open access

Vol 5, No 1 (2000)
Untitled
Published online: 2000-11-01
Submitted:
Get Citation

27 Przypadek skojarzenia leczenia promieniami (brachyterapia i teleterapia) mięsaka prążkowokomórkowego oczodołu u dziecka

K. Ficek, M. Fijałkowski, K. Ślosarek, W. Madziara
DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70345-2
·
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):23.

open access

Vol 5, No 1 (2000)
Untitled
Published online: 2000-11-01
Submitted:

Abstract

W pracy przedstawiono przykład leczenia promieniami mięsaka prążkowo-komórkowego oczodołu u 9 ietniego dziecka w stopniu zaawansowania klinicznego T1- po nieradykalnym zabiegu operacyjnym. W pierwszym etapie przeprowadzono brachyterapię HDR Ir-192. Podano 21 Gy w punkcie referencyjnym w 3 frakcjach w ciągu 3 dni. Następnie chorego napromieniano w warunkach terapii megawoltowej na obszar części przyśrodkowej oczodołu strony lewej, dawka frakcyjna 1,5 Gy/g do dawki całkowitej 25,5 Gy/g. Całkowita dawka fizyczna wyniosła 46 Gy. Celem skojarzenia brachterapii z teleterapią była ochrona soczewki i zmniejszenie ryzyka zaćmy popromiennej. W pracy przedstawiono rozkłady dawek w brachyterapii wykonane na podstawie tomografii komputerowej oraz technikę konformalnej teleterapii.

Abstract

W pracy przedstawiono przykład leczenia promieniami mięsaka prążkowo-komórkowego oczodołu u 9 ietniego dziecka w stopniu zaawansowania klinicznego T1- po nieradykalnym zabiegu operacyjnym. W pierwszym etapie przeprowadzono brachyterapię HDR Ir-192. Podano 21 Gy w punkcie referencyjnym w 3 frakcjach w ciągu 3 dni. Następnie chorego napromieniano w warunkach terapii megawoltowej na obszar części przyśrodkowej oczodołu strony lewej, dawka frakcyjna 1,5 Gy/g do dawki całkowitej 25,5 Gy/g. Całkowita dawka fizyczna wyniosła 46 Gy. Celem skojarzenia brachterapii z teleterapią była ochrona soczewki i zmniejszenie ryzyka zaćmy popromiennej. W pracy przedstawiono rozkłady dawek w brachyterapii wykonane na podstawie tomografii komputerowej oraz technikę konformalnej teleterapii.

Get Citation
About this article
Title

27 Przypadek skojarzenia leczenia promieniami (brachyterapia i teleterapia) mięsaka prążkowokomórkowego oczodołu u dziecka

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 5, No 1 (2000)

Pages

23

Published online

2000-11-01

DOI

10.1016/S1507-1367(00)70345-2

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):23.

Authors

K. Ficek
M. Fijałkowski
K. Ślosarek
W. Madziara

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl