Vol 4, No 2 (2019)
Review paper
Published online: 2019-08-06

open access

Page views 717
Article views/downloads 682
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Organization of technical rescue operations in the national rescue system

Ewa Jasiuk1, Agnieszka Szarpak1, Radoslaw Zielinski2, Marcin Madziala1
Disaster Emerg Med J 2019;4(2):63-67.

Abstract

The organization of technical rescue is crucial to carry out an effective rescue operation. Often, this field of rescue is an inseparable element when conducting medical rescue operations, where it is necessary to use highly specialized equipment that is designed to provide access to the injured person and enable members of the Emergency Medical Teams to conduct medical rescue operations, as well as to provide them with qualified first aid by firefighters.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file

References

  1. Sever MS, Remuzzi G, Vanholder R. Disaster medicine and response: Optimizing life-saving potential. Am J Disaster Med. 2018; 13(4): 253–264.
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. 2017 poz. 1319).
  3. Żuber M, Dziadkiewicz A. Współdziałanie służb, inspekcji i straży na szczeblu powiatu w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń. Historia i Polityka. 2018(23 (30)): 69.
  4. Zasady organizacji ratownictwa technicznego w krajowym systemie ratowniczo gaśniczym. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Warszawa 2013.
  5. Program szkolenia z ratownictwa technicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Warszawa 2016.
  6. Podlasiński R, Karabin P. Skrypt do szkolenia z ratownictwa technicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym. KGPSP, Warszawa 2018.
  7. Szarpak Ł. Centrum powiadamiania ratunkowego elementem systemu bezpieczeństwa publicznego. Zeszyty Naukowe/Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki. 2011; 161(3): 389–396.
  8. Gawlowski P, Iskrzycki L. The preparation and usage of public rescue units cooperating with the national medical rescue system towards actions taken on the spot of a disaster — an analysis of the issue based on the example of Wroclaw and Lower Silesia. Disaster and Emergency Medicine Journal. 2017; 2(1): 27–32.
  9. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410).Disaster and Emergency Medicine Journal