open access

Vol 5, No 1 (2000)
Untitled
Published online: 2000-11-01
Submitted:
Get Citation

36 Wpływ błędów rekonstrukcji na rozkład dawki na przykładzie brachyterapii piersi

R. Kabacińska, A. Zuchora, A. Wronczewska, B. Drzewiecka
DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70354-3
·
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):27.

open access

Vol 5, No 1 (2000)
Untitled
Published online: 2000-11-01
Submitted:

Abstract

Cel pracy

Jednym z istotnych czynników wpływających na poprawność planowania w brachyterapii jest prawidłowa rekonstrukcja geometrii implantu. Rózne techniki lokalizacyjne powodują powstawanie błędów, których próbę analizy przedstawiamy w niniejszej pracy.

Materiał i metody

Analizę przeprowadzono na podstawie realnych sytuacji terapeutycznych, wykorzystując dane z planowania leczenia pacjentek Oddziału Brachyterapii RCO. Rekonstrukcje przeprowadzano dwoma sposobami. uwzględniając standardowe techniki implantacyjne. Porównano uzyskane tymi metodami rozkłady dawki terapeutycznej, wykorzystując parametry: objętość referencyjną V100, objęstość wysokiej dawki V200, objętość napromienianą V50 oraz index jakości rozkładu dawki QI.

Wyniki

Wykazano pewne różnice w geometrii rozkładu przy zastosowaniu różnych sposobów rekonstrukcji. Nie wykazano istotnych różnic po między pozostałymi analizowanymi parametrami rozkładu dawki.

Wnioski

Oba przedstawione sposoby rekonstrukcji mogą być stosowane przy planowaniu leczenia.

Abstract

Cel pracy

Jednym z istotnych czynników wpływających na poprawność planowania w brachyterapii jest prawidłowa rekonstrukcja geometrii implantu. Rózne techniki lokalizacyjne powodują powstawanie błędów, których próbę analizy przedstawiamy w niniejszej pracy.

Materiał i metody

Analizę przeprowadzono na podstawie realnych sytuacji terapeutycznych, wykorzystując dane z planowania leczenia pacjentek Oddziału Brachyterapii RCO. Rekonstrukcje przeprowadzano dwoma sposobami. uwzględniając standardowe techniki implantacyjne. Porównano uzyskane tymi metodami rozkłady dawki terapeutycznej, wykorzystując parametry: objętość referencyjną V100, objęstość wysokiej dawki V200, objętość napromienianą V50 oraz index jakości rozkładu dawki QI.

Wyniki

Wykazano pewne różnice w geometrii rozkładu przy zastosowaniu różnych sposobów rekonstrukcji. Nie wykazano istotnych różnic po między pozostałymi analizowanymi parametrami rozkładu dawki.

Wnioski

Oba przedstawione sposoby rekonstrukcji mogą być stosowane przy planowaniu leczenia.

Get Citation
About this article
Title

36 Wpływ błędów rekonstrukcji na rozkład dawki na przykładzie brachyterapii piersi

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 5, No 1 (2000)

Pages

27

Published online

2000-11-01

DOI

10.1016/S1507-1367(00)70354-3

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):27.

Authors

R. Kabacińska
A. Zuchora
A. Wronczewska
B. Drzewiecka

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl