Tom 2, Nr 3 (2005)
Profilaktyka chorób serca i naczyń
Opublikowany online: 2005-09-24

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 1449
Wyświetlenia/pobrania artykułu 1235
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Instytut Aterotrombozy - dlaczego jest potrzebny w Polsce?

Redakcja ChSiN
Choroby Serca i Naczyń 2005;2(3):175-176.

Streszczenie

Aterotromboza to zakrzepowe powikłanie miażdżycy (z łac.: atherosclerosis — miażdżyca; thrombosis — zakrzepica). Pojęcie aterotrombozy zawiera w sobie dwa procesy: utworzenie blaszki miażdżycowej oraz wytworzenie skrzepliny, która zwęża bądź całkowicie zamyka tętnicę. Każdego roku na całym świecie notuje się ponad 32 mln poważnych incydentów aterotrombozy, takich jak zawał serca i udar mózgu, a choroby układu sercowo-naczyniowego są przyczyną około 29% wszystkich zgonów na świecie. W 2005 roku liczba zawałów serca wśród populacji powyżej 50. roku życia wyniosła 19,7 mln przypadków. Jest to wzrost aż o 32,7% w stosunku do roku 1997. W odniesieniu do niedokrwiennego udaru mózgu w br. zanotowano 8,4 mln przypadków, co stanowi wzrost o 31,6% w porównaniu z 1997 rokiem. Wynika z tego, że w ciągu 8 lat liczba zawałów serca oraz niedokrwiennych udarów mózgu wzrosła o ponad 1/33. Szacuje się, że w Polsce dochodzi do około 250 tys. przypadków ostrych zespołów wieńcowych rocznie, z czego 100 tys. to zawały serca. Około milion osób ma zdiagnozowaną chorobę wieńcową. W 2000 roku wśród mężczyzn zarejestrowano:
• 30 972 zgony z powodu choroby wieńcowej;
• 17 867 zgonów z powodu udaru mózgu;
Wśród kobiet zanotowano:
• 24 603 zgony z powodu choroby wieńcowej;
• 23 576 zgonów z powodu udaru mózgu.
Co 4. Polak umiera z powodu chorób układu sercowo-naczyniowych i udarów mózgu. Współczynniki umieralności z przyczyn sercowo-naczyniowych należą w naszym kraju do najwyższych w Europie. Duże różnice w stosunku do krajów Europy Zachodniej nadal nie maleją.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF