Tom 2, Nr 3 (2016)
Praca badawcza (oryginalna)
Opublikowany online: 2016-07-08

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 1156
Wyświetlenia/pobrania artykułu 3126

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Angiografia optycznej koherentnej tomografii — nowa metoda oceny mikrokrążenia siatkówkowego u pacjentów z retinopatią cukrzycową

Małgorzata Loba, Maria Jędrzejak, Monika Spychała, Jerzy Loba
Diabetologia Praktyczna 2016;2(3):89-95.

Streszczenie

Wstęp. Angiografia optycznej koherentnej tomografii (OCTA) jest nową metodą obrazowania naczyń siatkówki, niewymagającą stosowania kontrastu. Ze względu na łatwość wykonania oraz bezinwazyjność stanowi istotną konkurencję dla dotychczas stosowanej fluoroangiografii.

Materiały i metody. Badaniem objęto 45 pacjentów (90 oczu) z cukrzycą typu 1 i 2, retinopatią cukrzycową nieproliferacyjną i proliferacyjną oraz 35 osób (70 oczu) bez cukrzycy, jako grupę kontrolną. Poza badaniem okulistycznym u wszystkich pacjentów wykonano badanie OCTA (RTVue XR Avanti; Optovue). Uzyskane obrazy angiograficzne oceniano pod kątem występowania objawów, charakterystycznych dla retinopatii cukrzycowej (gęstość i regularność sieci kapilar, obecność mikrotętniaków, stref niedokrwienia, śródsiatkówkowych nieprawidłowości naczyniowych oraz proliferacji naczyniowych). Oceny dokonywano na dwóch poziomach splotu naczyniowego siatkówki. Dodatkowo wykonano pomiar pola powierzchni strefy beznaczyniowej w obszarze plamki (FAZ). Uzyskane wyniki odniesiono do otrzymanych w badaniu grupy kontrolnej.

Wyniki. We wszystkich oczach pacjentów z grupy badanej stwierdzono obecność jednej lub więcej cech charakterystycznych dla retinopatii cukrzycowej na skanach OCTA uzyskanych na obu poziomach siatkówki. W grupie kontrolnej oceniono sieć kapilar jako nieregularną (u 9% na poziomie powierzchownym i u 11% na głębokim) bądź rozrzedzoną (u 7% na poziomie powierzchownym i u 9% na głębokim), poza tym nie stwierdzono żadnych innych zmian. Średnie pole powierzchni FAZ mierzone dla warstwy powierzchownej w grupie badanej wynosiło 382 ± 134 μm2 i było istotnie większe (p < 0,001) w porównaniu z grupą 2 (259 ± 103 μm2).

Wnioski. Angiografia optycznej koherentnej tomografii stanowi przydatne narzędzie w diagnostyce zmian naczyniowych na dnie oka u pacjentów z cukrzycą. Do głównych zalet badania należy nieinwazyjność, powtarzalność i wysoka rozdzielczość, w jakiej uzyskuje się obrazy z dowolnej warstwy siatkówki.