open access

Vol 5, No 1 (2000)
Untitled
Published online: 2000-11-01
Submitted:
Get Citation

37 Obrazowanie 3D w konformalnej brachyterapii

J. Bystrzycka, A. Rembielak, B. Białas, K. Ślosarek
DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70355-5
·
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):27-28.

open access

Vol 5, No 1 (2000)
Untitled
Published online: 2000-11-01
Submitted:

Abstract

Dynamiczny rozwój techniki obrazowania we współczesnej diagnostyce pozwala na coraz dokładniejsze określenie przestrzenne zmiany nowotworowej (3D). W konformalnej radioterapii i brachyterapii wysoka dawka promieniowania podawana jest w małym obszarze guza lub loży pooperacyjnej, a forma przestrzenna izodoz jest dostosowana do kształtu PTV. Dlatego rekonstrukcja trójwymiarowa zmiany nowotworowej i narządów krytycznych jest szczególnie istotna. Rozkład planowanej dawki obliczany jest na podstawie zdjęć symulacyjnych pacjenta (IBU), TK oraz NMR, za pomocą komputerowego systemu planowania leczenia PLATO. Celem pracy jest przedstawienia sposobów wykorzystania dostępnych technik obrazowania w konformalnym planowaniu brachyterapii oraz ich porównanie. Planowanie konformalnej brachyterapii w oparciu o obrazowanie trójwymiarowe pacjenta pozwala na bardzo dokładne określenie napromienianego obszaru oraz narządów sąsiednich. Wyniki przedstawiane są nie tylko w postaci izodoz dwu- i trójwymiarowych, ale również w postaci histogramów, co znacznie ułatwia ocenę i porównywanie różnych planów leczenia. W konsekwencji możliwe jest eskalowanie dawki promieniowania w wybranym obszarze anatomicznym pacjenta.

Abstract

Dynamiczny rozwój techniki obrazowania we współczesnej diagnostyce pozwala na coraz dokładniejsze określenie przestrzenne zmiany nowotworowej (3D). W konformalnej radioterapii i brachyterapii wysoka dawka promieniowania podawana jest w małym obszarze guza lub loży pooperacyjnej, a forma przestrzenna izodoz jest dostosowana do kształtu PTV. Dlatego rekonstrukcja trójwymiarowa zmiany nowotworowej i narządów krytycznych jest szczególnie istotna. Rozkład planowanej dawki obliczany jest na podstawie zdjęć symulacyjnych pacjenta (IBU), TK oraz NMR, za pomocą komputerowego systemu planowania leczenia PLATO. Celem pracy jest przedstawienia sposobów wykorzystania dostępnych technik obrazowania w konformalnym planowaniu brachyterapii oraz ich porównanie. Planowanie konformalnej brachyterapii w oparciu o obrazowanie trójwymiarowe pacjenta pozwala na bardzo dokładne określenie napromienianego obszaru oraz narządów sąsiednich. Wyniki przedstawiane są nie tylko w postaci izodoz dwu- i trójwymiarowych, ale również w postaci histogramów, co znacznie ułatwia ocenę i porównywanie różnych planów leczenia. W konsekwencji możliwe jest eskalowanie dawki promieniowania w wybranym obszarze anatomicznym pacjenta.

Get Citation
About this article
Title

37 Obrazowanie 3D w konformalnej brachyterapii

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 5, No 1 (2000)

Pages

27-28

Published online

2000-11-01

DOI

10.1016/S1507-1367(00)70355-5

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):27-28.

Authors

J. Bystrzycka
A. Rembielak
B. Białas
K. Ślosarek

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl