open access

Vol 17 (2019): Continuous Publishing
Research paper
Published online: 2019-09-02
Get Citation

Tematyka fantazji seksualnych wśród młodych dorosłych

Magdalena Liberacka, Paweł Izdebski
Seksuologia Polska 2019;17:45-51.

open access

Vol 17 (2019): Continuous Publishing
Original papers
Published online: 2019-09-02

Abstract

WSTĘP: Fantazje seksualne są nieodłączną częścią życia seksualnego. Mają wpływ na lepsze zrozumienie własnej seksualności, potęgują pożądanie oraz wzmacniają zainteresowanie aktywnością seksualną. Celem niniejszego badania było wyszczególnienie najczęściej pojawiających się fantazji seksualnych u młodych dorosłych oraz ustalenie różnic wynikających z płci, stanu cywilnego, miejsca zamieszkania oraz wykształcenia. MATERIAŁ I METODY: W badaniu wzięło udział 1461 osób (704 kobiety i 757 mężczyzn) w wieku od 16 do 68 lat (M = 21,53; SD = 3,69). W badaniu wykorzystano internetową wersję Kwestionariusza Fantazji Seksualnych Wilsona. WYNIKI: U obu płci najczęściej pojawiają się fantazje z grupy intymność. Kobiety są bardziej chętne do fantazjowania na tematy sadomasochistyczne, natomiast mężczyźni na fantazje z grupy bezosobowość. Równie często u obu płci pojawiają się fantazje z grupy eksploracja. Wykazano, że kobiety z dużych miast fantazjują częściej na tematy z grupy eksploracja, a mężczyźni z małych miast oraz ze wsi na tematy z grupy sadomasochizm. Mężczyźni z wyższym oraz gimnazjalnym wykształceniem fantazjują istotnie częściej na tematy z grup eksploracja oraz bezosobowość. Mężczyźni niepozostający w związku oraz pozostający w związku formalnym fantazjują najczęściej na tematy z grupy intymność oraz sadomasochizm. WNIOSKI: Uzyskane wyniki zdają się potwierdzać wcześniejsze badania dotyczące fantazji seksualnych. Jako najważniejsze wyróżnić tutaj można: specyfikę relacji interpersonalnych, większą skłonność mężczyzn do eksperymentowania, tendencję do przybierania biernych ról u kobiet oraz aktywnych u mężczyzn. Wyniki wskazują na zmiany kulturowe, ponieważ ciekawość oraz otwartość na tematy seksualne nie ogranicza się już jedynie do osób z większych miast oraz o wyższym wykształceniu. Uzyskane wyniki zostały przeanalizowane w perspektywie psychologii ewolucyjnej.

Abstract

WSTĘP: Fantazje seksualne są nieodłączną częścią życia seksualnego. Mają wpływ na lepsze zrozumienie własnej seksualności, potęgują pożądanie oraz wzmacniają zainteresowanie aktywnością seksualną. Celem niniejszego badania było wyszczególnienie najczęściej pojawiających się fantazji seksualnych u młodych dorosłych oraz ustalenie różnic wynikających z płci, stanu cywilnego, miejsca zamieszkania oraz wykształcenia. MATERIAŁ I METODY: W badaniu wzięło udział 1461 osób (704 kobiety i 757 mężczyzn) w wieku od 16 do 68 lat (M = 21,53; SD = 3,69). W badaniu wykorzystano internetową wersję Kwestionariusza Fantazji Seksualnych Wilsona. WYNIKI: U obu płci najczęściej pojawiają się fantazje z grupy intymność. Kobiety są bardziej chętne do fantazjowania na tematy sadomasochistyczne, natomiast mężczyźni na fantazje z grupy bezosobowość. Równie często u obu płci pojawiają się fantazje z grupy eksploracja. Wykazano, że kobiety z dużych miast fantazjują częściej na tematy z grupy eksploracja, a mężczyźni z małych miast oraz ze wsi na tematy z grupy sadomasochizm. Mężczyźni z wyższym oraz gimnazjalnym wykształceniem fantazjują istotnie częściej na tematy z grup eksploracja oraz bezosobowość. Mężczyźni niepozostający w związku oraz pozostający w związku formalnym fantazjują najczęściej na tematy z grupy intymność oraz sadomasochizm. WNIOSKI: Uzyskane wyniki zdają się potwierdzać wcześniejsze badania dotyczące fantazji seksualnych. Jako najważniejsze wyróżnić tutaj można: specyfikę relacji interpersonalnych, większą skłonność mężczyzn do eksperymentowania, tendencję do przybierania biernych ról u kobiet oraz aktywnych u mężczyzn. Wyniki wskazują na zmiany kulturowe, ponieważ ciekawość oraz otwartość na tematy seksualne nie ogranicza się już jedynie do osób z większych miast oraz o wyższym wykształceniu. Uzyskane wyniki zostały przeanalizowane w perspektywie psychologii ewolucyjnej.

Get Citation

Keywords

fantazje seksualne, psychologia ewolucyjna, seksualność

About this article
Title

Tematyka fantazji seksualnych wśród młodych dorosłych

Journal

Journal of Sexual and Mental Health

Issue

Vol 17 (2019): Continuous Publishing

Article type

Research paper

Pages

45-51

Published online

2019-09-02

Page views

1552

Article views/downloads

471

Bibliographic record

Seksuologia Polska 2019;17:45-51.

Keywords

fantazje seksualne
psychologia ewolucyjna
seksualność

Authors

Magdalena Liberacka
Paweł Izdebski

References (22)
 1. Gray PB. Evolution and human sexuality. Am J Phys Anthropol. 2013; 152 Suppl 57: 94–118.
 2. Ellis B, Symons D. Sex differences in sexual fantasy: An evolutionary psychological approach. Journal of Sex Research. 1990; 27(4): 527–555.
 3. Buss D. Psychologia Ewolucyjna. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001: 127–213.
 4. Waszyńska K. Treść fantazji a podejmowanie zachowań seksualnych w grupie młodych dorosłych — badania własne. Seksuologia Polska. 2010; 8: 34–40.
 5. Miller A. Fantazje seksualne studentów dziennikarstwa i kosmetologii. Przegląd terapeutyczny. 2013; 9: 1–16.
 6. Lew-Starowicz Z. Encyklopedia erotyki. Wydawnictwo MUZA S.A., Warszawa 2010: Warszawa.
 7. Leitenberg H, Henning K. Sexual fantasy. Psychol Bull. 1995; 117(3): 469–496.
 8. Katehakis A. Sexual fantasy and adult attunement. Differentiating preying from play. Am J Play. 2017; 9: 252–270.
 9. Davidson JK. The utilization of sexual fantasies by sexually experienced university students. J Am Coll Health. 1985; 34(1): 24–32.
 10. Davidson J, Hoffman L. Sexual fantasies and sexual satisfaction: An empirical analysis of erotic thought. Journal of Sex Research. 1986; 22(2): 184–205.
 11. Mednick RA. Gender-specific variances in sexual fantasy. J Pers Assess. 1977; 41(3): 248–254.
 12. Pelletier LA, Herold ES. The relationship of age, sex guilt, and sexual experience with female sexual fantasies. J Sex Res. 1988; 24(1): 250–256.
 13. Joyal CC. Defining "Normophilic" and "Paraphilic" Sexual Fantasies in a Population-Based Sample: On the Importance of Considering Subgroups. Sex Med. 2015; 3(4): 321–330.
 14. Wilson G. Measurement of Sex Fantasy. Sexual and Relationship Therapy. 2010; 25(1): 57–67.
 15. Peplau L. Human Sexuality. Current Directions in Psychological Science. 2016; 12(2): 37–40.
 16. Rokach A. Content analysis of sexual fantasies of males and females. J Psychol. 1990; 124(4): 427–436.
 17. Crépault C, Couture M. Men's erotic fantasies. Arch Sex Behav. 1980; 9(6): 565–581.
 18. Wilson G, Lang R. Sex differences in sexual fantasy patterns. Personal Individ Differ. 1981; 2(4): 343–346.
 19. Hariton EB, Singer JL. Women's fantasies during sexual intercourse: normative and theoretical implications. J Consult Clin Psychol. 1974; 42(3): 313–322.
 20. Frías Á, González L, Palma C, et al. Is There a Relationship Between Borderline Personality Disorder and Sexual Masochism in Women? Arch Sex Behav. 2017; 46(3): 747–754.
 21. Knafo D, Jaffe Y. Sexual fantasizing in males and females. Journal of Research in Personality. 1984; 18(4): 451–462.
 22. Weston K. Get Thee to a Big City: Sexual Imaginary and the Great Gay Migration. GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies. 1995; 2(3): 253–277.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl