Vol 10, No 3 (2006)

Date published: 2006-06-05

Table of Contents

open access

Artykuły redakcyjne

Telemonitoring of blood pressure - new quality in diagnostics and treatment of arterial hypertension

Marek Rajzer, Małgorzata Brzozowska-Kiszka, Kalina Kawecka-Jaszcz

Nadciśnienie tętnicze 2006;10(3):167-173.
Prace oryginalne

Frequency of Gly972Arg polymorphism of the insulin receptor substrate 1 (IRS-1) gene in essential hypertension

Joanna Dziwura, Agnieszka Bińczak-Kuleta, Krystyna Widecka

Nadciśnienie tętnicze 2006;10(3):174-179.

Influence of short-term simvastatin administration on parameters of autonomic nervous system activity and blood pressure in hypercholesterolemic patients with or without hypertension

Cezary Szmigielski, Bożenna Wocial, Hanna Ignatowska-Świtalska, Inga Chlewicka, Zbigniew Gaciong

Nadciśnienie tętnicze 2006;10(3):180-189.

Is there influence of hypertension on the endothelial function in patients with ischaemic heart disease?

Ryszard Andrzejak, Rafał Poręba, Arkadiusz Derkacz, Małgorzata Poręba, Marcin Protasiewicz

Nadciśnienie tętnicze 2006;10(3):197-203.

Right ventricular dysfunction in hypertensive patients - analysis by tissue Doppler echocardiography

Jacek Orzeszko, Monika Przewłocka-Kosmala, Wojciech Kosmala, Walentyna Mazurek

Nadciśnienie tętnicze 2006;10(3):204-210.

Hypotonia during amikacine administration in a patient treated with continuous ambulatory peritoneal dialysis

Maria Wanic-Kossowska, Alicja Grzegorzewska, Anna Posadzy-Małaczyńska, Andrzej Tykarski, Mikołaj Kobelski, Paweł Bączyk, Lidia Kozioł, Stanisław Czekalski

Nadciśnienie tętnicze 2006;10(3):211-214.
REVIEV

The influence of arterial hypertension on the development of coronary artery disease in angiographic findings

Jacek Arkowski, Arkadiusz Derkacz, Halina Nowosad

Nadciśnienie tętnicze 2006;10(3):215-221.
Badania kliniczne. Co nowego w hipertensjologii?
Kontrowersje w nadciśnieniu tętniczym

Is there a renoprotective effect of calcium channel blockers

Dorota Śmigiel-Staszak, Beata Sulikowska, Jacek Manitius

Nadciśnienie tętnicze 2006;10(3):222-225.

Nephoprotective effect of calcium antagonists

Danuta Czarnecka

Nadciśnienie tętnicze 2006;10(3):226-227.
Powtórka z hipertensjologii

Questions and answers

Redakcja NT

Nadciśnienie tętnicze 2006;10(3):232-233.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl