia lewej tętnicy wieńcowej mniejszą lub równą 4,0 mm2 w ocenie za pomocą ultrasonografii wewnątrznaczyniowej leczono z użyciem przeciętnie 1,6 ± 1,2 DES na pacjenta. Stentowanie ULMCA wykonywano, kiedy uznano, że pomostowanie tętnic wieńcowych wiązałoby się z dużym ryzykiem chirurgicznym (średni wynik w skali EuroSCORE 7,1 punktu) i/lub kiedy pacjent nie zgodził się na operację pomimo zaleceń lekarza. Osoby włączone do badania poddawano ocenie klinicznej po 1, 6 i 12 miesiącach od zabiegu, a następnie co rok. Koronarografię wykonywano rutynowo po 9–12 miesiącach od zabiegu i/lub w dowolnym momencie w przypadku wskazań klinicznych. W krótko- i długoterminowej obserwacji oceniano występowanie poważnych niepożądanych incydentów sercowych (MACE): zgonów z przyczyn sercowych, zawałów serca oraz dodatkowych zabiegów rewaskularyzacji tej samej zmiany lub innych zmian.
Wyniki: Angiograficzna i kliniczna skuteczność PCI wyniosła 100%. U wszystkich pacjentów przeprowadzono pełną rewaskularyzację. Średni czas obserwacji wyniósł 2,5 roku ± 10 miesięcy. Umieralność w ciągu pierwszych 12 miesięcy wyniosła 3%, a łączna częstość występowania MACE — 30,6%. W trakcie obserwacji zmarło łącznie 4 pacjentów (5,5%). Kontrolną koronarografię wykonano u 59 (82%) pacjentów, a ponowną rewaskularyzację tego samego naczynia (TVR) przeprowadzono w przypadku 18,05% leczonych zmian. Odnotowano jeden przypadek możliwej zakrzepicy w stencie.
Wnioski: Biorąc pod uwagę duże ryzyko chirurgiczne występujące u większości badanych pacjentów, stentowanie ULMCA jest praktycznie możliwe, bezpieczne i wiąże się z doskonałymi wynikami leczenia w krótko- i średnioterminowej obserwacji. Długoterminowe wyniki wydają się zachęcające, ponieważ umieralność była niewielka i nie stwierdzono ani jednego przypadku niewątpliwej lub prawdopodobnej zakrzepicy.
Folia Cardiologica Excerpta 2011; 6, 2: 87–93

Abstract

Wstęp: Większość dostępnych danych wskazuje na to, że stentowanie zwężenia pnia lewej tętnicy wieńcowej niezabezpieczonego pomostem (ULMCA) z wykorzystaniem stentów uwalniających lek (DES) jest bezpieczne i skuteczne. Za referencyjną metodę umożliwiającą optymalną rewaskularyzację uważa się obecnie leczenie chirurgiczne. Celem tego jednoośrodkowego badania była ocena doraźnych i długoterminowych wyników leczenia pacjentów ze zwężeniem ULMCA, u których wykonano przezskórną interwencję wieńcową (PCI) z implantacją DES.
Metody: Stent wieńcowy implantowano do ULMCA u 72 pacjentów. Osoby ze zwężeniem de novo wynoszącym co najmniej 50% lub powierzchnią przekroju światła pnia lewej tętnicy wieńcowej mniejszą lub równą 4,0 mm2 w ocenie za pomocą ultrasonografii wewnątrznaczyniowej leczono z użyciem przeciętnie 1,6 ± 1,2 DES na pacjenta. Stentowanie ULMCA wykonywano, kiedy uznano, że pomostowanie tętnic wieńcowych wiązałoby się z dużym ryzykiem chirurgicznym (średni wynik w skali EuroSCORE 7,1 punktu) i/lub kiedy pacjent nie zgodził się na operację pomimo zaleceń lekarza. Osoby włączone do badania poddawano ocenie klinicznej po 1, 6 i 12 miesiącach od zabiegu, a następnie co rok. Koronarografię wykonywano rutynowo po 9–12 miesiącach od zabiegu i/lub w dowolnym momencie w przypadku wskazań klinicznych. W krótko- i długoterminowej obserwacji oceniano występowanie poważnych niepożądanych incydentów sercowych (MACE): zgonów z przyczyn sercowych, zawałów serca oraz dodatkowych zabiegów rewaskularyzacji tej samej zmiany lub innych zmian.
Wyniki: Angiograficzna i kliniczna skuteczność PCI wyniosła 100%. U wszystkich pacjentów przeprowadzono pełną rewaskularyzację. Średni czas obserwacji wyniósł 2,5 roku ± 10 miesięcy. Umieralność w ciągu pierwszych 12 miesięcy wyniosła 3%, a łączna częstość występowania MACE — 30,6%. W trakcie obserwacji zmarło łącznie 4 pacjentów (5,5%). Kontrolną koronarografię wykonano u 59 (82%) pacjentów, a ponowną rewaskularyzację tego samego naczynia (TVR) przeprowadzono w przypadku 18,05% leczonych zmian. Odnotowano jeden przypadek możliwej zakrzepicy w stencie.
Wnioski: Biorąc pod uwagę duże ryzyko chirurgiczne występujące u większości badanych pacjentów, stentowanie ULMCA jest praktycznie możliwe, bezpieczne i wiąże się z doskonałymi wynikami leczenia w krótko- i średnioterminowej obserwacji. Długoterminowe wyniki wydają się zachęcające, ponieważ umieralność była niewielka i nie stwierdzono ani jednego przypadku niewątpliwej lub prawdopodobnej zakrzepicy.
Folia Cardiologica Excerpta 2011; 6, 2: 87–93
Get Citation

Keywords

choroba wieńcowa; zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej; przezskórna śródnaczyniowa angioplastyka wieńcowa

About this article
Title

Doraźne i długoterminowe wyniki stosowania stentów uwalniających lek w terapii zwężenia pnia lewej tętnicy wieńcowej niezabezpieczonego pomostem

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 6, No 2 (2011)

Article type

Original paper

Pages

87-93

Published online

2011-07-27

Page views

466

Article views/downloads

9360

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(2):87-93.

Keywords

choroba wieńcowa
zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej
przezskórna śródnaczyniowa angioplastyka wieńcowa

Authors

Vaios Tzifos
Aristotelis Gatsis
Argyrios Gerasimou
Dimitrios Chatzis
Georgios Theodorakis

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl