open access

Vol 16, No 1 (2018)
Research paper
Published online: 2018-08-08
Get Citation

Jakość i trwałość związków intymnych mężczyzn hetero-, homo- i biseksualnych

Barbara Jankowiak, Katarzyna Waszyńska
Seksuologia Polska 2018;16(1).

open access

Vol 16, No 1 (2018)
Original papers
Published online: 2018-08-08

Abstract

WSTĘP: Celem niniejszej pracy jest analiza wyników badań jakości i trwałości związków mężczyzn hetero-, homo- i biseksualnych. MATERIAŁ I METODY: W badaniu udział wzięło 90 mężczyzn w wieku 18–58 lat (61 osób heteroseksualnych, 20 homoseksualnych, 9 osób biseksualnych). Jakość relacji partnerskiej badano w trzech uzupełniających się aspektach: miłości wobec partnerki/partnera, satysfakcji z relacji z partnerką/partnerem, satysfakcji z kontaktów seksualnych z partnerką/partnerem. Trwałość relacji partnerskiej badana w dwóch aspektach: postrzeganych przeszkód utrudniających zerwanie relacji, oceny możliwości nawiązania satysfakcjonującej relacji intymnej z kimś innym niż obecna partnerka/partner. WYNIKI: Orientacja seksualna nie wiązała się z poziomem miłości w aspekcie intymności i namiętności, satysfakcji z relacji z partnerem zarówno w aspekcie globalnym, jak i seksualnym, większością antycypowanych trudności stojących na drodze do zerwania relacji oraz oceną możliwości nawiązania kontaktów z kimś innym niż obecny partner/obecna partnerka. WNIOSKI: Orientacja seksualna mężczyzn nie warunkuje jakości i trwałości ich związków intymnych.

Abstract

WSTĘP: Celem niniejszej pracy jest analiza wyników badań jakości i trwałości związków mężczyzn hetero-, homo- i biseksualnych. MATERIAŁ I METODY: W badaniu udział wzięło 90 mężczyzn w wieku 18–58 lat (61 osób heteroseksualnych, 20 homoseksualnych, 9 osób biseksualnych). Jakość relacji partnerskiej badano w trzech uzupełniających się aspektach: miłości wobec partnerki/partnera, satysfakcji z relacji z partnerką/partnerem, satysfakcji z kontaktów seksualnych z partnerką/partnerem. Trwałość relacji partnerskiej badana w dwóch aspektach: postrzeganych przeszkód utrudniających zerwanie relacji, oceny możliwości nawiązania satysfakcjonującej relacji intymnej z kimś innym niż obecna partnerka/partner. WYNIKI: Orientacja seksualna nie wiązała się z poziomem miłości w aspekcie intymności i namiętności, satysfakcji z relacji z partnerem zarówno w aspekcie globalnym, jak i seksualnym, większością antycypowanych trudności stojących na drodze do zerwania relacji oraz oceną możliwości nawiązania kontaktów z kimś innym niż obecny partner/obecna partnerka. WNIOSKI: Orientacja seksualna mężczyzn nie warunkuje jakości i trwałości ich związków intymnych.

Get Citation

Keywords

jakość i trwałość związków, orientacja seksualna, mężczyźni hetero-, homo-, biseksualni

About this article
Title

Jakość i trwałość związków intymnych mężczyzn hetero-, homo- i biseksualnych

Journal

Journal of Sexual and Mental Health

Issue

Vol 16, No 1 (2018)

Article type

Research paper

Published online

2018-08-08

Page views

3369

Article views/downloads

15847

Bibliographic record

Seksuologia Polska 2018;16(1).

Keywords

jakość i trwałość związków
orientacja seksualna
mężczyźni hetero-
homo-
biseksualni

Authors

Barbara Jankowiak
Katarzyna Waszyńska

References (16)
 1. Kowalczyk R, Nowosielski K, Waszyńska K. Psychologiczne uwarunkowania wzajemnej atrakcyjności w diadach męskich homoseksualnych. In: Lew-Starowicz Z, Waszyńska K. ed. Przemiany seksualności w społeczeństwie współczesnym. Teoria i rzeczywistość. Wydawnictwo Naukowe UAM 2012.
 2. Green R, Bettinger M, Zachs E. Are lesbian couples fused and gay male couples disengages? . In: Laird EJ, Green R. ed. Lesbians and gays in couples and families. Jossey-Bass 1996.
 3. Ossana SM. Poradnictwo partnerskie. In: Pereza RM, DeBord KA, Bieschke KJ. ed. Podręcznik poradnictwa i psychoterapii osób homoseksualnych i biseksualnych. Kampania Przeciw Homofobii, 2014 .
 4. Jankowiak B, Kuryś-Szyncel K. Związki intymne jako autorskie projekty życia – próba konceptualizacji ponowoczesnych wzorców relacji. Studia Edukacyjne. 2015; 37.
 5. Jankowiak B. Nieformalne związki jedno i dwupłciowe jako alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego. Analiza jakości i stabilności relacji. Studia Edukacyjne. 2013(26): 155–170.
 6. Jankowiak B, Waszyńska K. Współczesne formy życia partnerskiego. Analiza jakości i trwałości relacji. Nowiny Lekarskie. 2011(5): 358–366.
 7. Mathews CR, Lease H. Rodziny homoseksualnych i biseksualnych kobiet i mężczyzn. In: Pereza RM, DeBord KA, Bieschke KJ. ed. Podręcznik poradnictwa i psychoterapii osób homoseksualnych i biseksualnych. Kampania Przeciw Homofobii 2014.
 8. Zdrojewcz Z. Środowiskowa ocena osób o odmiennej orientacji seksualnej. Przegląd seksuologiczny. 2010; VI(3).
 9. Kowalczyk R, Rodzinka M, Krzystanek M. Zdrowie LGBT. Przewodnik dla kadry medycznej. 2016.
 10. Izdebski Z. Seksualność Polaków na początku XXI wieku. Studium badawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 11. Rust PC. Two many and not enough. The meanings of bisexual identities. In: Kimmel MS, Plante RF. ed. Sexualities: identities, behaviors, and society. Oxford University Press, New York 2004.
 12. Slany K. Alternatywne formy życia małżeńsko – rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Zakład Wydawniczy „NOMOS, Kraków 2002.
 13. Boczkowski K. Homoseksualizm. Inter esse, Kraków 2003: Inter.
 14. Peplau LA, Veniegas RC, Miller Campbell S. Gay and lesbian relationships. In: Kimmel MS, Plante RF. ed. Sexualities: Identities, Behaviors, and Society. Oxford University Press, New York 2004.
 15. Wojciszke B. Psychologia miłości. Miłość. Namiętność. Zaangażowanie. GWP, Gdańsk 2003.
 16. Gdańsk LA. Lesbian and gay couples. In: Patterson CJ. ed. Lesbian, gay and bisexual identities over the lifespan: Psychological perspectives. , New York : 243–261.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl