open access

Vol 5, No 1 (2000)
Untitled
Published online: 2000-11-01
Submitted:
Get Citation

26 Efekty uboczne kompleksowej raodioterapii u chorych na nowotwory narządów płciowych

A. Obrębowska, A. Sibila-Owczarska, M. Pisarska-Krawczyk, M. Jurczyk, S. Sajdak
DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70344-0
·
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):22.

open access

Vol 5, No 1 (2000)
Untitled
Published online: 2000-11-01
Submitted:

Abstract

Radioterapia jest jedną z podstawowych metod leczenia onkologicznego w raku szyjki i błony śluzowej macicy. Ze względu na różną radiowrażliwość narządów miednicy mniejszej autorzy pracy zwrócili szczególną uwagę na ewentualną obecność objawów uszkodzenia przewodu pokarmowego, układu moczowego i szpiku kostnego.

W okresie 1998–2000 w Klinice Ginekologii Operacyjnej poddano obserwacji 40 chorych poddanych kompleksowej radioterapii. Wszystkie pacjentki w trakcie teleterapii otrzymały całkowitą dawkę 28 Gy na guz w okresie 4 tygodni oraz poddane zostały brachyterapii. W zależności od stopnia zaawansowania klinicznego nowotworu zastosowano:

 • -

  u 25 chorych ze stopniem klinicznym nowotworu I i II – brachyterapię dopochwową w dawce 24 Gy (w 3 cotygodniowych frakcjach);

 • -

  u 15 chorych ze stopniem zaawansowania II, III i IV – brachyterapię domaciczną w dawce 40 Gy (w 5 cotygodniowych frakcjach).

Brachyterapię stosowano za pomocą microSelectronu HDR firmy Nucletron z użyciem żródła irydowego Ir192 z nominalną aktywnością 10 Ci (370GBq).

Zaobserwowano:[[tgroup cols="3"]][[colspec colname="col1"/]][[colspec colname="col2"/]][[colspec colname="col3"/]][[tbody]][[row]][[entry align="left"]]1. Objawy uszkodzenia przewodu pokarmowego:[[/entry]][[entry align="left"]]nudności i wymioty[[/entry]][[entry align="left"]]− 4(10%)[[/entry]][[/row]][[row]][[entry/]][[entry align="left"]]biegunka[[/entry]][[entry align="left"]]− 6(15%)[[/entry]][[/row]][[row]][[entry align="left"]]2. Objawy podrażnienia układu moczowego (objawy dyzuryczne + zmiany w badaniu ogó1nym moczu):[[/entry]][[entry/]][[entry align="left"]]− 22 (55%)[[/entry]][[/row]][[row]][[entry align="left"]]3. Objawy uszkodzenia szpiku kostnego:[[/entry]][[entry align="left"]]niedokrwistość :[[/entry]][[entry align="left"]]− 3 (7,5%)[[/entry]][[/row]][[row]][[entry/]][[entry align="left"]]leukopenia:[[/entry]][[entry align="left"]]− 9 (22,5%)[[/entry]][[/row]][[/tbody]][[/tgroup]]

Uzyskane wyniki potwierdzają względnie niski odsetek notowanych powikłań. Jest to dowodem na to, że tylko właściwa ocena kliniczna i prawidłowo prowadzona dozymetria przy kompleksowej radioterapii umożliwiają minimalizację objawów ubocznych.

Abstract

Radioterapia jest jedną z podstawowych metod leczenia onkologicznego w raku szyjki i błony śluzowej macicy. Ze względu na różną radiowrażliwość narządów miednicy mniejszej autorzy pracy zwrócili szczególną uwagę na ewentualną obecność objawów uszkodzenia przewodu pokarmowego, układu moczowego i szpiku kostnego.

W okresie 1998–2000 w Klinice Ginekologii Operacyjnej poddano obserwacji 40 chorych poddanych kompleksowej radioterapii. Wszystkie pacjentki w trakcie teleterapii otrzymały całkowitą dawkę 28 Gy na guz w okresie 4 tygodni oraz poddane zostały brachyterapii. W zależności od stopnia zaawansowania klinicznego nowotworu zastosowano:

 • -

  u 25 chorych ze stopniem klinicznym nowotworu I i II – brachyterapię dopochwową w dawce 24 Gy (w 3 cotygodniowych frakcjach);

 • -

  u 15 chorych ze stopniem zaawansowania II, III i IV – brachyterapię domaciczną w dawce 40 Gy (w 5 cotygodniowych frakcjach).

Brachyterapię stosowano za pomocą microSelectronu HDR firmy Nucletron z użyciem żródła irydowego Ir192 z nominalną aktywnością 10 Ci (370GBq).

Zaobserwowano:[[tgroup cols="3"]][[colspec colname="col1"/]][[colspec colname="col2"/]][[colspec colname="col3"/]][[tbody]][[row]][[entry align="left"]]1. Objawy uszkodzenia przewodu pokarmowego:[[/entry]][[entry align="left"]]nudności i wymioty[[/entry]][[entry align="left"]]− 4(10%)[[/entry]][[/row]][[row]][[entry/]][[entry align="left"]]biegunka[[/entry]][[entry align="left"]]− 6(15%)[[/entry]][[/row]][[row]][[entry align="left"]]2. Objawy podrażnienia układu moczowego (objawy dyzuryczne + zmiany w badaniu ogó1nym moczu):[[/entry]][[entry/]][[entry align="left"]]− 22 (55%)[[/entry]][[/row]][[row]][[entry align="left"]]3. Objawy uszkodzenia szpiku kostnego:[[/entry]][[entry align="left"]]niedokrwistość :[[/entry]][[entry align="left"]]− 3 (7,5%)[[/entry]][[/row]][[row]][[entry/]][[entry align="left"]]leukopenia:[[/entry]][[entry align="left"]]− 9 (22,5%)[[/entry]][[/row]][[/tbody]][[/tgroup]]

Uzyskane wyniki potwierdzają względnie niski odsetek notowanych powikłań. Jest to dowodem na to, że tylko właściwa ocena kliniczna i prawidłowo prowadzona dozymetria przy kompleksowej radioterapii umożliwiają minimalizację objawów ubocznych.

Get Citation
About this article
Title

26 Efekty uboczne kompleksowej raodioterapii u chorych na nowotwory narządów płciowych

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 5, No 1 (2000)

Pages

22

Published online

2000-11-01

DOI

10.1016/S1507-1367(00)70344-0

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):22.

Authors

A. Obrębowska
A. Sibila-Owczarska
M. Pisarska-Krawczyk
M. Jurczyk
S. Sajdak

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl