open access

Vol 5, No 1 (2000)
Untitled
Published online: 2000-11-01
Submitted:
Get Citation

39 Optymalizacja dawki w stereotaktycznej brachyterapii HDR guzów mózgu

R. Kabacińska, R. Makarewicz, A. Zuchora, B. Drzewiecka
DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70357-9
·
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):28.

open access

Vol 5, No 1 (2000)
Untitled
Published online: 2000-11-01
Submitted:

Abstract

Cel pracy

Zastosowanie metod stereotaktycznych w brachyterapii HDR pozwala na doktadną lokalizację targetu oraz umożliwia precyzyjne umiejscowienie kateterów. Celem pracy jest analiza geometrii układu kateterów oraz zastosowanie algorytmów optymalizacyjnych dla uzyskania optymalnego rozkładu dawki w brachyterapii guzów mózgu.

Materiał i metody

Przedstawiono planowanie brachyterapii HDR guzów mózgu z użyciem systemu stereotaktycznego. Analizowano implanty o różnej długości aktywnej, złożone z trzech i czterech równoległych kateterów. Porównano następujące parametry rozkładu dawki: objętość leczoną (V100), objętość napromienianą (V50), objętość wysokiej dawki (V200). Przeanalizowano wpływ algorytmów optymalizacyjnych na wymienione parametry rozkładu dawki. przedstawiono zalety histogramów dawka-objętość w trójwymiarowej analizie rozkładu dawki.

Wyniki

Wykazano niewielkie różnice analizowanych parametrów między implantami utworzonymi z trzech i czterech kateterów. Wykazano wzrośt homogenności dawki w obrębie izodozy referencyjnej i jednocześnie wzrost objętości napromienianej po zastosowaniu algorytmów optymalizacyjnych.

Abstract

Cel pracy

Zastosowanie metod stereotaktycznych w brachyterapii HDR pozwala na doktadną lokalizację targetu oraz umożliwia precyzyjne umiejscowienie kateterów. Celem pracy jest analiza geometrii układu kateterów oraz zastosowanie algorytmów optymalizacyjnych dla uzyskania optymalnego rozkładu dawki w brachyterapii guzów mózgu.

Materiał i metody

Przedstawiono planowanie brachyterapii HDR guzów mózgu z użyciem systemu stereotaktycznego. Analizowano implanty o różnej długości aktywnej, złożone z trzech i czterech równoległych kateterów. Porównano następujące parametry rozkładu dawki: objętość leczoną (V100), objętość napromienianą (V50), objętość wysokiej dawki (V200). Przeanalizowano wpływ algorytmów optymalizacyjnych na wymienione parametry rozkładu dawki. przedstawiono zalety histogramów dawka-objętość w trójwymiarowej analizie rozkładu dawki.

Wyniki

Wykazano niewielkie różnice analizowanych parametrów między implantami utworzonymi z trzech i czterech kateterów. Wykazano wzrośt homogenności dawki w obrębie izodozy referencyjnej i jednocześnie wzrost objętości napromienianej po zastosowaniu algorytmów optymalizacyjnych.

Get Citation
About this article
Title

39 Optymalizacja dawki w stereotaktycznej brachyterapii HDR guzów mózgu

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 5, No 1 (2000)

Pages

28

Published online

2000-11-01

DOI

10.1016/S1507-1367(00)70357-9

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):28.

Authors

R. Kabacińska
R. Makarewicz
A. Zuchora
B. Drzewiecka

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl