open access

Vol 5, No 1 (2000)
Untitled
Published online: 2000-11-01
Submitted:
Get Citation

38 Zastosowanie optymalizacji geometrycznej w brachyterapii HDR raka piersi – analiza parametrów rozkładu dawki

A. Wronczewska, R. Kabacińska, R. Makarewicz, A. Zuchora, A. Lebioda, J. Terlikiewicz
DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70356-7
·
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):28.

open access

Vol 5, No 1 (2000)
Untitled
Published online: 2000-11-01
Submitted:

Abstract

Cel pracy

Porównanie parametrów rozkładu dawki dla dwupłaszczyznowych implantów w gruczole piersiowym z wykorzystaniem optymalizacji geometrycznej oraz bez optymalizacji.

Materiał i metoda

W naszej pracy dokonaliśmy analizy parametrów rozkładu dawki oraz indeksu jakości rozkładu dawki QI 20 aplikacji wykonanych w naszej praktyce klinicznej. Porównaliśmy następujące parametry: objętość leczona (V100), objętość napromieniana (V50), objętość wysokiej dawki (V200). Dokonaliśmy analizy parametrów w przypadku optymalizacji geometrycznej i bez optymalizacji. Porównaliśmy histogramy rozkładu dawki oraz indeksy jakości rozkładu dawki.

Wnioski

Stosując optymalizację geometryczną uzyskujemy poprawę QI. Wzrasta nieznacznie udział objętości V200 w objętości referencyjnej V100. Jednocześnie obserwujemy spadek V50 w stosunku do objętości referencyjnej.

Abstract

Cel pracy

Porównanie parametrów rozkładu dawki dla dwupłaszczyznowych implantów w gruczole piersiowym z wykorzystaniem optymalizacji geometrycznej oraz bez optymalizacji.

Materiał i metoda

W naszej pracy dokonaliśmy analizy parametrów rozkładu dawki oraz indeksu jakości rozkładu dawki QI 20 aplikacji wykonanych w naszej praktyce klinicznej. Porównaliśmy następujące parametry: objętość leczona (V100), objętość napromieniana (V50), objętość wysokiej dawki (V200). Dokonaliśmy analizy parametrów w przypadku optymalizacji geometrycznej i bez optymalizacji. Porównaliśmy histogramy rozkładu dawki oraz indeksy jakości rozkładu dawki.

Wnioski

Stosując optymalizację geometryczną uzyskujemy poprawę QI. Wzrasta nieznacznie udział objętości V200 w objętości referencyjnej V100. Jednocześnie obserwujemy spadek V50 w stosunku do objętości referencyjnej.

Get Citation
About this article
Title

38 Zastosowanie optymalizacji geometrycznej w brachyterapii HDR raka piersi – analiza parametrów rozkładu dawki

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 5, No 1 (2000)

Pages

28

Published online

2000-11-01

DOI

10.1016/S1507-1367(00)70356-7

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):28.

Authors

A. Wronczewska
R. Kabacińska
R. Makarewicz
A. Zuchora
A. Lebioda
J. Terlikiewicz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl