open access

Vol 5, No 1 (2000)
Untitled
Published online: 2000-11-01
Submitted:
Get Citation

35 Dozymetria w uzupełniającej brachyterapii HDR w oszczędzającym leczeniu raka sutka

M. Kawczyńska, W. Bulski, A. Olszewska, J. Łyczek, A. Kulik
DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70353-1
·
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):27.

open access

Vol 5, No 1 (2000)
Untitled
Published online: 2000-11-01
Submitted:

Abstract

Cel pracy

Celem pracy było porównanie dawki obliczonej przy użyciu trójwymiarowego systemu planowania leczenia z pomiarami in vivo w wybranych punktach.

Materiał i metody

Od 1998 roku w Zakładzie Brachyterapii Centrum Onkologii w Warszawie stosowana jest brachyterapia HDR jako boost po skończonej radioterapii wiąqzkami zewnętrznymi w oszczędzającym leczeniu raka piersi. Leczenie rozpoczyna się od tumorektomii, po czym napromienia się cały sutek dwoma polami przeciwległymi. Tydzień po zakończeniu radioterapii wiązkami zewnętrznymi pacjentki otrzymują 10–12 Gy z brachyterapii HDR na lożę po guzie, zlokalizowaną na podstawie pooperacyjnej mammografii. Planowanie leczenia odbywa się na podstawie protokołu pooperacyjnego i mammografii. Liczba igieł, w których porusza się źródło Ir-192, ich rozkład i długość aktywna zależą od wielkości loży po tumorektomi i odległosci od powierzchni skóry. Dawka na skórę od brachyterapii jest obliczana przy pomocy trójwymiarowego systemu planowania leczenia ABACUS firmy Sauerwein Gmbh, a następnie jest mierzona dawkomierzami TLD.

Wyniki i wnioski

Wielkość dawki na skórę ma duży wpływ na efekt kosmetyczny całego leczenia. Porównanie pomiarów i obliczeń pozwoliło na modyfikacje i optymalizację długości aktywnej prowadnic.

Abstract

Cel pracy

Celem pracy było porównanie dawki obliczonej przy użyciu trójwymiarowego systemu planowania leczenia z pomiarami in vivo w wybranych punktach.

Materiał i metody

Od 1998 roku w Zakładzie Brachyterapii Centrum Onkologii w Warszawie stosowana jest brachyterapia HDR jako boost po skończonej radioterapii wiąqzkami zewnętrznymi w oszczędzającym leczeniu raka piersi. Leczenie rozpoczyna się od tumorektomii, po czym napromienia się cały sutek dwoma polami przeciwległymi. Tydzień po zakończeniu radioterapii wiązkami zewnętrznymi pacjentki otrzymują 10–12 Gy z brachyterapii HDR na lożę po guzie, zlokalizowaną na podstawie pooperacyjnej mammografii. Planowanie leczenia odbywa się na podstawie protokołu pooperacyjnego i mammografii. Liczba igieł, w których porusza się źródło Ir-192, ich rozkład i długość aktywna zależą od wielkości loży po tumorektomi i odległosci od powierzchni skóry. Dawka na skórę od brachyterapii jest obliczana przy pomocy trójwymiarowego systemu planowania leczenia ABACUS firmy Sauerwein Gmbh, a następnie jest mierzona dawkomierzami TLD.

Wyniki i wnioski

Wielkość dawki na skórę ma duży wpływ na efekt kosmetyczny całego leczenia. Porównanie pomiarów i obliczeń pozwoliło na modyfikacje i optymalizację długości aktywnej prowadnic.

Get Citation
About this article
Title

35 Dozymetria w uzupełniającej brachyterapii HDR w oszczędzającym leczeniu raka sutka

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 5, No 1 (2000)

Pages

27

Published online

2000-11-01

DOI

10.1016/S1507-1367(00)70353-1

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):27.

Authors

M. Kawczyńska
W. Bulski
A. Olszewska
J. Łyczek
A. Kulik

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl