Vol 5, No 1 (2000)

Date published: 2000-11-01

Table of Contents

open access

1 Brachyterapia ginekologiczna w Polsce – stan obecny

K. Urbański

DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70319-1
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):7-8.

2 Ocena porównawcza dawki w odbytnicy obliczonej dwiema metodami w brachyterapii śródjamowej chorych na raka szyjki i trzonu macicy

K. Serkies, A. Badzio, B. Jereczek-Fossa, R. Nowak, P. Szewczyk, Z. Tarnawska, J. Jassem

DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70320-8
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):8.

4 Porównanie histogramów objętościowych odbytnicy i ściany odbytnicy u chorych na raka szyjki macicy otrzymujących dojamową brachyterapię

A.M. Olszewska, A.E. Saarnak, R.W. de Boer, B.N.F.M. van Bunningen, M.J. Steggerda

DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70322-1
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):9.

5 Rak endometrium – wstępna ocena tolerancji pooperacyjnej pulsacyjnej brachyterapii

M. Klimek, K. Urbański, E. Góra, Z. Kojs, K. Karolewski, J. Jakubowicz, J. Pudełek

DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70323-3
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):10.

6 Metody brachyterapii dojamowej stosowane u kobiet z rozpoznaniem raka błony śluzowej trzonu macicy

A. Roszak, K. Bratos, E. Cikowska-Woźniak, R. Niecewicz, G. Zwierzchowski

DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70324-5
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):10-11.

7 Brachyterapia LDR, MDR, HDR zmian nowotworowych w pochwie

A. Roszak, E. Cikowska-Woźniak, R. Niecewicz, K. Bratos, G. Zwierzchowski

DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70325-7
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):11.

8 Roczne doświadczenia własne w stosowaniu brachyterapii pulsacyjnej (PDR)

K. Serkies, T. Sawicki, A. Badzio, Z. Tarnawska, M. Górzyński, P. Szewczyk, R. Nowak, J. Jassem

DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70326-9
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):11-12.

9 Odczucia chorych na nowotwór narządu rodnego otrzymujących różne formy brachyterapii

J. Łuczak-Wawrzyniak, M. Kuczyński, A. Roszak, K. Bratos

DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70327-0
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):12-13.

10 Zastosowanie brachyterapii w leczeniu chorych na nowotwory regionu głowy i szyi

Jacek Fijuth

DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70328-2
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):13.

11 Badania nad rolą brachyterapii HDR w leczeniu chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca

R. Makarewicz

DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70329-4
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):13-14.

12 Brachyterapia pulsacyjna PDR w leczeniu paliatywnym chorych na raka przełyku i raka oskrzela

T. Sawicki, K. Serkies, A. Badzio, Z. Tarnawska, M. Górzyński, J. Jassem

DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70330-0
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):14.

13 Zastosowanie brachyterapii HDR w leczeniu chorych na miejscowo zaawansowanego raka przełyku

H. Dolińska, J. Łyczek, A. Kasprowicz, A. Kulik, A. Olszewska, J. Fijuth

DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70331-2
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):14-15.

14 Wewnątrzoskrzelowa BRT-HDR w raku oskrzela – przyczyny niepowodzeń

M. Mączko, R. Kabarowski, W. Kośniewski, M. Pamucka

DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70332-4
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):15.

15 Brachyterapia HDR w paliatywnym leczeniu zaawansowanego raka przełyku – ocena skuteczności metody

T. Rutkowski, B. Białas, A. Rembielak, M. Fijałkowski

DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70333-6
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):15-16.

16 Brachyterapia śródoperacyjna mięsaków przestrzeni zaotrzewnowej – ocena wczesnej tolerancji

A. Kulik, J. Łyczek, W. Dziewirski, W. Ruka, A. Olszewska, J. Jarosz, A. Kasprowicz, H. Dolińska

DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70334-8
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):16.

17 Brachyterapia przy użyciu irydu 192 w leczeniu odrostów glejaków mózgu

R. Makarewicz, J. Furtak, M. Harat, T. Szylberg, J. Terlikiewicz

DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70335-X
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):16-17.

18 Nowoczesne metody planowania leczenia

J. Malicki, G. Zwierzchowski, A. Roszak

DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70336-1
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):17-18.

19 Brachyterapia w zapobieganiu restenozie tętnicy nerkowej – doniesienie wstępne

B. Białas, A. Lekston, M. Fijałkowski, K. Wilczek, A. Rembielak

DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70337-3
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):18.

20 Przygotowanie dozymetryczne brachyterapii naczyniowej

K. Ślosarek

DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70338-5
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):18-19.

21 Testy kontroli procedur dozymetrii klinicznej w brachyterapii

J. Bystrzycka, K. Ślosarek

DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70339-7
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):19.

22 Weryfikacja rekonstrukcji geometrycznej oraz weryfikacja poprawności obliczeń rozkładów dawek w systemie planowania leczenia plato

E. Góra, J. Lesiak, R. Barańczyk, B. Rozwadowska-Bogusz, M. Waligórski

DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70340-3
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):19-20.

23 Weryfikacja procedur pomiarowych i wdrożenie w cook projektu opracowanych zaleceń krajowego systemu kontroli dla aparatu selectron LDR/MDR

M. Waligórski, J. Lesiak, E. Byrski, B. Rozwadowska-Bogusz, R. Barańczyk, E. Góra

DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70341-5
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):20.

24 Nietrzymanie moczu jako objaw uszkodzenia układu moczowego po napromienianiu – próby leczenia zachowawczego

M. Pisarska, D. Samulak, W. Ziętkowiak, S. Sajdak

DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70342-7
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):21.

25 Ocena cystometryczna zmian w układzie moczowym u kobiet leczonych kompleksowym napromienianiem z powodu raka szyjki macicy i raka endometrium

M. Pisarska, D. Samulak, A. Obrębowska, M. Jurczyk, S. Sajdak

DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70343-9
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):21-22.

26 Efekty uboczne kompleksowej raodioterapii u chorych na nowotwory narządów płciowych

A. Obrębowska, A. Sibila-Owczarska, M. Pisarska-Krawczyk, M. Jurczyk, S. Sajdak

DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70344-0
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):22.

27 Przypadek skojarzenia leczenia promieniami (brachyterapia i teleterapia) mięsaka prążkowokomórkowego oczodołu u dziecka

K. Ficek, M. Fijałkowski, K. Ślosarek, W. Madziara

DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70345-2
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):23.

28 Brachyterapia HDR w leczeniu nieoperacyjnego raka przełyku

J. Skowronek, K. Adamska, M. Suwalska, T. Piotrowski

DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70346-4
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):23.

29 Paliatywna jednofrakcyjna brachyterapia HDR u chorych na zaawansowanego miejscowo niedrobnokomórkowego raka płuca

A. Kasprowicz, A. Kulik, J. Łyczek, H. Dolińska, A. Olszewska

DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70347-6
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):24.

30 Leczenie skojarzone (brachyterapia HDR oraz teleterapia) zaawansowanego raka oskrzela

J. Skowronek, K. Adamska, M. Drozdowska, Sz. Cofta, K. Świerkocki, T. Piorunek

DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70348-8
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):24-25.

31 Brachyterapia HDR w leczeniu paliatywnym raka oskrzela i tchawicy

J. Skowronek, K. Adamska, G. Zwierzchowski, W. Młynarczyk

DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70349-X
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):25.

32 Brachyterapia pulsacyjna (PDR) jako metoda radykalnego leczenia nowotworów głowy i szyi – doniesienie wstępne

A. Ziemlewski, T. Sawicki, K. Serkies, Z. Tarnawska, M. Górzyński, J. Zienkiewicz, J. Jassem

DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70350-6
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):25-26.

33 Brachyterapia przy użyciu irydu 192 w leczeniu pierwotnych glejaków mózgu

J. Terlikiewicz, J. Furtak, M. Harat, T. Szylberg, R. Kabacińska, R. Makarewicz

DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70351-8
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):26.

34 Optymalizacja w śródoperacyjnej brachyterapii

M. Kawczyńska, A. Olszewska, W. Bulski, J. Łyczek

DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70352-X
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):26.

35 Dozymetria w uzupełniającej brachyterapii HDR w oszczędzającym leczeniu raka sutka

M. Kawczyńska, W. Bulski, A. Olszewska, J. Łyczek, A. Kulik

DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70353-1
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):27.

36 Wpływ błędów rekonstrukcji na rozkład dawki na przykładzie brachyterapii piersi

R. Kabacińska, A. Zuchora, A. Wronczewska, B. Drzewiecka

DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70354-3
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):27.

37 Obrazowanie 3D w konformalnej brachyterapii

J. Bystrzycka, A. Rembielak, B. Białas, K. Ślosarek

DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70355-5
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):27-28.

38 Zastosowanie optymalizacji geometrycznej w brachyterapii HDR raka piersi – analiza parametrów rozkładu dawki

A. Wronczewska, R. Kabacińska, R. Makarewicz, A. Zuchora, A. Lebioda, J. Terlikiewicz

DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70356-7
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):28.

39 Optymalizacja dawki w stereotaktycznej brachyterapii HDR guzów mózgu

R. Kabacińska, R. Makarewicz, A. Zuchora, B. Drzewiecka

DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70357-9
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):28.

40 Porównanie możliwości i ocena przydatności systemów planowania leczenia BPS 5,0 oraz plato 1,3 firmy Nucletron

A. Roszak, J. Malicki, G. Zwierzchowski

DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70358-0
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):29.

41 Wyznaczenie aktywności źródła iryd –192 w HDR

A. Jodda, G. Zwierzchowski

DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70359-2
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):29-30.

42 Procedury kontroli aparatu microSelectron HDR w praktyce klinicznej oddziału brachyterapii RCO w Bydgoszczy

R. Kabacińska, M. Jastrzembski, R. Makarewicz, A. Zuchora, B. Drzewiecka

DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70360-9
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):30.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl