open access

Vol 5, No 1 (2000)
Untitled
Published online: 2000-11-01
Submitted:
Get Citation

28 Brachyterapia HDR w leczeniu nieoperacyjnego raka przełyku

J. Skowronek, K. Adamska, M. Suwalska, T. Piotrowski
DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70346-4
·
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):23.

open access

Vol 5, No 1 (2000)
Untitled
Published online: 2000-11-01
Submitted:

Abstract

Wstęp

Chorzy zdyskwalifikowani od zabiegu operacyjnego z powodu umiejscowienia oraz zaawansowania klinicznego raka przełyku są grupą o złym rokowaniu. Nieliczni mogą być zakwalifikowani do radykalnej teleterapii, większość chorych jest leczona objawowo. W pracy przedstawiono wstępne wyniki brachyterapii HDR chorych na nieoperacyjnego raka przetyku.

Materiał i metody

W okresie od maja 1999 do lutego 2000 poddano brachyterapii HDR w Wielkopolskim Centrum Onkologii 37 chorych na nieoperacyjnego raka przełyku. Wiek chorych sięgał od 42 do 81 lat, średnio 53,1 lat. W brachyterapii HDR stosowano najczęściej dawkę 21,5 Gy na guz w trzech frakcjach, w 5 przypadkach dodatkowo napromieniono śródpiersie dawką 20 Gy w 5 frakcjach. U 5 chorych leczonych radykalnie zastosowano po brachyterapii teleterapię w dawce od 50 do 60 Gy na okolicę przełyku. Oceniono wpływ stosowanego leczenia na uzyskanie remisji miejscowej oraz ustępowanie dysfagii w 1, 3 i 6 miesiącu po zakończeniu leczenia.

Wyniki

Średni okres obserwacji wynosił 6 miesięcy. Remisję całkowitą ocenianą w 1 miesiącu po zakończeniu leczenia stwierdzono u 4 chorych (10,8%), częściową u 25 chorych (67,6%), brak remisji u 8 chorych (21,6%). Po 3 i 6 miesiącach remisja utrzymywata się u 2/3 chorych pozostających w obserwacji. W grupie chorych leczonych metodą skojarzoną remisję catkowitą stwierdzono u 2 chorych (20%), częściową u 6 chorych (60%). U 4 chorych (10,8%) w trakcie badań kontrolnych wykryto przetokę.

Wnioski

Brachyterapia HDR wpłynęła na ustępowanie dysfagii u znacznej części chorych na nieoperacyjnego raka przełyku. U niektórych chorych uzyskano całkowitą remisję utrzymującą się dłużej niż pół roku. Tolerancja leczenia była dobra, a odsetki powikłań nie odbiegały od uzyskanych przez innych autorów.

Abstract

Wstęp

Chorzy zdyskwalifikowani od zabiegu operacyjnego z powodu umiejscowienia oraz zaawansowania klinicznego raka przełyku są grupą o złym rokowaniu. Nieliczni mogą być zakwalifikowani do radykalnej teleterapii, większość chorych jest leczona objawowo. W pracy przedstawiono wstępne wyniki brachyterapii HDR chorych na nieoperacyjnego raka przetyku.

Materiał i metody

W okresie od maja 1999 do lutego 2000 poddano brachyterapii HDR w Wielkopolskim Centrum Onkologii 37 chorych na nieoperacyjnego raka przełyku. Wiek chorych sięgał od 42 do 81 lat, średnio 53,1 lat. W brachyterapii HDR stosowano najczęściej dawkę 21,5 Gy na guz w trzech frakcjach, w 5 przypadkach dodatkowo napromieniono śródpiersie dawką 20 Gy w 5 frakcjach. U 5 chorych leczonych radykalnie zastosowano po brachyterapii teleterapię w dawce od 50 do 60 Gy na okolicę przełyku. Oceniono wpływ stosowanego leczenia na uzyskanie remisji miejscowej oraz ustępowanie dysfagii w 1, 3 i 6 miesiącu po zakończeniu leczenia.

Wyniki

Średni okres obserwacji wynosił 6 miesięcy. Remisję całkowitą ocenianą w 1 miesiącu po zakończeniu leczenia stwierdzono u 4 chorych (10,8%), częściową u 25 chorych (67,6%), brak remisji u 8 chorych (21,6%). Po 3 i 6 miesiącach remisja utrzymywata się u 2/3 chorych pozostających w obserwacji. W grupie chorych leczonych metodą skojarzoną remisję catkowitą stwierdzono u 2 chorych (20%), częściową u 6 chorych (60%). U 4 chorych (10,8%) w trakcie badań kontrolnych wykryto przetokę.

Wnioski

Brachyterapia HDR wpłynęła na ustępowanie dysfagii u znacznej części chorych na nieoperacyjnego raka przełyku. U niektórych chorych uzyskano całkowitą remisję utrzymującą się dłużej niż pół roku. Tolerancja leczenia była dobra, a odsetki powikłań nie odbiegały od uzyskanych przez innych autorów.

Get Citation
About this article
Title

28 Brachyterapia HDR w leczeniu nieoperacyjnego raka przełyku

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 5, No 1 (2000)

Pages

23

Published online

2000-11-01

DOI

10.1016/S1507-1367(00)70346-4

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):23.

Authors

J. Skowronek
K. Adamska
M. Suwalska
T. Piotrowski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl