open access

Vol 5, No 1 (2000)
Untitled
Published online: 2000-11-01
Submitted:
Get Citation

42 Procedury kontroli aparatu microSelectron HDR w praktyce klinicznej oddziału brachyterapii RCO w Bydgoszczy

R. Kabacińska, M. Jastrzembski, R. Makarewicz, A. Zuchora, B. Drzewiecka
DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70360-9
·
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):30.

open access

Vol 5, No 1 (2000)
Untitled
Published online: 2000-11-01
Submitted:

Abstract

Cel pracy

W Regionalnym Centrum Onkologii w Bydgoszczy opracowano propozycję procedur kontroli aparatu microSelectron HDR. Celem pracy była weryfikacja opracowanych procedur w praktyce klinicznej oddziału brachyterapii.

Metoda

Omówiono procedury kontroli aparatu wykonywane codziennie oraz po wymianie źródła irydowego. Przedstawiono procedury związane z wdrożeniem nowego typu aplikatorów. Porównano doktadność i czasochłonność trzech alternatywnych metod kalibracji źródła irydowego. Analizowano zasadność wykonywania zalecanych procedur na podstawie kilkuletnich doświadczeń w oddziale brachyterapii RCO w Bydgoszczy.

Wyniki i wnioski

Wykonywanie proponowanych procedur kontrolnych podnosi poziom bezpieczeństwa pacjenta i personelu oraz doktadność aplikowania zaplanowanego rozkładu dawki. Kalibracja źródła irydowego jest konieczna. Optymalną metodą kalibracji źródła jest pomiar w komorze studzienkowej.

Abstract

Cel pracy

W Regionalnym Centrum Onkologii w Bydgoszczy opracowano propozycję procedur kontroli aparatu microSelectron HDR. Celem pracy była weryfikacja opracowanych procedur w praktyce klinicznej oddziału brachyterapii.

Metoda

Omówiono procedury kontroli aparatu wykonywane codziennie oraz po wymianie źródła irydowego. Przedstawiono procedury związane z wdrożeniem nowego typu aplikatorów. Porównano doktadność i czasochłonność trzech alternatywnych metod kalibracji źródła irydowego. Analizowano zasadność wykonywania zalecanych procedur na podstawie kilkuletnich doświadczeń w oddziale brachyterapii RCO w Bydgoszczy.

Wyniki i wnioski

Wykonywanie proponowanych procedur kontrolnych podnosi poziom bezpieczeństwa pacjenta i personelu oraz doktadność aplikowania zaplanowanego rozkładu dawki. Kalibracja źródła irydowego jest konieczna. Optymalną metodą kalibracji źródła jest pomiar w komorze studzienkowej.

Get Citation
About this article
Title

42 Procedury kontroli aparatu microSelectron HDR w praktyce klinicznej oddziału brachyterapii RCO w Bydgoszczy

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 5, No 1 (2000)

Pages

30

Published online

2000-11-01

DOI

10.1016/S1507-1367(00)70360-9

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):30.

Authors

R. Kabacińska
M. Jastrzembski
R. Makarewicz
A. Zuchora
B. Drzewiecka

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl