I edycja konkursu oficjalnego czasopisma

Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

„ARTERIAL HYPERTENSION”

na najlepszą pracę oryginalną opublikowaną w numerach 2/2017, 3/2017, 4/2017, 1/2018

W imieniu Redaktor Naczelnej czasopisma „Arterial Hypertension”, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i wydawnictwa Via Medica, serdecznie zapraszamy do udziału w I edycji konkursu na najlepszą pracę oryginalną z zakresu nadciśnienia tętniczego opublikowaną w numerach 2/2017, 3/2017, 4/2017, 1/2018.

Kto może wziąć udział?

Ogłoszenie kierujemy do pracowników naukowych związanych z hipertensjologią, jak również do interdyscyplinarnych zespołów badawczych.

Obszary tematyczne zaliczane do konkursu

Prace konkursowe dotyczące obszarów patofizjologii, nowości w terapii nadciśnienia tętniczego, jego powikłań, nowych technologii diagnostycznych, przygotowane w języku angielskim, zgodnie z wymogami artykułu oryginalnego "Zasady edycji.

Termin nadsyłania prac

Prace należy zgłaszać w okresie od 1 marca 2017 roku do 28 lutego 2018 roku poprzez zdeponowanie w systemie czasopisma. Wszystkie nadesłane prace zostaną poddane standardowym procesom recenzji i kwalifikacji do publikacji.

Nagroda

Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę w wysokości 1000 € (euro). Komisja Naukowa konkursu ogłosi laureatów trzech najlepszych prac na XVII Konferencji Dydaktycznej Czasopism „Arterial Hypertension” i „Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce” w maju 2018 roku. Laureaci trzech pierwszych miejsc zostaną uhonorowani zaproszeniem na tę konferencję.

REGULAMIN KONKURSU

Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania konkursu na najlepszą pracę oryginalną opublikowaną w oficjalnym czasopiśmie Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, „Arterial Hypertension” (AH) opublikowaną w numerach 2/2017, 3/2017, 4/2017, 1/2018.

 1. Celem konkursu jest zachęcenie lekarzy do publikowania prac oryginalnych dotyczących obszarów patofizjologii, nowości w terapii nadciśnienia tętniczego, jego powikłań oraz nowych technologii diagnostycznych. Konkurs skierowany jest do pracowników naukowych związanych z hipertensjologią, jak również do interdyscyplinarnych zespołów badawczych.
 2. Do konkursu zostaną zakwalifikowane prace, które zostały zdeponowane w okresie od 1 marca 2017 roku do 28 lutego 2018 roku i zakwalifikowane do publikacji w numerach 2/2017, 3/2017, 4/2017, 1/2018 AH.
 3. Prace powinny zostać przygotowane zgodnie z wytycznymi czasopisma oraz zdeponowane poprzez system obsługi manuskryptów znajdujący się na stronie czasopisma: https://journals.viamedica.pl/arterial_hypertension. Zdeponowanie manuskryptu w systemie oznacza zgodę autora na wzięcie udziału w konkursie.
 4. Każdy autor może nadesłać dowolną liczbę prac oryginalnych.
 5. Wszystkie zdeponowane manuskrypty przejdą proces recenzji, a autorzy zostaną powiadomieni o ich akceptacji do publikacji w AH. Zaakceptowane manuskrypty zostaną ocenione przez komisje konkursową.
 6. Pierwszy autor zwycięskiej pracy otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000 EURO (brutto).
 7. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.
 8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas XVII Konferencji Dydaktycznej Czasopism „Arterial Hypertension” i „Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce” w maju 2018 roku oraz na stronie internetowej czasopisma.
 9. Pierwsi autorzy trzech pierwszych miejsc zostaną uhonorowani zaproszeniem na tę konferencję.
 10. Komisja konkursowa może wykluczyć z konkursu manuskrypty w przypadku wykrycia konfliktu interesów lub poprosi autorów o stosowne wyjaśnienia.
 11. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia konkursu. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyzje podejmuje Organizator Konkursu.

Organizatorzy konkursu:

Redakcja czasopisma „Arterial Hypertension”, oficjalnego czasopisma Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

Wydawca VM Media sp. z o.o. VM Group sp. k. z siedzibą w Gdańsku (80–180), przy ulicy Świętokrzyskiej 73, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000266430, REGON 192972553 oraz NIP 583-28-39-187.

Nie ma opublikowanych aktualności.

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Arterial Hypertension dostępne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl