Na skróty Recenzenci 2018

dostęp otwarty

Tom 15, Nr 1 (2017)
Prace oryginalne (nadesłane)
Pobierz cytowanie

Znaczenie jakości komunikacji dla satysfakcji seksualnej kobiet i mężczyzn w bliskich związkach o różnym stażu

Agnieszka Nomejko, Grażyna Dolińska-Zygmunt, Anna Mucha
Seksuologia Polska 2017;15(1).

dostęp otwarty

Tom 15, Nr 1 (2017)
Prace oryginalne (nadesłane)

Streszczenie

WSTĘP: Głównym celem przedstawionych w artykule badań było wykazanie znaczenia jakości bliskiego związku dla satysfakcji seksualnej. Poszukiwano odpowiedzi na pytanie o to, w jakim zakresie staż bliskiego związku różnicuje poziom satysfakcji seksualnej kobiet i mężczyzn, a także jaki jest związek jakości komunikacji w bliskim związku z satysfakcją seksualną kobiet i mężczyzn przy uwzględnieniu stażu ich relacji.

MATERIAŁ I METODY: Przebadano 467 osób w wieku 20–70 lat. W pomiarze wykorzystano Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej i Partnerskiej Kaźmierczak i Plopy oraz Kwestionariusz Satysfakcji Seksualnej Nomejko i Dolińskiej-Zygmunt.

WYNIKI: Satysfakcja seksualna osób badanych była tym wyższa, im krótszy był czas trwania ich relacji. Związek zmiennych nie był jednak silny. Ponadto satysfakcja seksualna pozostawała w istotnej zależności z jakością komunikacji w bliskim związku i jej wymiarami. Znaczenie tej zmiennej dla zadowolenia z życia seksualnego rosło wraz ze stażem relacji osób badanych ― szczególnie w wymiarze deprecjacji i zaangażowania. W wynikach zaobserwowano istotne różnice płciowe.

WNIOSKI: Jakość bliskiego związku, w tym jakość komunikacji między partnerami, jest bardzo istotna dla zadowolenia z życia seksualnego ― zwłaszcza kobiet. Wysokie umiejętności komunikacyjne własne i partnera mogą kompensować negatywne dla życia seksualnego zjawiska, występujące wraz z wydłużającym się stażem relacji, tym samym pozwalając na utrzymanie wysokiego poziomu satysfakcji seksualnej w dłuższych związkach.  

Streszczenie

WSTĘP: Głównym celem przedstawionych w artykule badań było wykazanie znaczenia jakości bliskiego związku dla satysfakcji seksualnej. Poszukiwano odpowiedzi na pytanie o to, w jakim zakresie staż bliskiego związku różnicuje poziom satysfakcji seksualnej kobiet i mężczyzn, a także jaki jest związek jakości komunikacji w bliskim związku z satysfakcją seksualną kobiet i mężczyzn przy uwzględnieniu stażu ich relacji.

MATERIAŁ I METODY: Przebadano 467 osób w wieku 20–70 lat. W pomiarze wykorzystano Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej i Partnerskiej Kaźmierczak i Plopy oraz Kwestionariusz Satysfakcji Seksualnej Nomejko i Dolińskiej-Zygmunt.

WYNIKI: Satysfakcja seksualna osób badanych była tym wyższa, im krótszy był czas trwania ich relacji. Związek zmiennych nie był jednak silny. Ponadto satysfakcja seksualna pozostawała w istotnej zależności z jakością komunikacji w bliskim związku i jej wymiarami. Znaczenie tej zmiennej dla zadowolenia z życia seksualnego rosło wraz ze stażem relacji osób badanych ― szczególnie w wymiarze deprecjacji i zaangażowania. W wynikach zaobserwowano istotne różnice płciowe.

WNIOSKI: Jakość bliskiego związku, w tym jakość komunikacji między partnerami, jest bardzo istotna dla zadowolenia z życia seksualnego ― zwłaszcza kobiet. Wysokie umiejętności komunikacyjne własne i partnera mogą kompensować negatywne dla życia seksualnego zjawiska, występujące wraz z wydłużającym się stażem relacji, tym samym pozwalając na utrzymanie wysokiego poziomu satysfakcji seksualnej w dłuższych związkach.  

Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

satysfakcja seksualna, staż bliskiego związku, jakość komunikacji w bliskim związku

Informacje o artykule
Tytuł

Znaczenie jakości komunikacji dla satysfakcji seksualnej kobiet i mężczyzn w bliskich związkach o różnym stażu

Czasopismo

Seksuologia Polska

Numer

Tom 15, Nr 1 (2017)

Rekord bibliograficzny

Seksuologia Polska 2017;15(1).

Słowa kluczowe

satysfakcja seksualna
staż bliskiego związku
jakość komunikacji w bliskim związku

Autorzy

Agnieszka Nomejko
Grażyna Dolińska-Zygmunt
Anna Mucha

Referencje (28)
 1. DeLamater J, Karraker A. Sexual functioning in older adults. Curr Psychiatry Rep. 2009; 11(1): 6–11.
 2. Rosen RC, Bachmann GA. Sexual well-being, happiness, and satisfaction, in women: the case for a new conceptual paradigm. J Sex Marital Ther. 2008; 34(4): 291–297; discussion 298.
 3. Rehman U. Sexual well-being. In: Tolman D. ed. American Psychological Association handbook of sexuality and psychology. APA Handbooks of Sexuality, Washington 2014.
 4. Kuczyńska A. Koncepcja jakości życia w psychoseksuologii. Psychologiczne aspekty funkcjonowania w rodzinie. Prace Psychologiczne XXIV. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1992.
 5. Kuczyńska A, Kaczmarek I. Doświadczenia seksualne, satysfakcja z życia seksualnego a jakość związku. Polskie Forum Psychologiczne. 2001; 1: 1–26.
 6. Nęcki Z. Wzajemna atrakcyjność. Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1990.
 7. Gossmann I, Julien D, Chartrand E. Determinants of sex initiation frequencies and sexual satisfaction in long- term couples relationships. The Canadian Journal of Human Sexuality. 2003; 12: 169–181.
 8. Meltzer AL, McNulty JK. Body image and marital satisfaction: evidence for the mediating role of sexual frequency and sexual satisfaction. J Fam Psychol. 2010; 24(2): 156–164.
 9. McCarthy B, Wald L. Sexual desire and satisfaction: The balance between individual and couple factors. Sexual and Relationship Therapy. 2012; 27(4): 310–321.
 10. Izdebski Z. Seksualność Polaków na początku XXI wieku. Studium Badawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2012; Kraków.
 11. Lawrance KS, Byers E. Sexual satisfaction In long term relationships: The interpersonal Exchange model of sexual satisfaction. Personal Relationships . 1995(2): 267–285.
 12. Sánchez-Fuentes M, Santos-Iglesias P, Sierra J. A systematic review of sexual satisfaction. International Journal of Clinical and Health Psychology. 2014; 14(1): 67–75.
 13. Kuczyńska A. Sposób na bliski związek. Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 1998.
 14. Haavio- Mannila E., Kontula O. What increases sexual satisfaction? Archives of sexual behavior. 1997; 26: 1–30.
 15. Wojciszke B. Psychologia miłości. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 16. Snarch D. Problemy dotyczące pożadania. Perspektywa systemowa. In: Leiblum S, Rosen R. ed. Terapia zaburzeń seksualnych. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 20005.
 17. Impett EA, Muise A, Peregine D. Sexuality in the context of relationships. In: Tolman D, Diamond L. ed. American Psychological Association Handbook of Sexuality and Psychology tom 1 Person based Approaches. APA Handbook of Sexuality, Washington 2014.
 18. Birnie-Porter C, Hunt M. Does relationship status matter for sexual satisfaction? The roles of intimacy and attachment avoidance in sexual satisfaction across five types of ongoing sexual relationships. The Canadian Journal of Human Sexuality. 2015; 24(2): 174–183.
 19. Hess JA, Coffelt TA. Verbal communication about sex in marriage: patterns of language use and its connection with relational outcomes. J Sex Res. 2012; 49(6): 603–612.
 20. Nomejko A, Dolińska-Zygmunt G. The Sexual Satisfaction Questionnaire – psychometric properties. Polish Journal of Applied Psychology. 2014; 12(3): 105–112.
 21. Kaźmierczak M, Plopa M. Komunikacja w bliskich związkach. Teoria i metoda badania. Vizja Press & IT, Warszawa 2012.
 22. Dolińska-Zygmunt G. Nomejko, A. Sexual satisfaction's contribution to a sense of quality of life in early adulthood. Polish Journal of Applied Psychology. 2011; 9: 65–73.
 23. Nomejko A, Zygmunt GD. Psycho-social determinants of sexual satisfaction in young, middle and late adulthood. Polish Journal of Applied Psychology. 2015; 13(2).
 24. Higgins JA, Mullinax M, Trussell J, et al. Sexual satisfaction and sexual health among university students in the United States. Am J Public Health. 2011; 101(9): 1643–1654.
 25. Laumann EO, Paik A, Glasser DB, et al. A cross-national study of subjective sexual well-being among older women and men: findings from the Global Study of Sexual Attitudes and Behaviors. Arch Sex Behav. 2006; 35(2): 145–161.
 26. DeLamater J, Hyde JS, Fong MC. Sexual satisfaction in the seventh decade of life. J Sex Marital Ther. 2008; 34(5): 439–454.
 27. Heszen I, Sęk H. Psychologia Zdrowia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 28. Beisert M. W poszukiwaniu modelu seksualności człowieka . In: Beisert M. ed. Seksualność w cyklu życia człowieka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Wydawcą serwisu jest  Via Medica sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl