dostęp otwarty

Tom 10, Nr 3 (2006)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2006-06-05

Ciśnienie tętna a wybrane biochemiczne czynniki ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych u chorych na nadciśnienie tętnicze pierwotne

Agnieszka Sławuta, Maria Witkowska
Nadciśnienie tętnicze 2006;10(3):190-196.

dostęp otwarty

Tom 10, Nr 3 (2006)
Prace oryginalne
Opublikowany online: 2006-06-05

Streszczenie

Wstęp Ciśnienie tętna (PP) opisuje pulsacyjny charakter przepływu krwi odpowiedzialny za mechaniczne naprężenia wywierane na ścianę naczyń. Wyniki badań wskazują, że narządowe powikłania nadciśnienia mogą mieć większy związek z PP niż z wysokością ciśnienia skurczowego (SBP) lub rozkurczowego (DBP). Celem badania było poszukiwanie związku między PP a wybranymi biochemicznymi czynnikami zagrożenia powikłaniami sercowo-naczyniowymi u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym (NT).
Materiał i metody Badaną grupę stanowiło 128 chorych na NT w wieku 21-84 lat (śr. wieku 58,2 ± 12,3) i 21 zdrowych osób w wieku 19–79 lat (śr. wieku 52,8 ± 12,7) z grupy kontrolnej. Na podstawie całodobowego automatycznego pomiaru ciśnienia tętniczego dokonano podziału na grupy osób o różnym PP: I - 20 pacjentów z PP mniejszym niż 55 mm Hg, grupa II - 40 z PP w granicach 56-65 mm Hg, grupa III - 36 z PP w granicach 66-75 mm Hg i grupa IV - 32 pacjentów z PP wyższym niż 75 mm Hg. U wszystkich pacjentów oznaczono stężenie i klirens kreatyniny, mikroalbuminurię, profil lipidowy, stężenie glukozy we krwi, stężenie fibrynogenu w osoczu oraz hematokryt.
Wyniki Stężenie kreatyniny w surowicy w grupach III i IV było większe w porównaniu z grupami I i II (p < 0,05). Klirens kreatyniny w grupach z PP przekraczającym 55 mm Hg był istotnie mniejszy w porównaniu z klirensem w grupie I i grupie kontrolnej (odpowiednio p < 0,01, p < 0,001). W grupach z PP wyższym niż 65 mm Hg mikroalbuminuria była istotnie większa w porównaniu z grupą kontrolną i z grupą I (odpowiednio p < 0,01, p< 0,001). Ponadto stwierdzono wysoką korelację między PP a mikroalbuminurią (r = 0,47, p < 0,001). W grupach z PP wyższym niż 55 mm Hg stężenie cholesterolu całkowitego i frakcji LDL było istotnie wyższe w porównaniu z grupą kontrolną (odpowiednio: p < 0,01, p < 0,001) i p < 0,05). Stężenie cholesterolu frakcji HDL w grupie IV było mniejsze w porównaniu z grupą kontrolną (p < 0,05) oraz w porównaniu z grupami II (p < 0,01) i III (p < 0,05). Stężenie glukozy w surowicy w grupach II-IV było istotnie większe w porównaniu z grupą kontrolną (p < 0,01), a w III i IV - także w porównaniu z grupą I (p < 0,05). W grupach z PP wyższym niż 55 mm Hg stężenie fibrynogenu we krwi było istotnie wyższe w porównaniu z grupą kontrolną (p < 0,05), a w grupie z PP wyższym niż 75 mm Hg - także z grupą I (p < 0,01, p < 0,05).
Wnioski Istotnie wyższe stężenie kreatyniny i niższy jej klirens oraz znamiennie wyższa mikroalbuminuria w grupach z wyższym PP w porównaniu z grupą kontrolną oraz istotna korelacja między PP a wysokością mikroalbuminurii świadczy o istotnej roli składowej pulsacyjnej ciśnienia w rozwoju uszkodzenia nerek w przebiegu NT i wskazuje na szczególną wartość tego wskaźnika w ocenie powikłań nerkowych NT.

Słowa kluczowe

ciśnienie tętna; stężenie kreatyniny; klirens kreatyniny; mikroalbuminuria; metabolizm lipidowy; fibrynogen; stężenie glukozy

Informacje o artykule
Tytuł

Ciśnienie tętna a wybrane biochemiczne czynniki ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych u chorych na nadciśnienie tętnicze pierwotne

Czasopismo

Arterial Hypertension

Numer

Tom 10, Nr 3 (2006)

Strony

190-196

Data publikacji on-line

2006-06-05

Rekord bibliograficzny

Nadciśnienie tętnicze 2006;10(3):190-196.

Słowa kluczowe

ciśnienie tętna
stężenie kreatyniny
klirens kreatyniny
mikroalbuminuria
metabolizm lipidowy
fibrynogen
stężenie glukozy

Autorzy

Agnieszka Sławuta
Maria Witkowska

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Nadciśnienie Tętnicze dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl