open access

Vol 5, No 1 (2000)
Untitled
Published online: 2000-11-01
Submitted:
Get Citation

41 Wyznaczenie aktywności źródła iryd –192 w HDR

A. Jodda, G. Zwierzchowski
DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70359-2
·
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):29-30.

open access

Vol 5, No 1 (2000)
Untitled
Published online: 2000-11-01
Submitted:

Abstract

Cel pracy

Celem pracy było wyznaczenie aktywnosci źródła Iryd-192 w microSelektronie HDR i porównanie wyników z wartością aktywności podawaną przez producenta.

Metoda

Zaprojektowano układ pomiarowy. Na aluminiowym stojaku zamontowano listwę z włókna węglowego, która posiadała dwa uchwyty mocujące komorę jonizacyjną i kateter. Listwa ta posiadała możliwość regulacji odległości między uchwytami w zakresie ad 5 do 100 cm. Do pomiarów użyto komory jonizacyjnej Farmer typ 2571 z grafitową ścianą i nakładką uniwersalną build-up typ 2571. Komora została wykalibrowana do współpracy z dozymetrem lonex 2570. Pomiary wykonano dla zmiennej odległości komory od źródła. Aby zapewnić punktowy charakter źródła mierzono moc źródła co 5 cm w przedziale od 20 do 60 cm. Każdy pomiar powtórzono cztery razy. Czas napromieniania wynosił 100 s. Uwzględniono różnicę w temperaturze i ciśnieniu w pomieszczeniu, w stosunku do wartości standardowych. Za pomocą regresji dawek wyznaczono aktywność źródła.

Wyniki

Aktywność otrzymana z pomiarów wyniosła 340 GBq ± 3%. Producent podawał, że źródło ma aktywność równą 329 GBq. Różnica między wartością aktywności podaną przez producenta a wartością otrzymaną z pomiarów wyniosła 3%.

Dyskusja i wyniki

Można przyjąć, że porównywane wartości nie różnią się od siebie znacząco. Przedstawiona metoda pomiarowa jest stosunkowo fatwa do przeprowadzenia. Podstawowym źródłem różnicy jest błąd w pomiarze odlegfości między komorą jonizacyjną a źródłem. Dodatkową przyczyną błędu mogła być niepewność odczytu temperatury i ciśnienia.

Abstract

Cel pracy

Celem pracy było wyznaczenie aktywnosci źródła Iryd-192 w microSelektronie HDR i porównanie wyników z wartością aktywności podawaną przez producenta.

Metoda

Zaprojektowano układ pomiarowy. Na aluminiowym stojaku zamontowano listwę z włókna węglowego, która posiadała dwa uchwyty mocujące komorę jonizacyjną i kateter. Listwa ta posiadała możliwość regulacji odległości między uchwytami w zakresie ad 5 do 100 cm. Do pomiarów użyto komory jonizacyjnej Farmer typ 2571 z grafitową ścianą i nakładką uniwersalną build-up typ 2571. Komora została wykalibrowana do współpracy z dozymetrem lonex 2570. Pomiary wykonano dla zmiennej odległości komory od źródła. Aby zapewnić punktowy charakter źródła mierzono moc źródła co 5 cm w przedziale od 20 do 60 cm. Każdy pomiar powtórzono cztery razy. Czas napromieniania wynosił 100 s. Uwzględniono różnicę w temperaturze i ciśnieniu w pomieszczeniu, w stosunku do wartości standardowych. Za pomocą regresji dawek wyznaczono aktywność źródła.

Wyniki

Aktywność otrzymana z pomiarów wyniosła 340 GBq ± 3%. Producent podawał, że źródło ma aktywność równą 329 GBq. Różnica między wartością aktywności podaną przez producenta a wartością otrzymaną z pomiarów wyniosła 3%.

Dyskusja i wyniki

Można przyjąć, że porównywane wartości nie różnią się od siebie znacząco. Przedstawiona metoda pomiarowa jest stosunkowo fatwa do przeprowadzenia. Podstawowym źródłem różnicy jest błąd w pomiarze odlegfości między komorą jonizacyjną a źródłem. Dodatkową przyczyną błędu mogła być niepewność odczytu temperatury i ciśnienia.

Get Citation
About this article
Title

41 Wyznaczenie aktywności źródła iryd –192 w HDR

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 5, No 1 (2000)

Pages

29-30

Published online

2000-11-01

DOI

10.1016/S1507-1367(00)70359-2

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):29-30.

Authors

A. Jodda
G. Zwierzchowski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl