open access

Vol 5, No 1 (2000)
Untitled
Published online: 2000-11-01
Submitted:
Get Citation

33 Brachyterapia przy użyciu irydu 192 w leczeniu pierwotnych glejaków mózgu

J. Terlikiewicz, J. Furtak, M. Harat, T. Szylberg, R. Kabacińska, R. Makarewicz
DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70351-8
·
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):26.

open access

Vol 5, No 1 (2000)
Untitled
Published online: 2000-11-01
Submitted:

Abstract

W okresie od listopada 1996 do listopada 1999 w Oddziale Brachyterapii Regionalnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy i w Klinice Neurochirurgii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy leczono 57 pacjentów z pierwotnymi guzami glejopochodnymi mózgu przy użyciu brachyterapii z zastosowaniem izotopu irydu-192. Dokładnej analizie poddano 25 pacjentów, którzy odpowiedzieli na ankietę (9 – z gwiaździakiem II stopnia, 1 – ze skąpodrzewiakiem II stopnia, 4 – z gwiaździakiem III stopnia, 1 – ze skapodrzewiakogwiaździakiem IIIstopnia, 10 – z glejakiem wielopostaciowym). Spośród 25 pacjentów, którzy odpowiedzieli na ankietę zmarło 13. Średni okres obserwacji wyniósł 43 tygodni (max.−157 tyg., min.−2 tyg.). Średni okres poprawy wyniósł 23 tygodnie (od 0 do 104 tygodni). Średni okres przeżycia wyniósł 31 tygodni (od 2 do 146 tygodni). Autorzy analizują czynniki wpływające na czas przeżycia (takie jak wiek, stopień złośliwości histopatologicznej guza, połątczenie brachyterapii z teleradioterapią) oraz na podstawie własnych doświadczeń określają wskazania i przeciwwskazania.

Abstract

W okresie od listopada 1996 do listopada 1999 w Oddziale Brachyterapii Regionalnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy i w Klinice Neurochirurgii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy leczono 57 pacjentów z pierwotnymi guzami glejopochodnymi mózgu przy użyciu brachyterapii z zastosowaniem izotopu irydu-192. Dokładnej analizie poddano 25 pacjentów, którzy odpowiedzieli na ankietę (9 – z gwiaździakiem II stopnia, 1 – ze skąpodrzewiakiem II stopnia, 4 – z gwiaździakiem III stopnia, 1 – ze skapodrzewiakogwiaździakiem IIIstopnia, 10 – z glejakiem wielopostaciowym). Spośród 25 pacjentów, którzy odpowiedzieli na ankietę zmarło 13. Średni okres obserwacji wyniósł 43 tygodni (max.−157 tyg., min.−2 tyg.). Średni okres poprawy wyniósł 23 tygodnie (od 0 do 104 tygodni). Średni okres przeżycia wyniósł 31 tygodni (od 2 do 146 tygodni). Autorzy analizują czynniki wpływające na czas przeżycia (takie jak wiek, stopień złośliwości histopatologicznej guza, połątczenie brachyterapii z teleradioterapią) oraz na podstawie własnych doświadczeń określają wskazania i przeciwwskazania.

Get Citation
About this article
Title

33 Brachyterapia przy użyciu irydu 192 w leczeniu pierwotnych glejaków mózgu

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 5, No 1 (2000)

Pages

26

Published online

2000-11-01

DOI

10.1016/S1507-1367(00)70351-8

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):26.

Authors

J. Terlikiewicz
J. Furtak
M. Harat
T. Szylberg
R. Kabacińska
R. Makarewicz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl