open access

Vol 5, No 1 (2000)
Untitled
Published online: 2000-11-01
Submitted:
Get Citation

32 Brachyterapia pulsacyjna (PDR) jako metoda radykalnego leczenia nowotworów głowy i szyi – doniesienie wstępne

A. Ziemlewski, T. Sawicki, K. Serkies, Z. Tarnawska, M. Górzyński, J. Zienkiewicz, J. Jassem
DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70350-6
·
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):25-26.

open access

Vol 5, No 1 (2000)
Untitled
Published online: 2000-11-01
Submitted:

Abstract

Wstęp

Brachyterapia jest jedną z metod radykalnego leczenia niektórych wczesnych zmian nowotworowych w rejonie głowy i szyi. Dotychczas najczęściej stosowano w tym celu urządzenia emitujące promieniowanie o niskiej lub średniej mocy dawki. Doświadczenie w stosowaniu techniki PDR jest dotychczas niewielkie.

Materiał i metody

W okresie od czerwca 1999 do lipca 2000 w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i w Klinice Onkologii i Radioterapii Akademii Medycznej w Gdańsku zastosowano brachyterapię PDR u 9 chorych na raka płaskonabłonkowego o następującej lokalizacji: warga dolna (5 chorych) oraz policzek (4 chorych). Zastosowano dawkę 60–70 Gy, 1 Gy/puis powtarzany co 1 godzinę. Stosowano indywidualne plany leczenia opracowane za pomocą komputerowego systemu planowania leczenia (PLATO, Nucletron, Holandia).

W 8 przypadkach brachyterapia PDR stanowiła wyączną metodę leczenia a w 1 przypadku była elementem skojarzonego napromieniania. Stosowano aparat PDR zawierający żródło Ir 192 o aktywności nominalnej 1 Ci.

Wyniki

Tolerancja leczenia była bardzo dobra. Odczyny popromienne błony śluzowej jamy ustnej i czerwieni wargowej o średnim nasileniu, pojawiały się po około 3–5 dniach od zakończenia brachyterapii i ustępowały po 2–3 tygodniach. We wszystkich przypadkach uzyskano całkowitą remisję zmian nowotworowych. W okresie średnio 6 miesięcy obserwacji (zakres 2–12 miesięcy) nie stwierdzono nawrotu miejscowego.

Wnioski

W wybranych przypadkach nowotworów jamy ustnej oraz u chorych na raka wargi dolnej brachyterapia PDR stanowi skuteczną metodę leczenia radykalnego. Ostateczna ocena wartości metody wymaga zebrania większego materiału klinicznego.

Abstract

Wstęp

Brachyterapia jest jedną z metod radykalnego leczenia niektórych wczesnych zmian nowotworowych w rejonie głowy i szyi. Dotychczas najczęściej stosowano w tym celu urządzenia emitujące promieniowanie o niskiej lub średniej mocy dawki. Doświadczenie w stosowaniu techniki PDR jest dotychczas niewielkie.

Materiał i metody

W okresie od czerwca 1999 do lipca 2000 w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i w Klinice Onkologii i Radioterapii Akademii Medycznej w Gdańsku zastosowano brachyterapię PDR u 9 chorych na raka płaskonabłonkowego o następującej lokalizacji: warga dolna (5 chorych) oraz policzek (4 chorych). Zastosowano dawkę 60–70 Gy, 1 Gy/puis powtarzany co 1 godzinę. Stosowano indywidualne plany leczenia opracowane za pomocą komputerowego systemu planowania leczenia (PLATO, Nucletron, Holandia).

W 8 przypadkach brachyterapia PDR stanowiła wyączną metodę leczenia a w 1 przypadku była elementem skojarzonego napromieniania. Stosowano aparat PDR zawierający żródło Ir 192 o aktywności nominalnej 1 Ci.

Wyniki

Tolerancja leczenia była bardzo dobra. Odczyny popromienne błony śluzowej jamy ustnej i czerwieni wargowej o średnim nasileniu, pojawiały się po około 3–5 dniach od zakończenia brachyterapii i ustępowały po 2–3 tygodniach. We wszystkich przypadkach uzyskano całkowitą remisję zmian nowotworowych. W okresie średnio 6 miesięcy obserwacji (zakres 2–12 miesięcy) nie stwierdzono nawrotu miejscowego.

Wnioski

W wybranych przypadkach nowotworów jamy ustnej oraz u chorych na raka wargi dolnej brachyterapia PDR stanowi skuteczną metodę leczenia radykalnego. Ostateczna ocena wartości metody wymaga zebrania większego materiału klinicznego.

Get Citation
About this article
Title

32 Brachyterapia pulsacyjna (PDR) jako metoda radykalnego leczenia nowotworów głowy i szyi – doniesienie wstępne

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 5, No 1 (2000)

Pages

25-26

Published online

2000-11-01

DOI

10.1016/S1507-1367(00)70350-6

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):25-26.

Authors

A. Ziemlewski
T. Sawicki
K. Serkies
Z. Tarnawska
M. Górzyński
J. Zienkiewicz
J. Jassem

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl