English Polski
Vol 20 (2022): Continuous Publishing
Review paper
Published online: 2023-02-16

open access

Page views 676
Article views/downloads 1238
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Sexual behavior of female prisoners in conditions of penitentiary isolation — a review of theories

Zuzanna Kołodziej123
Journal of Sexual and Mental Health 2022;20:77-85.

Abstract

Dane Centralnego Zarządu Służby Więziennej wykazują, że około 4% całości rodzimej populacji osób skazanych stanowią kobiety. Pozbawienie wolności i związane z tym faktem wszechobecne ograniczenia w istotny sposób modyfikują funkcjonowanie jednostek, skłaniając je do wdrażania alternatywnych działań (w tym angażowania się w związki homoseksualne czy grupy podkulturowe) ukierunkowanych na utrzymanie dobrostanu psychoseksualnego. Celem przygotowanej pracy jest wyjaśnienie determinantów wpływających na psychoseksualne aspekty życia kobiet w warunkach osadzenia w oparciu o istniejące modele teoretyczne (deprywacji — szczególnie akcentując deficyty emocjonalne; transmisji — przeniesienie ról i zachowań seksualnych z wolności do więzienia; prizonizacji — w tym uczestnictwa w podkulturze) i badania dotyczące ekspresji seksualnej skazanych. We właściwej eksplikacji charakteru budowanych przez penitentki relacji interpersonalnych i seksualnych pomocne będą również koncepcje nawiązujące do wielowymiarowości kobiecej seksualności, która nie pozostaje obojętna formalnym obostrzeniom związanym z polityką karną i specyfiką placówki, w której osadzona odbywa karę.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

 1. Przybyliński S. Podkultura wiezienna- wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2005.
 2. Baranyi G, Scholl C, Fazel S, et al. Severe mental illness and substance use disorders in prisoners in low-income and middle-income countries: a systematic review and meta-analysis of prevalence studies. The Lancet Global Health. 2019; 7(4): e461–e471.
 3. Boothby JL, Durham TW. Screening for Depression in Prisoners Using the Beck Depression Inventory. Criminal Justice and Behavior. 2016; 26(1): 107–124.
 4. Milewska M. Roczna informacja statystyczna za rok 2021. Ministerstwo Sprawiedliwości, Centralny Zarząd Służby Więziennej. Roczna informacja statystyczna za rok 21. Ministerstwo Sprawiedliwości, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Warszawa 22. (6.02.2022).
 5. Eurostat Statistics Explained Prison statistics. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Prison_statistics (6.10.2022).
 6. Sell R, (tłum.) Kowalska M. Definiowanie i pomiar orientacji seksualnej – przegląd. Przegląd Badań Edukacyjnych. 2016; 2(21): 175–194.
 7. Bancroft J, ed. Lew-Starowicz Z, Robacha A. Seksualność człowieka. Lew-Starowicz Z, Robacha A, redaktorzy. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2008.
 8. Machaj-Szczerek A. Zachowania homoseksualne podejmowane przez kobiety będące w związkach heteroseksualnych — badania własne. Seksuologia Polska. 2012; 10(2): 47–53.
 9. Nowosielski K, Skrzypulec V. Cykl reakcji seksualnej u kobiety. Ginekol Pol. 2009; 80(6): 440–4.
 10. Iniewicz G, Strzelczak A. Trigerred desire - new look at hypoactive sexual desire disorder among women. Psychiatr Pol. 2013; 47(6): 1123–1132.
 11. Forsyth CJ, Evans RD, Foster DB. An analysis of inmate explanations for lesbian relationships in prison. International Journal of Sociology of the Family. Int J Sociol Fam. 2002; 30(1/2): 67–77.
 12. Dobb RR, Waid CA. Prion culture. In: Bosworth MR. ed. Encyclopedia of prisons and correctional facilities. vol. 2. Sage Publications, California 2005: 720–723.
 13. Sykes GM. The society of captives: a study of a maximum security prison. Princeton University Press, New Jersey 2007.
 14. Hensley C. Prison sex: practice and policy. Lynne Rienner Publishers, London 2002.
 15. Lew-Starowicz Z. Homoseksualizm i homoseksualność. In: Lew-Starowicz Z. ed. Encyklopedia erotyki. Muza SA, Warszawa 2004.
 16. Bomba J. Homoseksualizm czy homoseksualność. In: Iniewicz G, Mijas M. ed. Wprowadzenie do psychologii LGB. Continuo, Wrocław 2012.
 17. Koscheski M. An examination of female inmates' homosexual behavior in a southern correctional facility. https://scholarworks.moreheadstate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1464&context=msu_theses_dissertations (11.01.2022).
 18. Joël M. Coûts et bénéfices de l'homosexualité dans les prisons de femmes. Ethnologie française. 2013; 43(3): 469–476.
 19. Pardue A, Arrigo B, Murphy D. Sex and Sexuality in Women’s Prisons. Prison J. 2011; 91(3): 279–304.
 20. Ward D, Kassebaum G. Homosexuality: a mode of adaptation in a prison for women. Social Problems. 1964; 12(2): 159–177.
 21. Giallombardo R. Society of women: a study of women's prison. John Wiley & Sons, New York 1966.
 22. Einat T, Chen G. Female inmates' perspectives toward consensual same-sex sexual relationships in an Israeli prison. International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice. 2012; 36(1): 25–44.
 23. Marczak M, Miroław-Nawrocka K. Zakłady Penitencjarne dla kobiet. In: Ciosek M, Pastwa-Wojciechowska B. ed. Psychologia penitencjarna. PWN, Warszawa 2016: 173–199.
 24. Soffer M, Ajzenstadt M. The multidimensionality of "pains of imprisonment" among incarcerated women in Israel. Women Health. 2010; 50(6): 491–505.
 25. Fedock G. Women's psychological adjustment to prison: a review for future social work directions. Social Work Research. 2017; 41(1): 31–42.
 26. Kruttschnitt C, Gartner R. Marking time in the golden state women's imprisonment in California. Cambridge University Press, Cambridge 2005.
 27. Omelchenko E. Gender, sexuality, and intimacy in a women’s penal colony in Russia. Russian Sociological Review. 2016; 15(4): 76–95.
 28. Kosewski M. Ludzie w sytuacjach pokusy i upokorzenia. Wiedza Powszechna, Warszawa 1985.
 29. Różycki R. Podkultura więzienna w zakładach karnych dla kobiet. Ingremio. 2005; 10(18): 14.
 30. Poklek R. Instytucjonalne i psychospołeczne aspekty więzienia. Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Kalisz 2010.
 31. Michalska A, Michalski D. Zachowania niepożądane w zakładach karnych. Wybrane Zagadnienia. AEH, Warszawa 2020.
 32. Hołyt B. Ocena efektów reocjalizacji w warunkach izolacji penitencjarnej. In: Kryminologia. LexisNexis, Warszawa 2007: 1500–1515.
 33. Ward DA, Kassebaum GG. Women's prison: sex and social structure. Chicago. Aldine Publishing Company, Chicago 1965.
 34. Owen B. In the mix: struggle and survival in a women's prison. State University of New York Press, Albany 1998.
 35. Propper AM. Make-Believe families and homosexuality among imprisoned girls. Criminology. 1982; 20(1): 127–138.
 36. Forsyth CJ, Evans RD, Foster DB. An analysis of inmate explanations for lesbian relationships in prison. Int J Sociol Fam. 2002; 30(1): 66–77.
 37. Hensley C, Tewksbury R, Kocheski M. Masturbation uncovered: autoeroticism in a female prison. The Prison Journal. 2016; 81(4): 491–501.
 38. Alarid L. Sexual Assault and Coercion among Incarcerated Women Prisoners: Excerpts from Prison Letters. The Prison Journal. 2016; 80(4): 391–406.
 39. Pinnuck G. Penetranting the fences: a gender analysis of the prison [a thesis presented for the degree of doctor philosophy: Department of Social Inquiry University od Adelaide. 1999.
 40. Sapolsky RM. Dlaczego zebry nie mają wrzodów. Psychofizjologia stresu. PWN, Warszawa 2012.
 41. Halleck SL, Hersko M. Homosexual behavior in a correctional institution for adolescent girls. Am J Orthopsychiatry. 1962; 32(5): 911–917.
 42. van Wormer KS. Social Functions of Prison Families: The Female Solution. J Psychiatry Law. 2018; 9(2): 181–191.
 43. Forsyth C, Evans R. Reconsidering the pseudo-family/gang gender distinction in prison research. Journal of Police and Criminal Psychology. 2003; 18(1): 15–23.
 44. Hensley C, Tewksbury R, Koscheski M. The characteristics and motivations behind female prison sex. Women Criml Justice. 2008; 13(2-3): 125–139.
 45. Heitmann EE. Finding pseudo families in women’s prisons: fact and fantasy. A Thesis presented to the Faculty of the Graduate School at the University of Missouri-Columbia. 2007.
 46. Selling LS. The pseudo family. Am J Sociol. 1931; 37(2): 247–253.
 47. Alves J, Gonçalves M, Maia Â. Factors associated with physical and psychological health outcomes among inmate women in Portugal. Women & Criminal Justice. 2022: 1–16.
 48. Oliveira KR, Santos AA, Silva JM, et al. Health behaviors in sexual experiences of women in prison. Rev Bras Enferm. 2019; 72(suppl 3): 88–95.