open access

Vol 5, No 1 (2000)
Untitled
Published online: 2000-11-01
Submitted:
Get Citation

29 Paliatywna jednofrakcyjna brachyterapia HDR u chorych na zaawansowanego miejscowo niedrobnokomórkowego raka płuca

A. Kasprowicz, A. Kulik, J. Łyczek, H. Dolińska, A. Olszewska
DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70347-6
·
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):24.

open access

Vol 5, No 1 (2000)
Untitled
Published online: 2000-11-01
Submitted:

Abstract

Cel pracy

Ocena skuteczności i tolerancji jednorazowego napromienianiania dooskrzelowego izotopem Ir 192 HDR chorych na zaawansowanego miejscowo raka płuca.

W okresie od grudnia 1995 do stycznia 2000 w Zakładzie Brachyterapii Centrum Onkologii w Warszawie leczono napromienianiem dooskrzelowym grupę 176 chorych, w tym 134 mężczyzn i 42 kobiety w wieku od 39 do 82 lat (średnio 61 lat) z potwierdzonym w badaniu histopatologicznym niedrobnokomórkowym rakiem płuca. Do powyższego leczenia kwalifikowano chorych ze wznową po uprzedniej radykalnej lub paliatywnej teleradioterapii oraz chorych z pierwotnie zaawansowanym procesem nowotworowym (IIIA–B, IV), w niskim stopniu sprawności (Ksc <60) i/Iub ze współstniejącymi schorzeniami internistycznymi, u których w badaniu endoskopowym stwierdzono naciek wewnątrzoskrzelowy. Dolegliwości takie jak krwioplucie, duszność, kaszel, które prezentowali chorzy oceniane były według zmodyfikowanej punktowej skali nasilenia objawów wg Speisera.

Wszyscy chorzy napromieniani byli żródłem Ir 192 o wysokiej aktywności, wprowadzanym techniką afterloading za pomocą aparatu Gammamed 12i, po uprzednim umieszczeniu w obszarze nacieku jednego lub kilku aplikatorów. Zakres stosowanych dawek wahał się w granicach od 10 do 15 Gy, w zależności od przebytego leczenia. Okres obserwacji w badanej grupie chorych wynosił od 1 do 18 miesięcy (średnio 4.6 miesięcy). W trakcie badań kontrolnych oceniano odpowiedż na przeprowadzone leczenie oraz jego tolerancję.

Abstract

Cel pracy

Ocena skuteczności i tolerancji jednorazowego napromienianiania dooskrzelowego izotopem Ir 192 HDR chorych na zaawansowanego miejscowo raka płuca.

W okresie od grudnia 1995 do stycznia 2000 w Zakładzie Brachyterapii Centrum Onkologii w Warszawie leczono napromienianiem dooskrzelowym grupę 176 chorych, w tym 134 mężczyzn i 42 kobiety w wieku od 39 do 82 lat (średnio 61 lat) z potwierdzonym w badaniu histopatologicznym niedrobnokomórkowym rakiem płuca. Do powyższego leczenia kwalifikowano chorych ze wznową po uprzedniej radykalnej lub paliatywnej teleradioterapii oraz chorych z pierwotnie zaawansowanym procesem nowotworowym (IIIA–B, IV), w niskim stopniu sprawności (Ksc <60) i/Iub ze współstniejącymi schorzeniami internistycznymi, u których w badaniu endoskopowym stwierdzono naciek wewnątrzoskrzelowy. Dolegliwości takie jak krwioplucie, duszność, kaszel, które prezentowali chorzy oceniane były według zmodyfikowanej punktowej skali nasilenia objawów wg Speisera.

Wszyscy chorzy napromieniani byli żródłem Ir 192 o wysokiej aktywności, wprowadzanym techniką afterloading za pomocą aparatu Gammamed 12i, po uprzednim umieszczeniu w obszarze nacieku jednego lub kilku aplikatorów. Zakres stosowanych dawek wahał się w granicach od 10 do 15 Gy, w zależności od przebytego leczenia. Okres obserwacji w badanej grupie chorych wynosił od 1 do 18 miesięcy (średnio 4.6 miesięcy). W trakcie badań kontrolnych oceniano odpowiedż na przeprowadzone leczenie oraz jego tolerancję.

Get Citation
About this article
Title

29 Paliatywna jednofrakcyjna brachyterapia HDR u chorych na zaawansowanego miejscowo niedrobnokomórkowego raka płuca

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 5, No 1 (2000)

Pages

24

Published online

2000-11-01

DOI

10.1016/S1507-1367(00)70347-6

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):24.

Authors

A. Kasprowicz
A. Kulik
J. Łyczek
H. Dolińska
A. Olszewska

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl