English Polski
Vol 17 (2019): Continuous Publishing
Research paper
Published online: 2019-09-02

open access

Page views 2310
Article views/downloads 494
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

The content of this article is also available in the following languages:
Polski

Wpływ filmu 50 twarzy Greya na postawy wobec praktyk BDSM oraz zachowania seksualne

Dagna Kocur
Seksuologia Polska 2019;17:16-27.

Abstract

WSTĘP: W ostatnich latach można było obserwować fenomen sprzedaży powieści 50 twarzy Greya. W 2015 roku sukces książki został powtórzony przez jej ekranizację. Fenomen kulturowy, którym stała się historia Christiana Greya skłania do zadawania pytań na temat jego przyczyn, ale i konsekwencji. MATERIAŁ I METODY: Badanie składało się z 2 części: przed i po obejrzeniu filmu. Pierwszą część badania przeprowadzono wśród osób planujących obejrzenie filmu 50 twarzy Greya (n = 398). Druga część badania została przeprowadzona 1,5 miesiąca po premierze filmu (n = 111). Pierwsza część składała się z metryczki oraz ankiety własnej dotyczącej życia seksualnego i BDSM. Druga część badania została uzupełniona o pytania dotyczące filmu. W I i II części badania udział wzięło udział 111 osób, w tym 106 kobiet. WYNIKI: Po obejrzeniu filmu więcej osób wiedziało, co oznacza określenie BDSM. Jednak więcej osób odpowiedziało, że nie chce stosować BDSM w swoim życiu seksualnym. Po obejrzeniu filmu odnotowano także wyższą satysfakcję seksualną. Film oceniło pozytywnie 47% badanych. Zaobserwowano ujemne korelacje oceny filmu ze skłonnością do inicjowania aktywności seksualnej oraz z satysfakcją seksualną. Osoby którym film się podobał miały także niższą satysfakcję ze związku. WNIOSKI: Po obejrzeniu filmu odnotowano zwiększoną satysfakcję seksualną badanych, jednak nie było to spowodowane praktykowaniem BDSM. Film 50 twarzy Greya nie skłonił badanych do praktykowania BDSM w swoim życiu seksualnym, jednak zwiększył ich wiedzę na ten temat.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file

References

 1. James EL. Fifty shades of Grey. Arrow Books, London 2012.
 2. James EL. Fifty shades darker. Arrow Books, London 2012.
 3. James EL. Fifty shades freed. Arrow Books, London 2012.
 4. Deller R, Harman S, Jones B. Introduction to the special issue: Reading the Fifty Shades ‘phenomenon’. Sexualities. 2013; 16(8): 859–863.
 5. Meston CM, Buss DM. Why women have sex: understanding sexual motivations from adventure to revenge (and everything in between). Times Books, New York 2009.
 6. Carroll J, Padilla-Walker L, Nelson L, et al. Generation XXX. Pornography acceptance and use among emerging adults. Journal of Adolescent Research. 2008; 23(1): 6–30.
 7. Reese-Weber M, McBride D. The effects of sexually–explicit literature on sexual behaviors and desires of women. Psychology of Popular Media Culture. 2015; 4(3): 251–257.
 8. Rogers RG. Most women who undergo labiaplasty have normal anatomy; we should not perform labiaplasty. Am J Obstet Gynecol. 2014; 211(3): 218–218.e1.
 9. Kenrick D, Gutierres S, Goldberg L. Influence of popular erotica on judgments of strangers and mates. Journal of Experimental Social Psychology. 1989; 25(2): 159–167.
 10. Kenrick D, Neuberg S, Zierk K, et al. Evolution and social cognition: contrast effects as a function of sex, dominance, and physical attractiveness. Personality and Social Psychology Bulletin. 2016; 20(2): 210–217.
 11. Wismeijer AAJ, van Assen MA. Psychological characteristics of BDSM practitioners. J Sex Med. 2013; 10(8): 1943–1952.
 12. Moretti M, von Ma. Etruskische Malerei in Tarquinia. Dumont, Köln 1974.
 13. Richters J, de Visser RO, Rissel CE, et al. Demographic and psychosocial features of participants in bondage and discipline, "sadomasochism" or dominance and submission (BDSM): data from a national survey. J Sex Med. 2008; 5(7): 1660–1668.
 14. Sexualities. 2013; 16(8): 859–984.
 15. Hébert A, Weaver A. Perks, problems, and the people who play: A qualitative exploration of dominant and submissive BDSM roles. The Canadian Journal of Human Sexuality. 2015; 24(1): 49–62.
 16. Festinger L. A Theory of Social Comparison Processes. Human Relations. 2016; 7(2): 117–140.
 17. Kocur D. The phenomenon of fifty shades of grey: the role of sexual satisfaction and motivation. The New Educational Review. 2016; 43(1): 274–284.
 18. Hald GM, Malamuth NM. Self-perceived effects of pornography consumption. Arch Sex Behav. 2008; 37(4): 614–625.
 19. Bem S. Gender schema theory: A cognitive account of sex typing. Psychological Review. 1981; 88(4): 354–364.
 20. Lelakowska K, Zdrojewicz Z. Płeć psychologiczna a preferowane bodźce seksualne. Seksuologia Polska. 2008; 6: 14–20.
 21. Brannon L. Gender: psychological perspectives. Allyn and Bacon, Boston 1999.
 22. Mandal E. Masculinity and femininity in everyday life. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012.
 23. Altenburger LE, Carotta CL, Bonomi AE, et al. Sexist Attitudes Among Emerging Adult Women Readers of Fifty Shades Fiction. Arch Sex Behav. 2017; 46(2): 455–464.
 24. Wu HH. Gender, romance novels and sexuality: a focus on female college students in the United States. International Journal of Women’s Studies. 2006(8): 125–134.