English Polski
Vol 16, No 2 (2018)
Research paper
Published online: 2019-03-13

open access

Page views 3016
Article views/downloads 3254
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Do intimacy, passion and commitment shape the sexual satisfaction of seniors? Results of the exploratory study

Rafał Gerymski, Katarzyna Skałacka
DOI: 10.5603/43–50
Seksuologia Polska 2018;16(2):43-50.

Abstract

INTRODUCTION: Sex is a manifestation of a relationship that allows you to achieve the fullness of love, however, the sex of the elderly is often overlooked or underestimated in discussions on human sexuality. Senior’s sexual activity expresses feelings and closeness, but also mutual loyalty and trust. It also has pro-health properties. Researchers say that up to 67% of older people are satisfied with their sexual activity. MATERIAL AND METHODS: 83 people aged 61–81 (33 men and 55 women) participated in the study. They were members of the University of the Third Age and various circles of interests for the elderly. 68% of women and 70% of men declared being sexually active. The participants completed questionnaires independently or with the support of trained helpers. The three components of love were measured using the Wojciszke’s questionnaire. In addition, the respondents filled a questionnaire containing questions about their age, gender, frequency of sexual contacts over the last month and six months. The seniors were also asked to rate their own sexual satisfaction on a five-point scale. RESULTS: Seniors sexual satisfaction was significantly positively correlated with the number of preferred activities and the three components of love. There was a significant negative relationship between age and the frequency of sexual contacts. More intimate contacts over the last month and the variety of forms of activities were the best predictors of seniors' satisfaction from their sexual sphere. The gender of the participants did not differentiate any of the variables studied. Exploratory cluster analysis using the k-means method showed that the results of the participants form two main clusters. The first cluster includes the results of the three components of love and second one being in intimate relationship, the frequency of sexual contacts, seniors sexual satisfaction and the diversity of forms of the sexual activities. CONCLUSIONS: The result of cluster analysis leads to deeper exploration of seniors' approach to maintain intimate contacts. It would be necessary to further explore the intermediary variables in the relationship between the components of love and sexual satisfaction of seniors.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

 1. Fromm EO. O sztuce miłości. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2017.
 2. Sternberg R. A triangular theory of love. Psychological Review. 1986; 93(2): 119–135.
 3. Wojciszke B. Psychologia miłości: intymność, namiętność, zobowiązanie. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2013.
 4. Acker M, Davis M. Intimacy, Passion and Commitment in Adult Romantic Relationships: A Test of the Triangular Theory of Love. Journal of Social and Personal Relationships. 2016; 9(1): 21–50.
 5. Ahmetoglu G, Swami V, Chamorro-Premuzic T. The relationship between dimensions of love, personality, and relationship length. Arch Sex Behav. 2010; 39(5): 1181–1190.
 6. Lew-Starowicz Z. Seks nietypowy. Cztery Strony Świata, Łódź 2003.
 7. Imieliński K. Sekrety seksu. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1990.
 8. Johanson S. Porozmawiajmy o seksie. Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź 2011.
 9. Izdebski Z, Ostrowska A. Seks po polsku: zachowania seksualne jako element stylu życia Polaków. Muza, Warszawa 2003.
 10. Hajcak F, Garwood P. Dlaczego ze sobą sypiamy: nieseksualne powody, dla których ludzie uprawiają seks. Gdańskie Wydaw Psychologiczne, Gdańsk 2002.
 11. Leiblum SR, Rosen R. Terapia zaburzeń seksualnych. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 12. Klein L, Houlihan D. Relationship satisfaction, sexual satisfaction, and sexual problems in sexsomnia. International Journal of Sexual Health. 2010; 22(2): 84–90.
 13. Specjalski R, Greń M, Bulińska K, et al. Satysfakcja seksualna a satysfakcja ze związku u mężczyzn homoseksualnych. Seksuologia Pol. 2014; 12(2): 64–9.
 14. Szatur-Jaworska B, łlędowski P, Dzięgielewska M. Podstawy gerontologii spolecznej. Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, Warszawa 2006.
 15. Miszczak E. Stereotypowy obraz człowieka starego w Polsce. In: Kowalewski T, Szukalski P. ed. Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 16. Kawka Z. Starość w wyobrażeniach młodych ludzi. In: Kowalewski T, Szukalski P. ed. Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 17. Bradford A, Meston CM. Senior sexual health: the effects of aging on sexuality. 2007.
 18. Fabiś A, Fabiś A. Aktywność seksualna osób starszych . In: Jodko A, Fabiś A. ed. Tabu seksuologii. Wydawnictwo Academica Szkoły Wyższej Psychologii Sołecznej , Warszawa 2008: 157–164.
 19. Wisłocka M. Sztuka kochania. Jacek Santorski & Co, Warszawa 2002.
 20. Brody S. The relative health benefits of different sexual activities. J Sex Med. 2010; 7(4 Pt 1): 1336–1361.
 21. Wiśniewska-Roszkowska K. Nowe życie po sześćdziesiątce. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych 1986.
 22. Kalra G, Subramanyam A, Pinto C. Sexuality: desire, activity and intimacy in the elderly. Indian J Psychiatry. 2011; 53(4): 300–306.
 23. Bortz WM, Wallace DH, Wiley D. Sexual function in 1,202 aging males: differentiating aspects. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 1999; 54(5): M237–M241.
 24. DeLamater J, Karraker A. Sexual functioning in older adults. Curr Psychiatry Rep. 2009; 11(1): 6–11.
 25. Sharpe T. Introduction to Sexuality in Late Life. The Family Journal. 2016; 12(2): 199–205.
 26. Wingchen J. Geragogik: von der Interventionsgerontologie zur Seniorenbildung: Lehr-und Arbeitsbuch für Altenpflegeberufe. 5th ed. Schlütersche, Hannover 2004.
 27. Sprecher S. Sexual satisfaction in premarital relationships: associations with satisfaction, love, commitment, and stability. J Sex Res. 2002; 39(3): 190–196.
 28. Haavio-Mannila E, Kontula O. Correlates of increased sexual satisfaction. Arch Sex Behav. 1997; 26(4): 399–419.
 29. Yela C. Predictors of and factors related to loving and sexual satisfaction for men and women. Eur Rev Appl Psychol Eur Psychol Appliquée. 2000; 50(1): 235–243.
 30. Butzer B, Campbell L. Adult attachment, sexual satisfaction, and relationship satisfaction: A study of married couples. Personal Relationships. 2008; 15(1): 141–154.
 31. Rubin H, Campbell L. Day-to-day changes in intimacy predict heightened relationship passion, sexual occurrence, and sexual satisfaction. Social Psychological and Personality Science. 2011; 3(2): 224–231.
 32. Štulhofer A, Ferreira L, Landripet I. Emotional intimacy, sexual desire, and sexual satisfaction among partnered heterosexual men. Sexual and Relationship Therapy. 2013; 29(2): 229–244.
 33. Haning RV, O'Keefe SL, Randall EJ, et al. Intimacy, orgasm likelihood, and conflict predict sexual satisfaction in heterosexual male and female respondents. J Sex Marital Ther. 2007; 33(2): 93–113.
 34. Marzieh S, Fatemeh B, Siamak M. The relationship between sexual satisfaction and marital commitment among couples in Shahreza City, Central Part Of Iran. Q J Fundam Ment Health. 2009; 3(1): 233–238.
 35. Komorowska-Pudło M. Satysfakcja seksualna małżonków a jakość ich relacji w innych sferach funkcjonowania związku. Rada Nauk. 2014: 162–95.
 36. Laumann EO, Waite LJ. Sexual dysfunction among older adults: prevalence and risk factors from a nationally representative U.S. probability sample of men and women 57-85 years of age. J Sex Med. 2008; 5(10): 2300–2311.
 37. Stankowska I. Funkcjonowanie seksualne człowieka w okresie starzenia się i starości. Przegląd Ter. 2008; 4.
 38. Hooyman NR, Kiyak HA. Social gerontology: A multidisciplinary perspective. Pearson Education. 2008.
 39. Matthias RE, Lubben JE, Atchison KA, et al. Sexual activity and satisfaction among very old adults: results from a community-dwelling Medicare population survey. Gerontologist. 1997; 37(1): 6–14.
 40. DeLamater J, Hyde JS, Fong MC. Sexual satisfaction in the seventh decade of life. J Sex Marital Ther. 2008; 34(5): 439–454.
 41. Wojciszke B. Mierzenie miłości — skale namiętności, intymności i zobowiązania. Przegląd Psychol. 1995; 38(2): 215–234.
 42. STERNBERG R. Construct validation of a triangular love scale. European Journal of Social Psychology. 1997; 27(3): 313–335, doi: 10.1002/(sici)1099-0992(199705)27:3<313::aid-ejsp824>3.3.co;2-w.
 43. Dziuban A. Społeczny obraz starości i postrzeganie własnego ciała w procesie starzenia się. Przegląd literatury. Gerontol Pol. 2010; 18(3): 140–147.
 44. Dzięgielewska M. Miłość w starszym wieku jako czynnik pomyślnego starzenia się. In: Kowalewski J, Szukalski P. ed. Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych. Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej, Łódź 2008.
 45. Hansen MV, Linkletter A. Najlepsza reszta życia. Wydawnictwo w Drodze, Poznań 2007.
 46. Cichocka M. Starość i seks. In: Beisert M. ed. Seksualność w cyklu życia czlowieka. Zakład Wydawniczy K. Domke, Poznań 2004.
 47. Feldman HA, Goldstein I, Hatzichristou DG, et al. Impotence and its medical and psychosocial correlates: results of the Massachusetts Male Aging Study. J Urol. 1994; 151(1): 54–61.
 48. Huang AJ, Subak LL, Thom DH, et al. Sexual function and aging in racially and ethnically diverse women. J Am Geriatr Soc. 2009; 57(8): 1362–1368.
 49. Kowalewska A, Jaczewski A, Komosińska K. Problemy wieku starczego. In: Fabiś A. ed. Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie. Wybrane zagadnienia współczesnej gerontologii. Humanitas, Sosnowiec 2005.
 50. Lindau ST, Gavrilova N. Sex, health, and years of sexually active life gained due to good health: evidence from two US population based cross sectional surveys of ageing. BMJ. 2010; 340: c810.
 51. DeLamater JD, Sill M. Sexual desire in later life. J Sex Res. 2005; 42(2): 138–149.