dostęp otwarty

Tom 10, Nr 3 (2006)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2006-06-05
Pobierz cytowanie

Zaburzenia funkcji prawej komory serca w nadciśnieniu tętniczym - analiza za pomocą doplera tkankowego

Jacek Orzeszko, Monika Przewłocka-Kosmala, Wojciech Kosmala, Walentyna Mazurek
Nadciśnienie tętnicze 2006;10(3):204-210.

dostęp otwarty

Tom 10, Nr 3 (2006)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2006-06-05

Streszczenie

Wstęp Związek nadciśnienia tętniczego z dysfunkcją rozkurczową, a w zaawansowanych okresach choroby - również z dysfunkcją skurczową lewej komory, (LV) jest dobrze udokumentowany. Mniej znany jest wpływ choroby nadciśnieniowej na czynność prawej komory (RV). Wyniki badań w innych zespołach chorobowych sugerują, że przydatną techniką w ocenie RV może być tkankowa echokardiografia doplerowska (TDI). Ocena skurczowej i rozkurczowej funkcji prawej komory serca u chorych z nadciśnieniem tętniczym stanowiła cel pracy.
Materiał i metody Do badania włączono 102 pacjentów z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym (grupa HT) w wieku 57,8 ± 12,7 roku, w tym 45 kobiet i 57 mężczyzn. Grupę kontrolną (CG) stanowiły 33 zdrowe osoby w wieku 58,2 ± 7,9 roku, w tym 17 kobiet i 16 mężczyzn. U wszystkich uczestników badania wykonano echokardiografię, w której oceniano wymiary jam i grubości ścian LV i RV, frakcję wyrzutową LV, masę mięśnia LV i wskaźnik masy LV, parametry funkcji RV w doplerze pulsacyjnym - prędkość maksymalną fali wczesnego napływu (E), prędkość maksymalną w czasie skurczu przedsionka (A), stosunek E/A, wskaźnik Tei oraz parametry funkcji skurczowej i rozkurczowej LV i RV przy użyciu TDI - maksymalną prędkość skurczową (Sm), maksymalną prędkość wczesnorozkurczową (Em), maksymalną prędkość późnorozkurczową (Am) oraz czas relaksacji izowolumetrycznej (IRTm).
Wyniki W grupie HT, w porównaniu z CG, stwierdzono większą grubość przegrody międzykomorowej i tylnej ściany LV oraz większą masę mięśnia LV (p < 0,001), bez różnic w pozostałych parametrach standardowego badania echokardiograficznego. W analizie wyników badania TDI w odniesieniu do LV w grupie HT wykazano niższe wartości Sm, Em, Em/Am oraz wydłużony czas IRTm. Ocena parametrów dotyczących RV nie wykazała istotnych różnic między badanymi grupami w zakresie E, E/A oraz Sm. Natomiast w grupie HT wyższy był wskaźnik Tei, niższe wartości Em, Em/Am oraz dłuższy czas IRTm, co wskazuje na upośledzoną funkcję rozkurczową RV. W analizie metodą regresji wielokrotnej krokowej postępującej niezależnym czynnikiem predykcyjnym dla RV Em była jedynie wartość Em dla przegrody międzykomorowej.
Wnioski Obecność nadciśnienia tętniczego wiąże się z upośledzoną funkcją rozkurczową RV ocenianą z użyciem tkankowej echokardiografii doplerowskiej. Metoda ta wydaje się mieć większą przydatność klinicznej niż konwencjonalne techniki echokardiograficzną w ocenie funkcji RV w nadciśnieniu tętniczym.

Streszczenie

Wstęp Związek nadciśnienia tętniczego z dysfunkcją rozkurczową, a w zaawansowanych okresach choroby - również z dysfunkcją skurczową lewej komory, (LV) jest dobrze udokumentowany. Mniej znany jest wpływ choroby nadciśnieniowej na czynność prawej komory (RV). Wyniki badań w innych zespołach chorobowych sugerują, że przydatną techniką w ocenie RV może być tkankowa echokardiografia doplerowska (TDI). Ocena skurczowej i rozkurczowej funkcji prawej komory serca u chorych z nadciśnieniem tętniczym stanowiła cel pracy.
Materiał i metody Do badania włączono 102 pacjentów z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym (grupa HT) w wieku 57,8 ± 12,7 roku, w tym 45 kobiet i 57 mężczyzn. Grupę kontrolną (CG) stanowiły 33 zdrowe osoby w wieku 58,2 ± 7,9 roku, w tym 17 kobiet i 16 mężczyzn. U wszystkich uczestników badania wykonano echokardiografię, w której oceniano wymiary jam i grubości ścian LV i RV, frakcję wyrzutową LV, masę mięśnia LV i wskaźnik masy LV, parametry funkcji RV w doplerze pulsacyjnym - prędkość maksymalną fali wczesnego napływu (E), prędkość maksymalną w czasie skurczu przedsionka (A), stosunek E/A, wskaźnik Tei oraz parametry funkcji skurczowej i rozkurczowej LV i RV przy użyciu TDI - maksymalną prędkość skurczową (Sm), maksymalną prędkość wczesnorozkurczową (Em), maksymalną prędkość późnorozkurczową (Am) oraz czas relaksacji izowolumetrycznej (IRTm).
Wyniki W grupie HT, w porównaniu z CG, stwierdzono większą grubość przegrody międzykomorowej i tylnej ściany LV oraz większą masę mięśnia LV (p < 0,001), bez różnic w pozostałych parametrach standardowego badania echokardiograficznego. W analizie wyników badania TDI w odniesieniu do LV w grupie HT wykazano niższe wartości Sm, Em, Em/Am oraz wydłużony czas IRTm. Ocena parametrów dotyczących RV nie wykazała istotnych różnic między badanymi grupami w zakresie E, E/A oraz Sm. Natomiast w grupie HT wyższy był wskaźnik Tei, niższe wartości Em, Em/Am oraz dłuższy czas IRTm, co wskazuje na upośledzoną funkcję rozkurczową RV. W analizie metodą regresji wielokrotnej krokowej postępującej niezależnym czynnikiem predykcyjnym dla RV Em była jedynie wartość Em dla przegrody międzykomorowej.
Wnioski Obecność nadciśnienia tętniczego wiąże się z upośledzoną funkcją rozkurczową RV ocenianą z użyciem tkankowej echokardiografii doplerowskiej. Metoda ta wydaje się mieć większą przydatność klinicznej niż konwencjonalne techniki echokardiograficzną w ocenie funkcji RV w nadciśnieniu tętniczym.
Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

nadciśnienie tętnicze; prawa komora; echokardiografia doplera tkankowego

Informacje o artykule
Tytuł

Zaburzenia funkcji prawej komory serca w nadciśnieniu tętniczym - analiza za pomocą doplera tkankowego

Czasopismo

Arterial Hypertension

Numer

Tom 10, Nr 3 (2006)

Strony

204-210

Data publikacji on-line

2006-06-05

Rekord bibliograficzny

Nadciśnienie tętnicze 2006;10(3):204-210.

Słowa kluczowe

nadciśnienie tętnicze
prawa komora
echokardiografia doplera tkankowego

Autorzy

Jacek Orzeszko
Monika Przewłocka-Kosmala
Wojciech Kosmala
Walentyna Mazurek

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Arterial Hypertension dostępne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl