open access

Vol 5, No 1 (2000)
Untitled
Published online: 2000-11-01
Submitted:
Get Citation

23 Weryfikacja procedur pomiarowych i wdrożenie w cook projektu opracowanych zaleceń krajowego systemu kontroli dla aparatu selectron LDR/MDR

M. Waligórski, J. Lesiak, E. Byrski, B. Rozwadowska-Bogusz, R. Barańczyk, E. Góra
DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70341-5
·
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):20.

open access

Vol 5, No 1 (2000)
Untitled
Published online: 2000-11-01
Submitted:

Abstract

Cel pracy

Bezpieczne i dokładne aplikowanie dawek za pomocą aparatów Selectron LDR/MDR poprzez wdrożenie do praktyki klinicznej projektu opracowanych w COOK zaleceń systemu kontroli tych aparatów.

Metoda

Opracowany przez zespół COOK dokument Krajowe zalecenia dotyczące kontroli aparatów stosowanych w brachyterapii: aparat Selectron LDR/MDR1)1)W ramach projektu badawczego KBN nr 8T11 E 029 08. zawiera opis procedur kontrolnych i wykaz wyposażenia niezbędnego do ich wykonania. W tekscie Zaleceń zamieszczono również propozycje co do zakresu czynności i odpowiedzialności personelu przeprowadzającego kontrolę jakości aparatu. Realizując na terenie Kliniki Ginekologii Onkologicznej COOK poszczegó1ne procedury kontroli jakości oceniano przejrzystość opisu i stopień trudności technicznego wykonania każdej z nich oraz czytelność dokumentowania wyników na zaproponowanych wzorach arkuszy kontrolnych.

Wyniki i wnioski

Wykonując testy kontroli jakości aparatu Selectron LDR/MDR określone w Zaleceniach stwierdzono, że:

 • a)

  opisy procedur są jednoznaczne i klarowne;

 • b)

  system kontroli jest spójny i obejmuje zagadnienia, które mają wpływ na bezpieczne i dokładne przeprowadzenie aplikacji źródeł promieniotwórczych;

 • c)

  wyznaczony za pomocą wykalibrowanych w USA: komory studzienkowej Model 44D i elektrometru Model 44E firmy Sun Nuclear rozkład względnych mocy zródeł pokrywał się z danymi zawartymi w ateście żródeł, natomiast zmierzone aktywności były o 3,2% wyższe od wartości określonych w certyfikacie.

 • d)

  już na etapie wdrażania system pozwolił usunąć nieprawidłowości, które powodowały rozbieżności między dawkami obliczonymi i aplikowanymi,

 • e)

  zaproponowane arkusze kontrolne są przydatne, a informacje w nich zawarte dają pełny obraz sprawności aparatu.

Abstract

Cel pracy

Bezpieczne i dokładne aplikowanie dawek za pomocą aparatów Selectron LDR/MDR poprzez wdrożenie do praktyki klinicznej projektu opracowanych w COOK zaleceń systemu kontroli tych aparatów.

Metoda

Opracowany przez zespół COOK dokument Krajowe zalecenia dotyczące kontroli aparatów stosowanych w brachyterapii: aparat Selectron LDR/MDR1)1)W ramach projektu badawczego KBN nr 8T11 E 029 08. zawiera opis procedur kontrolnych i wykaz wyposażenia niezbędnego do ich wykonania. W tekscie Zaleceń zamieszczono również propozycje co do zakresu czynności i odpowiedzialności personelu przeprowadzającego kontrolę jakości aparatu. Realizując na terenie Kliniki Ginekologii Onkologicznej COOK poszczegó1ne procedury kontroli jakości oceniano przejrzystość opisu i stopień trudności technicznego wykonania każdej z nich oraz czytelność dokumentowania wyników na zaproponowanych wzorach arkuszy kontrolnych.

Wyniki i wnioski

Wykonując testy kontroli jakości aparatu Selectron LDR/MDR określone w Zaleceniach stwierdzono, że:

 • a)

  opisy procedur są jednoznaczne i klarowne;

 • b)

  system kontroli jest spójny i obejmuje zagadnienia, które mają wpływ na bezpieczne i dokładne przeprowadzenie aplikacji źródeł promieniotwórczych;

 • c)

  wyznaczony za pomocą wykalibrowanych w USA: komory studzienkowej Model 44D i elektrometru Model 44E firmy Sun Nuclear rozkład względnych mocy zródeł pokrywał się z danymi zawartymi w ateście żródeł, natomiast zmierzone aktywności były o 3,2% wyższe od wartości określonych w certyfikacie.

 • d)

  już na etapie wdrażania system pozwolił usunąć nieprawidłowości, które powodowały rozbieżności między dawkami obliczonymi i aplikowanymi,

 • e)

  zaproponowane arkusze kontrolne są przydatne, a informacje w nich zawarte dają pełny obraz sprawności aparatu.

Get Citation
About this article
Title

23 Weryfikacja procedur pomiarowych i wdrożenie w cook projektu opracowanych zaleceń krajowego systemu kontroli dla aparatu selectron LDR/MDR

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 5, No 1 (2000)

Pages

20

Published online

2000-11-01

DOI

10.1016/S1507-1367(00)70341-5

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):20.

Authors

M. Waligórski
J. Lesiak
E. Byrski
B. Rozwadowska-Bogusz
R. Barańczyk
E. Góra

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl