open access

Vol 10, No 3 (2006)
Other materials agreed with the Editors
Published online: 2006-06-05
Get Citation

Prognostic significance for stroke of morning blood pressure surge and noctural blood pressure decline

Katarzyna Krzanowska
Nadciśnienie tętnicze 2006;10(3):228-231.

open access

Vol 10, No 3 (2006)
Badania kliniczne. Co nowego w hipertensjologii?
Published online: 2006-06-05

Abstract

Istnieje wiele sprzeczności, czy całodobowy cykl wahań wartości ciśnienia tętniczego, włączając nagły poranny skok i nocne spadki ciśnienia, jest czynnikiem prognostycznym w wystąpieniu udaru mózgu. W badaniu obserwowano ryzyko wystąpienia udaru mózgu w grupie 1430 osób powyżej 40. roku życia w Ohasama (Japonia); średni czas obserwacji wynosił 10,4 roku. Zależność między ryzykiem wystąpienia udaru mózgu a rodzajem 24-godzinnej zmienności ciśnienia tętniczego analizowano, uwzględniając możliwy wpływ innych czynników w modelu Coxa. Nie znaleziono istotnego związku zwiększonego ryzyka wystąpienia udaru mózgu (bez podziału na typ udaru)z nocnymi spadkami ciśnienia tętniczego, jak również zależności całkowitego ryzyka udaru mózgu i porannych skoków ciśnienia. Równocześnie ryzyko zawału mózgu było istotnie większe u pacjentów z nocnymi spadkami ciśnienia poniżej 10% w porównaniu z pacjentami, u których nocne spadki ciśnienia były większe lub równe 10% (p = 0,04). Poranny skok ciśnienia nie wpływał na częstość zawałów mózgu, lecz jeśli przekraczał 25 mm Hg, to znamiennie zwiększał ryzyko krwotoku śródmózgowego. Również ryzyko wystąpienia krwotoku wewnątrzmózgowego obserwowano znacznie częściej u pacjentów ze znamiennymi nocnymi spadkami ciśnienia tętniczego powyżej 20% w stosunku do dziennego poziomu niż u osób ze spadkami ciśnienia w granicach 10-19% w stosunku do dziennego poziomu (p = 0,02). Zmniejszenie nocnego spadku ciśnienia wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zawału mózgu, podczas gdy nasilone poranne skoki i nocne spadki ciśnienia (odpowiednie do dużych dziennych zwyżek ciśnienia) są skojarzone z ryzykiem wystąpienia krwotoku mózgowego.

Abstract

Istnieje wiele sprzeczności, czy całodobowy cykl wahań wartości ciśnienia tętniczego, włączając nagły poranny skok i nocne spadki ciśnienia, jest czynnikiem prognostycznym w wystąpieniu udaru mózgu. W badaniu obserwowano ryzyko wystąpienia udaru mózgu w grupie 1430 osób powyżej 40. roku życia w Ohasama (Japonia); średni czas obserwacji wynosił 10,4 roku. Zależność między ryzykiem wystąpienia udaru mózgu a rodzajem 24-godzinnej zmienności ciśnienia tętniczego analizowano, uwzględniając możliwy wpływ innych czynników w modelu Coxa. Nie znaleziono istotnego związku zwiększonego ryzyka wystąpienia udaru mózgu (bez podziału na typ udaru)z nocnymi spadkami ciśnienia tętniczego, jak również zależności całkowitego ryzyka udaru mózgu i porannych skoków ciśnienia. Równocześnie ryzyko zawału mózgu było istotnie większe u pacjentów z nocnymi spadkami ciśnienia poniżej 10% w porównaniu z pacjentami, u których nocne spadki ciśnienia były większe lub równe 10% (p = 0,04). Poranny skok ciśnienia nie wpływał na częstość zawałów mózgu, lecz jeśli przekraczał 25 mm Hg, to znamiennie zwiększał ryzyko krwotoku śródmózgowego. Również ryzyko wystąpienia krwotoku wewnątrzmózgowego obserwowano znacznie częściej u pacjentów ze znamiennymi nocnymi spadkami ciśnienia tętniczego powyżej 20% w stosunku do dziennego poziomu niż u osób ze spadkami ciśnienia w granicach 10-19% w stosunku do dziennego poziomu (p = 0,02). Zmniejszenie nocnego spadku ciśnienia wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zawału mózgu, podczas gdy nasilone poranne skoki i nocne spadki ciśnienia (odpowiednie do dużych dziennych zwyżek ciśnienia) są skojarzone z ryzykiem wystąpienia krwotoku mózgowego.
Get Citation
About this article
Title

Prognostic significance for stroke of morning blood pressure surge and noctural blood pressure decline

Journal

Arterial Hypertension

Issue

Vol 10, No 3 (2006)

Article type

Other materials agreed with the Editors

Pages

228-231

Published online

2006-06-05

Bibliographic record

Nadciśnienie tętnicze 2006;10(3):228-231.

Authors

Katarzyna Krzanowska

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl