open access

Vol 5, No 1 (2000)
Untitled
Published online: 2000-11-01
Submitted:
Get Citation

30 Leczenie skojarzone (brachyterapia HDR oraz teleterapia) zaawansowanego raka oskrzela

J. Skowronek, K. Adamska, M. Drozdowska, Sz. Cofta, K. Świerkocki, T. Piorunek
DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70348-8
·
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):24-25.

open access

Vol 5, No 1 (2000)
Untitled
Published online: 2000-11-01
Submitted:

Abstract

Wstęp

W paliatywnym leczeniu raka oskrzela jedną z metod skutecznych w zwalczaniu duszności wywołanej obturacją jest brachyterapia. Ze względu na umiejscowienie zmiany, u niektórych chorych brachyterapia jest z leczeniem z wyboru. Leczenie skojarzone łączące teleterapię z brachyterapią jest stosowane jako radykalne (brachyterapia jako podwyższenie miejscowe dawki) lub paliatywne (teleterapia skierowana przeciw pakietom węzłów chłonnych uciskających oskrzele z zewnątrz). W pracy omówiono wyniki leczenia skojarzonego chorych na zaawansowanego raka oskrzeli.

Materiał i metody

W okresie od maja 1999 do marca 2000 r. leczono w Wielkopolskim Centrum Onkologii 15 chorych na raka oskrzeli łącząc brachyterapię HDR z paliatywną teleterapią metodą hypofrakcjonacji. Wiek chorych sięgał od 39 do 80 lat, średnio 54,3 lata. U 3 chorych leczenie rozpoczęto od teleterapii (20–30 Gy) a u 12 – od brachyterapii HDR. Stosowano dawkę 3 × 7,5 Gy (9 chorych) lub 3 ×10 Gy (6 chorych) liczoną w odległości 1 cm od osi aplikatora. Chorych poddano obserwacji klinicznej oraz bronchoskopowej, oceniając remisję miejscową oraz ustępowanie duszności, kaszlu oraz krwioplucia w 1, 3 i 6 miesiącu obserwacji.

Wyniki

Po zakończeniu leczenia subiektywną poprawę (ustępowanie duszności, kaszlu, krwawienia, bólu) stwierdzono u wszystkich chorych. W jednym przypadku uzyskano całkowitą remisję zmian utrzymującą się ponad 6 miesięcy, u 12 chorych – remisję częściową, u 2 chorych nie stwierdzono remisji w kolejnych badaniach.

Wnioski

Leczenie skojarzone (brachyterapia HDR i teleterapia) zaawansowanego raka oskrzela jest metodą skuteczna., powoduje u wielu chorych ustępowanie duszności oraz poprawę komfortu życia. Wysoka miejscowa dawka łączna nie wpłynęła na wzrost częstości powikłań.

Abstract

Wstęp

W paliatywnym leczeniu raka oskrzela jedną z metod skutecznych w zwalczaniu duszności wywołanej obturacją jest brachyterapia. Ze względu na umiejscowienie zmiany, u niektórych chorych brachyterapia jest z leczeniem z wyboru. Leczenie skojarzone łączące teleterapię z brachyterapią jest stosowane jako radykalne (brachyterapia jako podwyższenie miejscowe dawki) lub paliatywne (teleterapia skierowana przeciw pakietom węzłów chłonnych uciskających oskrzele z zewnątrz). W pracy omówiono wyniki leczenia skojarzonego chorych na zaawansowanego raka oskrzeli.

Materiał i metody

W okresie od maja 1999 do marca 2000 r. leczono w Wielkopolskim Centrum Onkologii 15 chorych na raka oskrzeli łącząc brachyterapię HDR z paliatywną teleterapią metodą hypofrakcjonacji. Wiek chorych sięgał od 39 do 80 lat, średnio 54,3 lata. U 3 chorych leczenie rozpoczęto od teleterapii (20–30 Gy) a u 12 – od brachyterapii HDR. Stosowano dawkę 3 × 7,5 Gy (9 chorych) lub 3 ×10 Gy (6 chorych) liczoną w odległości 1 cm od osi aplikatora. Chorych poddano obserwacji klinicznej oraz bronchoskopowej, oceniając remisję miejscową oraz ustępowanie duszności, kaszlu oraz krwioplucia w 1, 3 i 6 miesiącu obserwacji.

Wyniki

Po zakończeniu leczenia subiektywną poprawę (ustępowanie duszności, kaszlu, krwawienia, bólu) stwierdzono u wszystkich chorych. W jednym przypadku uzyskano całkowitą remisję zmian utrzymującą się ponad 6 miesięcy, u 12 chorych – remisję częściową, u 2 chorych nie stwierdzono remisji w kolejnych badaniach.

Wnioski

Leczenie skojarzone (brachyterapia HDR i teleterapia) zaawansowanego raka oskrzela jest metodą skuteczna., powoduje u wielu chorych ustępowanie duszności oraz poprawę komfortu życia. Wysoka miejscowa dawka łączna nie wpłynęła na wzrost częstości powikłań.

Get Citation
About this article
Title

30 Leczenie skojarzone (brachyterapia HDR oraz teleterapia) zaawansowanego raka oskrzela

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 5, No 1 (2000)

Pages

24-25

Published online

2000-11-01

DOI

10.1016/S1507-1367(00)70348-8

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):24-25.

Authors

J. Skowronek
K. Adamska
M. Drozdowska
Sz. Cofta
K. Świerkocki
T. Piorunek

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl