Vol 6, No 2 (2011)

Date published: 2011-07-27

Table of Contents

open access

Original Papers

Doraźne i długoterminowe wyniki stosowania stentów uwalniających lek w terapii zwężenia pnia lewej tętnicy wieńcowej niezabezpieczonego pomostem

Vaios Tzifos, Aristotelis Gatsis, Argyrios Gerasimou, Dimitrios Chatzis, Georgios Theodorakis

Original paper

Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(2):87-93.

Jakość wizualizacji układu żylnego serca w 64-rzędowej tomografii komputerowej

Agnieszka Młynarska, Rafal Młynarski, Włodzimierz Kargul, Maciej Sosnowski

Original paper

Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(2):94-98.

Zależność pomiędzy wyjściowym stężeniem białka C-reaktywnego a dysfunkcją skurczową lewej komory przy wypisie ze szpitala u pacjentów z pierwszym w życiu ostrym zawałem serca leczonych przezskórną interwencją wieńcową

Iwona Świątkiewicz, Joanna Gierach, Przemysław Magielski, Mirosław Jabłoński, Adam Sukiennik, Joanna Ostrowska-Nowak, Marzenna Gruszka, Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Jacek Kubica

Original paper

Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(2):99-108.
Young Cardiology

Nowe potencjalne markery w chorobie wieńcowej

Katarzyna Birkner, Bartosz Hudzik, Lech Poloński

Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(2):144-151.
Review Papers

Cukrzyca i dysfunkcja śródbłonka — krótkie spojrzenie na złożony problem

Karolina Obońska, Zofia Grąbczewska, Jacek Fisz, Jacek Kubica

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(2):109-116.

Niewydolność serca po przeszczepie nerek — część I. Epidemiologia, czynniki ryzyka, patomechanizmy

Anna Cichocka, Małgorzata Lelonek

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(2):117-126.

Znaczenie czekolady w prewencji chorób sercowo-naczyniowych

Magdalena Węglarz, Aldona Kubica, Władysław Sinkiewicz

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(2):127-134.
Case Reports

Ogromny tętniak rzekomy aorty wstępującej po 13 latach od operacji Bentalla z wszczepieniem cylindrycznego konduitu

Hossein Ahmadi, Shapour Shirani, Mohammad Saheb Jam, Ali Mohammad Haji Zeinali, Parin Yazdanifard

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(2):135-138.

Manifestacja kardiologiczna choroby Fabry’ego — droga do rozpoznania. Opis przypadku

Aneta Kucharczyk-Foltyn

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(2):139-143.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

VM Media Group Sp. z o.o.Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

phone:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl