open access

Vol 5, No 1 (2000)
Untitled
Published online: 2000-11-01
Submitted:
Get Citation

34 Optymalizacja w śródoperacyjnej brachyterapii

M. Kawczyńska, A. Olszewska, W. Bulski, J. Łyczek
DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70352-X
·
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):26.

open access

Vol 5, No 1 (2000)
Untitled
Published online: 2000-11-01
Submitted:

Abstract

Cel pracy

Celem pracy było porównanie przydatności różnych metod brachyterapii śródoperacyjnej.

Materiał. i metody

Śródoperacyjna radioterapia pozwala na precyzyjne napromienienie loży po radykalnym usunięciu zmiany nowotworowej lub po częściowej resekcji. Można to robić za pomocą radioterapii wiązkami zewnętrznymi najczęściej wiązką elektronów lub przy użyciu śródoperacyjnie umieszczanych prowadnic, które następnie są wykorzystywane do jednofrakcyjnej brachyterapii lub wielofrakcyjnej pooperacyjnej brachyterapii metodą HDR. Praca zawiera omówienie różnych metod stosowanych w Zakładzie Brachyterapii Centrum Onkologii w zależnie od rodzaju zastosowanych aplikatorów.

Wnioski

Każda z omówionych metod posiada pewne plusy i minusy, predystynujące ją do zastosowania w różnych sytuacjach klinicznych. Optymalizacja polega na minimalizacji ryzyka powikłan wynikających z metody.

Abstract

Cel pracy

Celem pracy było porównanie przydatności różnych metod brachyterapii śródoperacyjnej.

Materiał. i metody

Śródoperacyjna radioterapia pozwala na precyzyjne napromienienie loży po radykalnym usunięciu zmiany nowotworowej lub po częściowej resekcji. Można to robić za pomocą radioterapii wiązkami zewnętrznymi najczęściej wiązką elektronów lub przy użyciu śródoperacyjnie umieszczanych prowadnic, które następnie są wykorzystywane do jednofrakcyjnej brachyterapii lub wielofrakcyjnej pooperacyjnej brachyterapii metodą HDR. Praca zawiera omówienie różnych metod stosowanych w Zakładzie Brachyterapii Centrum Onkologii w zależnie od rodzaju zastosowanych aplikatorów.

Wnioski

Każda z omówionych metod posiada pewne plusy i minusy, predystynujące ją do zastosowania w różnych sytuacjach klinicznych. Optymalizacja polega na minimalizacji ryzyka powikłan wynikających z metody.

Get Citation
About this article
Title

34 Optymalizacja w śródoperacyjnej brachyterapii

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 5, No 1 (2000)

Pages

26

Published online

2000-11-01

DOI

10.1016/S1507-1367(00)70352-X

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):26.

Authors

M. Kawczyńska
A. Olszewska
W. Bulski
J. Łyczek

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl